DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ YENİ YÜZÜ OLARAK PUBG MOBİLE

Geçmişten günümüze gelişen teknolojinin hayatımıza kazandırdığı en önemli gelişmelerden biri tartışmasız dijital medya teknolojisidir. Dijital medya teknolojisi bugün neredeyse her alanda faaliyet gösteren ve hayatımızı kolaylaştıran bir işleve sahiptir. Öyle ki artık insanoğlunun yoğun ve karmaşık hayatı dijital medya teknolojisi sayesinde daha yaşanılabilir bir hale gelmiştir. Yaşadığımız dönemin bize sunduğu kolaylıkların yanı sıra beraberinde getirdiği bazı olumsuz durumlarda mevcuttur. Bu olumsuzluklardan biri de özellikle çocuk yaşta başlayan ve yaş ilerledikçe de etkisini sürdüren neredeyse her yaş grubunu kapsayan dijital oyun oynama alışkanlığıdır. Dijital oyunların tarihi çok eskiye dayansa da bugün sahip olduğumuz teknolojinin getirdiği imkanlar ve gelişmeler sayesinde oyun oynama alışkanlıkları çok farklı boyutlara ulaşmıştır. Dijital oyunların üst düzey gerçeklik teknolojisi günümüzde oyunculara vazgeçemeyecekleri adrenalini yaşatmaktadır. Dijital oyunlardaki gerçekliğin bu kadar artması ve her gün yeni bir gelişme ve yenilik yapılması bu oyunları oynayan insanların oyunlara daha bağımlı hale gelmelerine yola açabilmektedir. Bu araştırmanın amacı son yıllarda oldukça popüler olan Pubg oyununun dijital oyun bağımlılığı davranışlarına sebep olup olmadığını öğrenmektir. Bu araştırmada dijital oyunların yarattığı bağımlılık davranışını ele alarak Pubg Mobile oyunu üzerinden 10-18 yaş grubundaki bireyler ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile Pubg oyununa karşı bağımlılık davranışı geliştirip geliştirmedikleri üzerine bir inceleme yapılacaktır. Bu yöntemle elde edilen veriler analiz edilerek Pubg oyunu bireylerde bağımlılık davranışı yaratır hipotezi ispatlanmaya çalışılacaktır.

