Çavdar Kalıntılarının, Horoz İbiğinin (Amaranthus retroflexus L.) Toprakta Bulunan Tohum Miktarı ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi

Araştırma; Tebriz İslami Azad Üniversitesi deneme tarlalarında 2008-2009 yılında yürütülmüştür. Çavdardan değişik dozlarda (0, 50, 100, 150 ve 200 g.m-2) farklı bitki kısımlarından (yapraklar, sap, kök, tüm bitki) elde edilen özütler ve horozibiği tohumları materyal olarak kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; çavdarın farklı bitki özütlerinin uygulanmasıyla, horozibiğinin bitki boyu, yaprak alanı, yaprak sayısı, kök uzunluğu, sap ve kök kuru ağırlığı, toplam tohum ağırlığı ve tohum verimini önemli derecede düşürdüğü belirlenmiştir. Uygulanan doz oranının artması; horoz ibiğinde ele alınan tüm bitki özelliklerine ilişkin değerlerin azalmasına neden olmuştur. Toprağa 50g.m-2 özüt uygulandığında; kontrole göre bitki boyu, yaprak alanı, kök kuru ağırlığı ve toplam tohum ağırlığı %31.49, %23.79, %12.92, %41.02 ve %11.58 oranında azalma göstermiştir. Uygulama dozu 200 g.m-2 olduğunda ise; bu değerler daha da azalmış ve %76.32, % 128.74, %68.80, %70.32 ve %67.43 ‘e ulaşmıştır. Çavdardan ilk gelişme dönemi, çiçeklenme ve tohum bağlama dönemlerinden elde edilen özütlerin uygulanması; horoz ibiğinin kök kuru ağırlığının kontrole göre sırayla %30.06, %37.87 ve %35.70 azalmasına neden olmuştur. Kontrol parsellerinde; horoz ibiğinin tohum verimi 1.62 g./bitki iken, 200 g.m-2 yaprak, sap, kök ve tüm bitki atıkları ilave edildiğinde sırayla; %68.05, % 67.01, %71.9 ve %69.05 düşüş göstermiştir. Çavdarın çiçeklenme döneminde yapraklarından elde edilen özütlerin yabancı ot tohum miktarını önemli oranda azaltan faktör olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre; çavdarın allelopatik potansiyeli kullanılarak, tarlada horoz ibiği yoğunluğunun azaltılabileceği söylenebilir

Residual Effects of Rye Plant Growth and The Amount Seeds in The Soil of Pigweed (Amaranthus retroflexus L.)

This experiment was conducted at the experimental farm of İslami Azad University, Tebriz. Factorswere rye different residual parts like leaf, stem, root, total plant and control in concentration of 0, 50, 100, 150, and200 g.m-2 at four growth stages as (i) earlier vegetative growth, (ii) flowering stage (iii) seed set and (iv) control.The results showed that different residual parts of rye significantly decreased plant height, leaf area, leaf number,root length, root and shoot dry weight, total kernel weight, and seed yield of pigweed. Increasing rye residues in soildecreased components related to pigweed growth. Decrease in plant height, leaf area, shoot dry weight, total kernelweight, and seed yield of pigweed by adding 50 g.m-2 decreased by 31.49, 23.79, 12.92, 41.02, and 11.58% respectively,in comparison to control. Increasing rye residuals to 200 g.m-2 increased these reductions to 76.32, 128.74,68.80, 70.32, and 67.43% respectively. Decrease in pigweed dry weight by adding vegetative, inflorescence, seedbulking stage residuals was 30.06, 37.87, and 35.70%, respectively, in comparison with control. Pigweed seed yieldwas 1.62 g.plant-1 in control which decreased by adding leaf, stem, root and total plant residuals as 200 g.m-2 to68.05, 67.1, 71.9, and 69.05% respectively. Seed bank of pigweed decreased from 15 to 72%. Rye leaf residuals ininflorescence stage had highest reduced effect on most attributes and especially on soil seed bank. Therefore usingrye allelopatic potential can reduced pigweed population in fields and reduce application of herbicides with lowerenvironmental pollution.

Kaynakça

Alam, S.M., Ansari, S.A., Khan, M.A., 2001. Influence of leaf extract of bermudagrass (Cynodon dactylon L.) on the germination and seedling growth of wheat. Wheat Information Service. No, 92: 17-19.

