Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları

Bu çalışmanın amacı deniz çayırı, çay artığı, şeker fabrikası filtre toprağı (şılam), çam toprağı ve artık mantar

Possibility of Using Different Wastes as Casing Material in Agaricus Bisporus Mushroom

The aim of this research was to determine the possibility of using seagrass, tea waste, sugar beet lime (şılam), pine soil, spent mushroom compost and their mixtures in different ratios with peat as casing materials. The study results showed that mixtures of seagrass, tea waste, sugar beet lime and spent mushroom compost wastes with peat is usable as casing material in mushroom cultivation. Using of different wastes alone as a casing material was not acceptable for assured yield when it was compared with peat in the study. But, mixtures of these wastes with peat increased the yield when these mixtures as casing material were used. The highest yield was obtained from seagrass + peat mixture (50% + 50%, v:v) as 21.96 kg 100kg-1 compost and sugar beet lime + peat mixture (25% + 75%, v:v) as 20.50 kg/100 kg compost, respectively in the study carried out in Bergama and Dazkırı. However, inspite of its high yield and quality potential, pine soil was not advisable and unsuitable due to its disease risk and damage to environment during collection from sources. To increase the yield and mushroom quality, different mixing ratios of these wastes with peat should be investigated in more detail

Kaynakça

Ağaoğlu, S., İlbay, E., 1991. Değişik örtü materyallerinin mantar (Agaricus bisporus) yetiştiriciliğinde kullanım imkanları üze- rinde bir araştırma. Türktur AŞ., Yayınları 2(13), Ankara.

Baysal, E., 1999. Utilization possibilities of waste tea leaves in the cultivation of Agaricus bisporus (Lange) Sing. Karadeniz Technical University, Ph.D. Thesis, 157p.

Bora, T., Toros, S., Özaktan, H., 1996. Kültür mantarı hastalıkları, zararlıları ve savaşımı. Afa Matbaacılık, İstanbul.

Bowden, J.D., Allen, P.G., 1978. Cultural studies on mushroom (1974-76). Experimental Horticultures, 30: 66-67.

Boztok, K., 1984. Kültür mantarı (Agaricus bisporus L. Sing) ye- tiştiriciliğinde farklı kapaklık materyalin ürüne etkileri üze- rinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21: 133-137.

Çolak, M., 2004. Temperature profiles of Agaricus bisporus in com- posting stages and effects of different composts formulas and casing materials on yield. African Journal of Biotechnology, 3(9): 456-462.

Demirer, T., Özer, İ., 2000. Perlit, pomza, torf ve talaş karışımların- dan oluşan örtü toprağının yemeklik mantar (Agaricus bispo- rus)’ da verim ve kaliteye etkisi. Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 20-22 Eylül 2000, Bergama, İzmir, 265- 269.

Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F., 1983. İstatistik metotları I. An- kara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 861, Ankara.

Erkel, İ., 1992. Mantar yetiştiriciliğinde değişik örtü materyali karı- şımlarının kullanılma olanakları. Türkiye IV. Yemeklik Man- tar Kongresi Bildirileri, 2-4 Kasım 1992, Yalova, 137-143.

Erkel, İ., 2000. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği. Kocaoluk Yayınevi II. Baskı, İstanbul.

Gier, J.F., 2000. A different perspective on casing soil, 15. Interna- tional congress on the science and cultivation of edible fungi, Maastricht ( Netherland), 931-934.

Gierzszynski, M., 1974. The effect of the physical and chemical properties of casing layer on cropping in mushrooms. Horti- cultural Abstracts, 45, 4200.

Gülser, C., Pekşen, A., 2003. Using tea waste as a new casing ma- terial in mushroom (Agaricus bisporus (L.) Sing.) cultivation. Bioresource Technology, 88: 153-156.

Günay, A., 1995. Mantar yetiştiriciliği. İlke Kitabevi Yayınları Ya- yın No: 22, Ankara.

Kacar, B., 1987. Çayın biyokimyası ve işlenme teknolojisi. Çay İş- letmeleri Genel Müdürlüğü Yayını No: 6, DSİ Matbaası, An- kara.

Kacar, B., 1994. Bitki ve toprağın kimyasal analizleri. Ankara Üni- versitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yay. No: 3, Ankara.

Kütük, C., 2000. Çay atığı kompostu ve artık mantar kompostunun yetiştirme ortamı bileşeni olarak süs bitkisi yetiştiriciliğinde kullanılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5: 75-86.

Labuschagne, P., Eicker, A., van Greuning, M., 1995. Casing me- dium for Agaricus cultivation in South Africa, a preliminary report. In: Elliott TJ (ed), Science and Cultivation of Fungi, Balkema, Rotterdam, 329-344.

Nair, N.G., 1997. Use of spent compost as a casing material. Mush News, 25(9): 12-22.

Özşimşir, S., Arın, L., 1996. Farklı Örtü Toprağı Karışımlarının Mantar (Agaricus bisporus) Verim, Erkencilik ve Kalitesi- ne Etkisi. Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kongresi, 5-7 Kasım 1996, Yalova, 220-225.