___

 • Aksel, N. & Sarı, E. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığı, Öz Denetimi ve Sosyal Eğilimleri. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(2): 436-444. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1206521.
 • Arslan, A. (2019). “Üniversite Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. International e-Journal of Educational Studies, 4(7): 27-41. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/872463.
 • Arslan, A. (2020). “Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık Düzeyleri ve Şiddet Eğilimlerinin Belirlenmesi”. Journal of Computer and Education Research, 8(15): 86-113. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1020297.
 • Dijital Oyun Sektörü Raporu (2016). Ankara Kalkınma Ajansı. https://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankaraka-dijital-oyun-sektoru.pdf. (Erişim tarihi: 9 Mayıs 2021).
 • Dijital Oyun Sektörü Raporu (2019). Gaming in Turkey. Oyun ve Espor Ajansı. https://www.gaminginturkey.com/turkiye-oyun-sektoru-raporu-2019.pdf. (Erişim tarihi: 23 Mart 2021).
 • Eskidemir, S. & Tezel, F. (2019). Teknoloji ile Büyüyen Çocuklar. Aygül, H.H. & Eke, E. (Ed). Dijital Çocukluk ve Dijital Ebeveynler Dijital Nesillerin Teknoloji Bağımlılığı (ss. 89-109). Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Goodwin, K. (2019). Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek Teknolojiyi Doğru Kullanmanın Yolları. İstanbul: Aganta Kitap.
 • Günüç, S. (2015) "Video oyunu ve İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkiler ve İlişkiler: Hoşgörü Her Koşulda Görülen Bir Semptom Mu". Computers In Human Behavior. (49): 517-525. doi:10.33711/691498
 • Irmak, A. Y. & Erdoğan, S. (2016), “Ergen ve Genç Erişkinlerde Dijital Oyun Bağımlılığı Güncel Bir Bakış”. Türk Psikiyatri Dergisi. 27(2): 128-137. doi: 1300-2163/2651-3463
 • Karaduman, M. & Aciyan, E. (2020). "Baudrillard’ın Simülasyon Kuramı Bağlamında Dijital Oyunlar ve Bağımlılık Üzerine Bir Değerlendirme". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 453-472. 10.26468/550935
 • Küçükvardar, M. (2020). Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital İstila. İstanbul: Nobel Bilimsel Eserler.
 • Mustafaoğlu, R. & Yasacı, Z. (2018). “Dijital Oyun Oynamanın Çocukların Ruhsal ve Fiziksel Sağlığı Üzerine Olumsuz Etkileri”, Bağımlılık Dergisi – Journal Of Dependence, 19(3): 51-58
 • Newzoo (2017). Newzoo Global Games Market Report 2017. https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2017-light-version/. (Erişim tarihi: 13 Mayıs 2021).
 • Newzoo (2018). Newzoo Global Games Market Report 2018.https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2018-light-version/. (Erişim tarihi: 14 Mayıs).
 • O'Hagan, M. & Mangiron, C. (2013). Game Localization: Translating for the Global Digital Entertainment Industry. Benjamins Translation Library, 45-86
 • Özenç, O. E. & Keskin, H. (2019). Dijital Oyunlar Serisi 4 Türkiye’de E- Spor ve PUBG. İstanbul: Profil Kitap.
 • Savcı, M, & Aysan, F. (2017). Teknolojik Bağımlılıklar ve Sosyal Bağlılık: İnternet Bağımlılığı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Dijital Oyun Bağımlılığı ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Bağlılığı Yordayıcı Etkisi. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 30: 202-216.
 • Sallayıcı, Z. & Yöndem, Z. (2020). “Çocuklarda Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Düzeyi ile Davranış Problemleri Arasındaki İlişki”. Bağımlılık Dergisi. 21(1): 13-23.
 • Sezen, T. İ. & Sezen, D. (2011). “Dijital Oyun Tarihinin Dönüm Noktaları - Oyunlar, Yorumlar, Teknolojik ve Toplumsal Gelişmeler”. Ünal, G.T. & Batı, U. (Ed). Dijital Oyunlar “Kendi Dünyanda Yaşa, Bizimkinde Oyna (ss. 247-282). İstanbul: Derin Yayınları.
 • Süngü, E. (2019). “Rol Yapma Oyunlarının Türkiye’deki Gelişimi”. (237-253). Saka, E. (Derleyen). Yeni Medya Çalışmaları V Türkiye İnternet Tarihi. İstanbul: Alternatif Bilişim Derneği. (Erişim tarihi: 5 Mayıs 2021).
 • Sütçü, G. B. & Binark, M. (2008). Kültür Endüstrisi Ürünü Olarak Dijital Oyun. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Türkiye Oyun Sektörü Raporu (2020). Gaming in Turkey Oyun Medya Merkezi. https://www.gaminginturkey.com/tr/turkiye-oyun-sektoru-raporu-2020/. (Erişim tarihi: 20 Mayıs 2021)
 • Usta, A. (2009). “Dijital Çağın Oyunları”, SkyLife Beta Dergisi https://www.skylife.com/tr/2009-12/dijital-cagin-oyunlari. (Erişim tarihi: 28 Mayıs 2021).
 • Yay, M. (2019). Dijital Ebeveynlik. 2. Baskı. İstanbul: Yeşilay Yayınları.
 • Yıldırım, Y. (2019). Dijital Yerlileri Tehdit Eden Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık Tehlikeleri. Aygül, H.H, & Eke, E. (Ed). Dijital Çocukluk ve Dijital Ebeveynler Dijital Nesillerin Teknoloji Bağımlılığı (ss. 61-86). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yiğit, E. & Günüç, S. (2020). "Çocukların Dijital Oyun Bağımlılığına Göre Aile Profillerinin Belirlenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 144-174, 10.33711/691498 URL-1 http://tolga-ozturk.com/dijital-oyun-ve-dijital-oyunculuk-kavramlari/. (Erişim tarihi: 5 Mayıs 2021).
 • URL-2 https://www.superdataresearch.com/blog/2020-year-in-review. (Erişim tarihi: 12 Nisan 2021).
 • URL-3https://www.keyofchange.com/tr/1468/Dijital%20Oyun%20Pazar%C4%B1/. (Erişim tarihi: 3 Mart 2021).
 • URL-4 http://compentium.com/pubgnin-atasi-olan-film-battle-royale/. (Erişim tarihi: 15 Nisan).
 • URL-5 https://www.pubgmobile.com/tr/home.shtml. (Erişim tarihi: 12 Mart 2021).
 • URL-6https://www.perdigital.com/oyun-dunyasi/pubg-mobile-haritalari. (Erişim tarihi: 10 Nisan 2021)
 • URL-7https://pubgmap.io/tr/. (Erişim tarihi: 10 Mayıs 2021).
 • URL-8https://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/2019/12/13/pubg-hakkinda-bilmeniz-gerekenler/. (Erişim tarihi: 18 Mayıs 2021).
 • URL-9https://mobiloyunhaber.com/pubg-mobile-temel-oyun-ipuclari/. (Erişim tarihi: 8 Mayıs).
 • URL-10-https://www.itemsatis.com/rehber/57/pubg-mobile-nasil-oynanir-pubg-mobile-oynanis-rehberi.html. (Erişim tarihi: 22 Nisan 2021).
 • URL-11-https://www.bluestacks.com/tr/blog/game-guides/pubg-mobile-international-version/pubg-game-mobile-weapon-guide-tr.html. (Erişim tarihi: 10 Mayıs 2021).

___

APA Baldemir, H. & Övür, A. (2021). DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ YENİ YÜZÜ OLARAK PUBG MOBİLE . İletişim Bilimi Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 139-153 .