Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi

Hatalı kullanım sonucu çevre ve insan sağlığı üzerinde sorun yaratan sentetik kimyasalların yerine çevre dostu kontrol yöntemleri geliştirmek sürdürülebilir tarım için önemlidir. Bu çalışmada, Origanum syriacum (dağ kekiği) ve O. majorana (mercanköşk)’dan elde edilen hidrosollerin (0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 ve 10 ml/petri dozlarda) Amaranthus retroflexus L. (kırmızı köklü tilki kuyruğu), Portulaca oleracea L. (semiz otu), Physalis angulata L. (fener otu), Echinochloa colonum (L.) Link. (benekli darıcan) ve Solanum nigrum L. (köpek üzümü) tohumlarının çimlenmesine olan etkisi araştırılmıştır. Çimlendirme çalışmalarında, her iki hidrosol en düşük dozunda (% 1), S. nigrum hariç tüm yabancı otların tohum çimlenmelerini ortalama % 50’nin altında engellenmiştir. En yüksek dozda (% 16) ise bu oran % 80’in üzerinde (E. colonum ve P. oleracea hariç) gerçekleşmiştir.

Determination of Bio-Herbicidal Potential of Hydrosols of Origanum syriacum L. and Origanum majorana L. on Some Weed Seeds

To develop environmentally friendly control methods to replace synthetic chemicals which may be misused and cause problems to environment and human health is important for sustainable agriculture. In this study, efficacies of hydrosols of Origanum syriacum L. (Syrian oregano) and Origanum majorana L. (sweet marjoram), at the doses of 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 and 10 ml/petri, were tested on seed germination of Amaranthus retroflexus L. (redroot pigweed), Portulaca oleracea L. (common purslane), Physalis angulata L. (cutleaf groundcherry), Echinochloa colonum (L.) Link. (barnyard grass) and Solanum nigrum L. (black nightshade). As average, both plants’ hydrosols at the lowest concentration (1%) inhibited germination of the all weeds, except S. nigrum, less than 50% The inhibition ratio was found more than 80% (except E. colonum and P. oleracea) at the highest concentration (%16) used.

___

Arminante F, De Falco E, De Feo V, De Martino L, Mancini E, Quaranta E, 2006. Allelopathic activity of essential oils from Mediterranean Labiatae. I. International Symposium on the Labiatae: Advances in Production, Biotechnology and Utilisation. 347-360 s. 22-25 February, Sanremo-Italy.

Azırak S, 2002. Bazı Uçucu Yağ Bitkilerinin ve Aromakimyasalların Yabancı Ot Türlerinin Çimlenmesi Üzerine Allelopatik Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).

Buhler DD, Hoffman ML, 1999. Andersen’s Guide to Practical Methods of Propagating Weeds and Other Plants. Weed Science Society of America, 2nd Edition, p 248, Allen Press, USA.

Büyükkurt N, Uludağ A, Üremiş İ, 2016. “Türkiye’de allelopati çalışmalarına geçmişten geleceğe bir bakış. Uluslararası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi, 818 s, 5-8 Eylül 2016, Konya.

Ceylan A, 1987. Tıbbi Bitkiler II (Uçucu Yağ içerenler). Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ofset Basımevi, No: 481, İzmir.

Derke EC, Dehwe HW, Weber A, 1994. Crop Production and Crop Protection. P 808, Elsevier, UK.

Dudai N, Poljakoff-Mayber A, Mayer AM, Putievsky E, Lerner HR, 1999. Essential Oils, as Allelochemicals and Their Potential Use as Bioherbicides. J. Chem. Ecol., 25:1079-1089.

Hançerli L, 2017. Çukurova Bölgesi Mısır Ekim Alanlarında Önemli Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi ve Bunların Mücadelesinde Kullanılabilecek Örtücü Bitki Türlerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).

Işık A, Arslan M, Efil F, Üremiş İ ve Uludağ A, 2013. Uçucu yağların Türkiye’de yabancı ot mücadelesinde kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi, 229-241s, 2-5 Nisan 2013, Antalya.

Kadıoğlu İ, Uluğ E, Üremiş İ, 1993. Akdeniz bölgesi pamuk ekim alanlarinda görülen yabancı otlar üzerinde araştırmalar. Türkiye I. Herboloji Kongresi, 151-156 s, 3-5 Şubat 1993, Adana.

Karaat Ş, Göven MA, Mart C, 1986. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yabancıotların zararına yaşayan böcek türleri üzerine ilk incelemeler. Türkiye I. Biyolojik Mücadele Kongresi, 186-194 s, 12-14 Şubat 1986, Adana.

Kaya K, Sertkaya E, Uremis I, Soylu S, 2018. Determination of Chemical Composition and Fumigant Insecticidal Activities of Essential Oils of Some Medicinal Plants Against The Adults of Cowpea Weevil, Callosobruchus maculatus. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni., Tarım ve Doğa Dergisi, 21(5): 708-714.

Kırımer N, Arslandere Ö, Başer KHC, 2002. Yağaltı sularının kimyasal bileşimi. 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 264-274 s, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir.

Mukhopadhyay SK, Mondal DC, Hossain A, Dasgupta MK, Ghosh DC, Gupta DD, Majumdar DK, Chattopadhyay GN, Ganguli PK, Munsi PS, Bhattacharya D, 1995. Possible production of plant herbicides from Eucalyptus. The National Symposium on Sustainable Agriculture in Sub-humid Zone, 281-285 s, November 1995, Sriniketan, West Bengal, India.

Orel E, 1996. Çukurova Bölgesi Buğday ve Mısır Ekim Alanlarında Bazı Ekolojik Faktörlerin Göstergesi Olabilecek Yabancı Ot Türlerinin Saptanması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).

