Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada, Van Merkeze bağlı köylerde yetiştiriciliği yapılan Batman, Mersin, Alaköy, Bedar, Beyaz Üzüm(I), Karaboğa, Tayifi, Reşadiye, Şırnak, Al, Beyaz Üzüm(II), Niğde, Keçi Memesi ve Erciş üzüm çeşitlerinin ampelografik özellikleri belirlenmiştir. Bu üzüm çeşitlerinin tanımlanması için uluslararası kabul gören standartlaresas alınmıştır

Determination of Ampelographic Characters of Grape Cultivars Grown in the Central District and the Villages of Van

This study was carried out to determine the ampelographic characteristics of grape cultivars includingBatman, Mersin, Alaköy, Bedar, Beyaz Üzüm (I), Karaboğa, Tayifi, Reşadiye, Şırnak, Al, Beyaz Üzüm (II),Niğde, Keçi Memesi and Erciş grown in Central district of Van, Turkey. For determination of the characteristics ofgrape varieties, internationally recognized standards were used.

Kaynakça

Akın, A., 1995. Konya İli Akören, Güneysınır ve Hadim Yöresi Üzüm Çeşitlerinin Kısa Ampelografik Özellikleri ile Göz Verimliliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar (Yük- sek lisans tezi basılmamış). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Konya.

Aktepe, N., 1994. Kalecik İlçesi Bağcılığı ve Yörede Yetişen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üz- erinde Araştırmalar, (Yüksek lisans tezi, basılmamış). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara. s.144

Altın, H., 1991. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma Bağında Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinde Ampelografik Özelliklerin ve Fenolojik Safhaların Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. (Yüksek lisans tezi, basılmamış)., Ç.Ü. Fen Bilimleri En- stitüsü. Adana. s.151.

Anonim, 1983. Descriptors for Grape, International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR) secretariat, Roma, p.93.

Anonim, 1989. Minimal descriptor list for grapevine varieties. 5th International Symposiumon Grape Breeding, Geilwerlerhof.

Anonim, 2001. 2. Edition of the OIV Descriptor List for Grape Va- rieties and Vitis Species. Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, Paris.

Bowers, J.E., Bandman, E.B., Meredith, C.P., 1993. DNA Finger- print Characterization of Some Wine Grape Cultivars, Ameri- can Journal of Enology and Viticulture, 44(3): 266-274.

Çelik, H., 1989. Amasya’da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Göz Verimliliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, Tr.J. of Agriculture and Forestry 23: 685-690.

Çelik, H., Ağaoğlu Y.S., Fidan, Y., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G., 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Meslek Kitapları Serisi: 1, Ankara, s.253.

Çoban, H., Küey, E., 2006. Manisa’da (Yuntdağı) Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi., 2006, 43(2):41- 52.

Demir, İ., 1987. Ankara Şartlarında Yetiştirilen Yabancı Kökenli Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlen- mesi Üzerinde Araştırmalar. (Yüksek lisans tezi, basılmamış). A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara. s.98.

Ecevit, F.M., Kelen, M., 1999. Isparta (Atabey)’de Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tr. J. of Agriculture and Forestry 23 (1999) 511-518

Fidan, Y., 1973. Bağ-Bahçe Kürsüsü Araştırma Bağında Yetiştirilen Standart Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Vasıfları Üzerinde Bir Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül- tesi Yayınları, Yayın No:590, s.88.

Fidan, Y., 1975. Ziraat Fakültesi Fermantasyon Teknolojisi Kürsüsü Koleksiyon Bağında Yetiştirilen Papaz Karası, Öküz Gözü ve Merzifon Karası Üzümlerinin Ampelografik Vasıfları Üzeri- nde Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 24(1-2):67-95.

Galet, P., Precis, D., 1976. Ampelographia Pratique, 3 et 5 rue de la Vielle-Intendance Montpellier.

Gürsöz, S., 1993. GAP Alanına Giren Güneydoğu Anadolu Bölge- si Bağcılığı ve Özellikle Şanlıurfa İlinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Nitelikleri İle Verim ve Kalite Unsurlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, (Doktora tezi, basılmamış). ÇÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü. Adana. s.81.

İlter, E., Uzun, İ., 1988. Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özel- likleri, İzoenzim Bantları Yardımıyla Teşhisleri ve Fenolojik Safhalarının Çevre Şartlarıyla İlişkileri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, Proje No: TOAG-566, s.183.

Kaplan, N., 1994. Diyarbakır ve Mardin İllerinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, (Doktora tezi basılmamış). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Kara, Z., 1990. Tokat Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Am- pelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, (Doktora tezi basılmamış). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara. s.318.

Kelen, M., 1991. Van İli Bağcılığı ve Burada Yetiştirlen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar (yüksek lisans tezi, basılmamış). YYÜ, Fen Bilimleri En- stitüsü, Van.

Kelen, M., Tekintaş, E., 1991. Erciş ve Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üz- erinde Araştırmalar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1/1, 110-128.