Pardo, A., de Juan, J.A., Pardo, J.E., 2003a. Characterisation of dif- ferent substrates for possible use as casing in mushroom cul- tivation. Food, Agriculture and Environment, 1(1): 107-114.

Pardo, A., de Juan, J.A., Pardo, J.E., 2003b. Performance of com- posted vine shoots as a peat alternative in casing materials for mushroom cultivation. Food, Agriculture and Environment, 1(2): 209-211.

Pekşen, A., Günay, A., 2009. Use of substrates prepared by the mix- ture of tea waste and wheat straw in Agaricus bisporus (L.) Sing. cultivation. Ekoloji, 19(73): 48-54.

Price, S., 1991. The peat alternatives manual, a guide for the pro- fessional horticulturist and landscaper, friends of the earth. London, U.K., 40-51.

Ralph, H., Kurtzman, Jr., 2004. Casing properties: reguired. Desired and Beliefs, www.mushworld.com, 136.

Shandiya, T.R., 1989. Mushroom compost and casing research in India. Mushroom Science, 12(1): 743-752.

Sharma, H.S.S., McCall, D., Lyons, G., 2004. Chemical changes in peat as a result of neutralising with lime during the preparation of mushroom casing, www.mushworld.com.

Szmidt, R.A.K., 1994. Recycling of spent mushroom substrates by aerobic composting to produce novel horticultural substrates, In: Wuest PJ (ed), Environmental, Agricultural and Industrial uses for spent mushroom substrate from mushroom farms, The JG Press Inc. Emmaus, PA, USA, 134-143.

Taşkın, H., Baktemur, G., Kurt, Ş., Büyükalaca, S., 2008. Örtü top- rağı olarak kullanılan torfa belli oranlarda karıştırılan zeoli- tin mantar verim ve kalitesine etkisi. Türkiye VIII. Yemeklik Mantar Kongresi, 15-17 Ekim 2008, Kocaeli, 49-52.

Visscher, H.R., 1988. Casing soil. In: Van Griensven LJLD (E.d.), The cultivation of mushrooms. Darlington Mushroom Labora- tories Ltd., Rustington, Sussex, UK, pp. 73-88.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist104354, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {9 - 16}, doi = {}, title = {Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları}, key = {cite}, author = {Eren, Erkan and Boztok, Kaya} }
APA Eren, E , Boztok, K . (2013). Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları . Journal of the Institute of Science and Technology , 3 (1) , 9-16 .
MLA Eren, E , Boztok, K . "Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları" . Journal of the Institute of Science and Technology 3 (2013 ): 9-16 <
Chicago Eren, E , Boztok, K . "Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları". Journal of the Institute of Science and Technology 3 (2013 ): 9-16
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları AU - Erkan Eren , Kaya Boztok Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 16 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2013 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları %A Erkan Eren , Kaya Boztok %T Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları %D 2013 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Eren, Erkan , Boztok, Kaya . "Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları". Journal of the Institute of Science and Technology 3 / 1 (Mart 2013): 9-16 .
AMA Eren E , Boztok K . Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2013; 3(1): 9-16.
Vancouver Eren E , Boztok K . Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları. Journal of the Institute of Science and Technology. 2013; 3(1): 9-16.
IEEE E. Eren ve K. Boztok , "Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 3, sayı. 1, ss. 9-16, Mar. 2013
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2146-0574
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

18.1b7.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi

Erkan ÖZATA, Hasan Hüseyin GEÇİT, Ahmet ÖZ, Saime Ünver İKİNCİKARAKAYA

Murat Nehri’ nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, Aydın Şükrü BENGÜ, Ünal İSPİR

Erzurum Merkez İlçede Et ve İthal Et Tüketme Durumunu İnceleyen Bir Araştırma

Semiha KIZILOĞLU, Rüveyda KIZILOĞLU

Ortalama Rüzgar Hızı ve Güç Yoğunluğunun Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Yöntemler

Mehmet Nuri ALMALI, Sabir RÜSTEMLİ, Kenan GÜRÇAM

Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları

Erkan EREN, Kaya BOZTOK

Farklı İç Tadı ve Oluşumuna Sahip Badem (Prunus amygdalus Batsch) Genotiplerinde Yağ Asitlerinin Belirlenmesi

Mehmet Fikret BALTA

Çöktürme Havuzlarında Giriş Yapılarının Çöktürme Verimine Olan Etkisinin İncelenmesi

Beyhan KOCADAĞISTAN, Erdem KOCADAĞISTAN, Şahset İRDEMEZ, Nazmi TOPÇU

Genelleştirilmiş Lineer Regresyon ile Erzurum Kuzey Çevre Yolu Kaza Tahmin Modeli

Muhammed Yasin ÇODUR, Ahmet TORTUM, Merve ÇODUR

Sonokatalitik Oksidasyon ile Direct Blue 71 Azo Boyasının Renk Giderimi

Neşe ERTUGAY, Filiz Nuran ACAR

Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert (Iridaceae) Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma

Canan ÖZDEMİR, Yurdanur AKYOL, Kadriye YETİŞEN, Bahattin BOZDAĞ, Okan KOCABAŞ