TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA RAPORU

___

AKINCI., V., BAT, M. (2010), “Yeni Bir İletişim Ortamı olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yaşar University, Sayı: 20, No: 5, s. 3348- 3382.

BAVLI, U. (2011), “Sosyal Medyanın Dayanılmaz Cazibesi”, Zorlu, Sayı: 33, Nisan- MayısHaziran.

BOZKURT, A. (2010), “Siyasiler Sosyal Medya Rüzgârının Farkında…”, Bilişim, Yıl: 38, Sayı: 27.

ÇETİN, E. (2009), "Sosyal İletişim Ağları ve Gençlik: Facebook Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Davraz Kongresi Bildiri Kitabı, 24- 27 Eylül 2009, Türkiye, s. 1094- 1105.

ÇİLDAN, C. vd. (2012), “Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü”, Uşak Üniversitesi Akademik Bilişim Konferansı.

NEGİZ, M. (2012), “Bilgi Ekonomisi: Sosyal Medya Analizi”, http://www.belgeler.com/blg/2u6j/ sosyal-medya-analizi Erişim Tarihi: 09.09.2012

http://www.paymag.net/rakamlarla-dunya-genelinde-sosyal-medya-kullanimi/ Erişim Tarihi: 10.09.2012

http://www.yenimedyaduzeni.com/sosyal-aglar-dev-bir-ekonomi-yaratti/ Erişim Tarihi: 11.09.2012

http://www.yenimedyaduzeni.com/yeni-anayasayi-facebookta-yapiyorlar/ Erişim Tarihi: 11.09.2012

http://www.sosyalmedyaport.com/turkiyede-internet-kullanimi-ve-mobil-pazar-istatistikleri-btk-2012-q2-raporu.html Erişim Tarihi: 12.09.2012

http://t24.com.tr/haber/turkiye-ve-dunyada-internet-ile-sosyal-medya-verileri-ne-soyluyor/208655Erişim Tarihi: 12.09.2012

http://www.serhanyildiz.net.tr/turkiye-internet-kullanimi-infografik/ Erişim Tarihi: 10.09.2012

http://smgconnected.com/turkiye-diger-ulkelere-gore-e-ticaret-ve-sosyal-medya-kullaniminda-hangi-noktada Erişim Tarihi: 09.09.2012

___

APA Kartal, M. (2013). TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA RAPORU . İletişim ve Diplomasi , (1) , 159-165 .