Marasalı, B., 1986. Ankara Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yerli Stan- dart Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlen- mesi Üzerinde Araştırmalar (Yüksek lisans tezi basılmamış). A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Morton, L.T., 1979. A Pratical Amhelography (Translated and Adapted From P.GALET) Cornell University Pres Itaca and London.

Odabaşı, F., 1984. Investigation on Viticulture and Ampelographic Characterictics of Grape Varieties Cultivated in Iğdır. Hort. Abst. 054-06105

Oraman, M.N., 1937. Ankara Vilayeti Bağcılığı ve Burada Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografık Özellikleri Üz- erine Araştırmalar. Doğa Bilim Dergisi, D-28 (1): 57-64

Oraman, M.N., 1963. Ampelografi, Ankara Üniversitesi Yayınları: 154, Ders Kitabı: 50, Ankara.

Tan, A., 1992. Türkiye’de Bitkisel Çeşitlilik ve Bitki Genetik Kaynakları., Anadolu J. of AARI, 2,50-64, 1992.

Schneider, A., Mannini, F., 1994. Guide to ldentifying the Grape- vine Bonarda Piomontese, Horticultural Abst., 64(4): 2659.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist104220, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {23 - 33}, doi = {}, title = {Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Ersayar, Feyza and Kazankaya, Ahmet and Doğan, Adnan and Uyak, Cüneyt} }
APA Ersayar, F , Kazankaya, A , Doğan, A , Uyak, C . (2011). Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi . Journal of the Institute of Science and Technology , 1 (2) , 23-33 .
MLA Ersayar, F , Kazankaya, A , Doğan, A , Uyak, C . "Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi" . Journal of the Institute of Science and Technology 1 (2011 ): 23-33 <
Chicago Ersayar, F , Kazankaya, A , Doğan, A , Uyak, C . "Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 1 (2011 ): 23-33
RIS TY - JOUR T1 - Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Feyza Ersayar , Ahmet Kazankaya , Adnan Doğan , Cüneyt Uyak Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 33 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2011 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi %A Feyza Ersayar , Ahmet Kazankaya , Adnan Doğan , Cüneyt Uyak %T Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2011 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Ersayar, Feyza , Kazankaya, Ahmet , Doğan, Adnan , Uyak, Cüneyt . "Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 1 / 2 (Haziran 2011): 23-33 .
AMA Ersayar F , Kazankaya A , Doğan A , Uyak C . Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2011; 1(2): 23-33.
Vancouver Ersayar F , Kazankaya A , Doğan A , Uyak C . Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2011; 1(2): 23-33.
IEEE F. Ersayar , A. Kazankaya , A. Doğan ve C. Uyak , "Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 1, sayı. 2, ss. 23-33, Haz. 2011
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2146-0574
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

20.1b8.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Salamuralık Yaprak Üretilen Bağlarda Farklı Üretim Modellerinin Ekonomik Analizi

Rüstem CANGİ, Mustafa ADINIR, Adem YAĞCI, Neval TOPÇU, Seda SUCU

Bazı Sümbül Çeşitlerinin Besin Elementlerinden Faydalanma Farklılıklarının Ortaya Konulması

Arzu ÇIĞ, Ferit SÖNMEZ, Nalan TÜRKOĞLU

Çavdar Kalıntılarının, Horoz İbiğinin (Amaranthus retroflexus L.) Toprakta Bulunan Tohum Miktarı ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi

Mehrdad YARNIA, Saime Ünver İKİNCİKARAKAYA, Fereshteh REZAEİ, Khalid Mahmood KHAWAR

İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Aysel TEMELLİ, Emine Evrim ARLI, Bilge BİBER, Murat KURT

Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü

Memiş BOLACALI, Mürsel KÜÇÜK

Farklı Hasat Dönemi, Kıyma Boyutu ve Sıkıştırma Basıncının Mısır Silajının Fermantasyon Niteliği Üzerine Etkileri

Cihat YILDIZ, İsmail ÖZTÜRK, Yücel ERKMEN

Değişken Setleri Arası İlişkinin Tahmini İçin Kanonik Korelasyon Analizinin Kullanımı

Özgür KOŞKAN, Elif Gül ÖNDER, Neslihan ŞEN

Pakistan’ın Belucistan Bölgsindeki Balochi ve Bibrik (Beverigh) Koyun Irklarının Ekonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Mohammad Sharif KAKAR, Mohammad Masood TARIQ, Abdul WAHEED, Masroor Ahmad BAJWA, Mohammad Arif AWAN, Mohammad Azam KAKAR, Farhat Abbas BUKHARI, İlahi Bakhsh MARGHAZANI, Nadeem RASHID, Tahir HAMEED, Muhammad SHAFEE, Yasir JAVED

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Mustafa Kenan GEÇER, Hüdai YILMAZ

Iğdır’da Yetiştirilen Eşeklerin Bazı Morfolojik Özellikleri

Orhan YILMAZ, Mehmet ERTUĞRUL