ÇOCUK ve MEDYA: EŞİTSİZLİKLER DÜNYASI

___

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi. (20 Kasım 1989). (www.cocukvakfi.org.tr)

Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Avrupa İnşası, Avrupa Konseyi 2009-2011 Çocuk Hakları Stratejisi, çev. Hatice Çolak Yentürk.

HODGKİN, R., NEWELL, P. (1998). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (Uygulama El Kitabı), Ankara: Unicef Yayını.

LEMİSH, D., KOLUCKİ, B. (2013). Medya ve Erken Çocukluk Gelişimi. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı 2, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

MONTGOMERY, K. C. ( 2013 ). I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı 2, İstan- bul: Çocuk Vakfı Yayınları.

PİOTROWSKKİ, J.T., VOSSEN, G.M., HELEN-VALKENBURG, P.M. ( 2013 ) Medya ve Çocuk Gelişimi. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı 2, İstanbul: Çocuk Vak- fı Yayınları.

POSTMAN, N. ( 1995 ). Çocukluğun Yokoluşu, çev. Kemal İnal, Ankara: İmge Kitabevi.

___

APA Şirin, M. R. (2013). ÇOCUK ve MEDYA: EŞİTSİZLİKLER DÜNYASI . İletişim ve Diplomasi , (2) , 181-187 .