Önen H, 2003. Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Biyoherbisidal Etkileri. Türkiye Herboloji Derg., 6(1): 39-47.

Penuelans J, Ribas-Carbo M, Giles L, 1996. Effects of Allelochemical on Plant Respiration and Oxygen Isotope Fragrance Industries. (Eds., Janick J, Simon JE), New Crops. Wiley, New York.

Tworkoski T, 2002. Herbicide Effects of Essential Oils. Weed Sci., 50: 425-431.

Uludağ A, Üremiş İ, 2000. A perspective on weed problems in cotton in Turkey. The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, A joint Workshop and Meeting of the All Working Groups, 194-199 s, 20-24 September 2000, Adana-Turkey.

Uludag A, Uremis I, Rusen M, Tursun N, 2017. Possible Uses of Allelopathy in Weed Control in Organic Farming in Turkey. Acta Herbologica, 26(2): 87-93.

Uludag A, Uremis I, Arslan M, 2018. Biological Weed Control, Non-Chemical Weed Control, (Eds.: Jabran, K, Chauhan BS, pp 115-132, Academic Press, UK.

Uygur FN, 1985. Untersuchungen Zu Art und Bedeutung der Verunkrautung in der Cukurova unter Besonderer Berücksictigung von Cynodon dactylon (L.) Pers. und Sorghum halepense (L.) Pers. PLITS, 1985/3 (5) 169p, Josef Margraf, Stuttgart, Germany.

Uremis I, Arslan M, Sangun MK, 2009. Herbicidal Potential of Essential Oils on The Germination of Some Problem Weeds. Asian J. Chem., 21(4): 3199-3210.

Üremiş İ, Arslan M, Yıldırım AE, Soylu S 2014. Bazı kekik uçucu yağlarının yabancı ot mücadelesinde toprak fumigantı olarak kullanılabilme olanaklarının belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 380 s, 3-5 Şubat 2014, Antalya.

Yıldırım BK, 2007. Bazı Bitkisel Kökenli Uçucu Yağların Bioherbisidal Etkilerinin Araştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).

Zar JH, 1996. Biostatistical Analysis. 3rd ed., 662p., Prentice Hall, New Jersey, USA.

Zimdahl RL, 2018. Fundamentals of Weed Science, 5th Edition, 758p, Academic Press, UK.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jist548072, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {1226 - 1233}, doi = {10.21597/jist.548072}, title = {Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Üremiş, İlhan and Efil, Figen} }
APA Üremiş, İ , Efil, F . (2019). Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi . Journal of the Institute of Science and Technology , 9 (3) , 1226-1233 . DOI: 10.21597/jist.548072
MLA Üremiş, İ , Efil, F . "Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi" . Journal of the Institute of Science and Technology 9 (2019 ): 1226-1233 <
Chicago Üremiş, İ , Efil, F . "Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 9 (2019 ): 1226-1233
RIS TY - JOUR T1 - Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi AU - İlhan Üremiş , Figen Efil Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21597/jist.548072 DO - 10.21597/jist.548072 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 1226 EP - 1233 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.548072 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi %A İlhan Üremiş , Figen Efil %T Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 9 %N 3 %R doi: 10.21597/jist.548072 %U 10.21597/jist.548072
ISNAD Üremiş, İlhan , Efil, Figen . "Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 9 / 3 (Eylül 2019): 1226-1233 .
AMA Üremiş İ , Efil F . Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2019; 9(3): 1226-1233.
Vancouver Üremiş İ , Efil F . Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2019; 9(3): 1226-1233.
IEEE İ. Üremiş ve F. Efil , "Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 9, sayı. 3, ss. 1226-1233, Eyl. 2019, doi:10.21597/jist.548072
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2146-0574
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

38.4b14.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Fındık Üreticilerinin Tarım Sigortasına Olan Yaklaşımları ve Geleceğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Düzce İli Örneği

Harun KABAOĞLU, Avni BİRİNCİ

Radyo Frekans Magnetron Sıçratma Tekniği ile Altın/Paladyum (Au/Pd) Bimetalik İnce Film Biriktirme

Volkan ŞENAY

Kutanöz Leishmaniasisin Gelecek Projeksiyonunu Ekolojik Niş Modelleme Kullanarak Belirleme: Diyarbakır İli Örneği

Ozan ARTUN, Hakan KAVUR

Artvin İlinde Yetişen Bazı Tarım Ürünlerinde Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi

Yaşar KOBYA, Cafer Mert YEŞİLKANAT

SH-SY5Y Nöroblastom Hücrelerinde Beta-karoten, Alfa-tokoferol ve Askorbik asidin Antikanser Etkilerinin Araştırılması

Ekrem DARENDELİOĞLU

Antihipertansif İlaç Atenolole Seçici Potansiyometrik Mikrosensör

Murat YOLCU, Nihal YARDIM ÇELİK

Pamukta Humik Asidin Farklı Uygulama Yöntemlerinin Toprağın Besin Maddesi İçeriğine Etkisi

Mehmet TARHAN, Emine KARADEMİR

Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi

İlhan ÜREMİŞ, Figen EFİL

Defne (Laurus nobilis L.) ve Zahter (Thymbra spicata L.) Uçucu Yağlarının Farklı Konsantrasyonlarda Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) ve Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae) Üzerine Fumigant Etkilerinin Araştırılması

Mehmet Ali KIRPIK, Pinar AKSU KILIÇLE, Yağmur YILDIZ ASKER

Sıçan Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim İnhibitörleri Olarak Tiyosemikarbazon Temelli Aza-Ylidlerin Sentezi

Yusuf TEMEL, Sinan BAYINDIR