Chon, S.U., Jang, H.G., Kim, D.K., Kim, Y.M., Boo, H.O., Kim, Y.J., 2005. Aellopathic potential in Convulvulus arvensis L. plants. Scientia Horticulturae. 106: 309-317.

Colpas, F.T., Ohno, E.O., Rodrigues, J.D., Pass, J.D.D.S., 2003. Effects of some phenolic compounds on soybean seed germination and on seed- borne fungi. Braz. Arch. Biol. and Technol. 46(2): 248-254.

Dhima, K.V., Vasilakoglu, I.B., Elefterohorinos, I.G., Lightourgidis, A.S., 2006. Allelopathic potential in winter cereal cover crops. Mulches on grass weed suppression and sugar beet development. Crop Sci. 46: 1682-1691.

James, W., Steinsiek, A., Lawrence, B., Oliver, R., Fred Collings, C., 2005. Allelopathic potential of wheat (Triticum aestivum) straw on selected weed species. Weed Sci. 70(3): 213-218.

Kobayashi, K., 2004. Factors affecting phytotoxic activity of allelochemical in soil. Weed Biology and Management. 4(1): 101-105.

Narwal, S.S., Palaniraj, R., Sati, S.C., 2005. Role of allelopathy in crop production. Herbologia. 6(2): ‏205-211.

Patil, M.B., Jalapure, S.S., Prakash, N.S., Kokate, C.K., 1993. Anti cellular properties of alcoholic extract of Cynodon dactylon in rats. Acta Hortic. 480: 115-118.

Takikawa, H., Hirooka, M., Sasaki, M., 2003. The first synthesis of (±)-brevione B, an allelopathic agent isolated from Penicillium sp. Tetrahedron Letters. 44: 5235–5238.

Turk, M.A., Tawaha. A.M., 2003. Allelopathic effect of black mustard (Brassica nigra L.) on germination and growth of wild oat (Avena fatua L.). Crop Protection. 22: 673–677.

Weaver, S.E., 2001. The biology of Canadian weeds. Amaranthus retroflexus L. Can. J. Plant Sci. 60: 1215-1234.

Wu, H., 2005. Molecular approaches in improving wheat allelopathy. Proceedings of the 4th World Congress on Allelopathy, Aggust 2005, Wagga Wagga, Australia pp. 201-208

Wu, H., Pratley, J., Lemerle, D., Haig, T., 2001. Allelopathy in wheat (Triticum aestivum). Ann. Appl. Biol. 139: 1-9.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist104229, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {91 - 96}, doi = {}, title = {Çavdar Kalıntılarının, Horoz İbiğinin (Amaranthus retroflexus L.) Toprakta Bulunan Tohum Miktarı ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Yarnıa, Mehrdad and İkincikarakaya, Saime Ünver and Rezaei, Fereshteh and Khawar, Khalid Mahmood} }
APA Yarnıa, M , İkincikarakaya, S , Rezaei, F , Khawar, K . (2011). Çavdar Kalıntılarının, Horoz İbiğinin (Amaranthus retroflexus L.) Toprakta Bulunan Tohum Miktarı ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi . Journal of the Institute of Science and Technology , 1 (2) , 91-96 .
MLA Yarnıa, M , İkincikarakaya, S , Rezaei, F , Khawar, K . "Çavdar Kalıntılarının, Horoz İbiğinin (Amaranthus retroflexus L.) Toprakta Bulunan Tohum Miktarı ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi" . Journal of the Institute of Science and Technology 1 (2011 ): 91-96 <
Chicago Yarnıa, M , İkincikarakaya, S , Rezaei, F , Khawar, K . "Çavdar Kalıntılarının, Horoz İbiğinin (Amaranthus retroflexus L.) Toprakta Bulunan Tohum Miktarı ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi". Journal of the Institute of Science and Technology 1 (2011 ): 91-96
RIS TY - JOUR T1 - Çavdar Kalıntılarının, Horoz İbiğinin (Amaranthus retroflexus L.) Toprakta Bulunan Tohum Miktarı ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi AU - Mehrdad Yarnıa , Saime Ünver İkincikarakaya , Fereshteh Rezaei , Khalid Mahmood Khawar Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 96 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2011 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Çavdar Kalıntılarının, Horoz İbiğinin (Amaranthus retroflexus L.) Toprakta Bulunan Tohum Miktarı ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi %A Mehrdad Yarnıa , Saime Ünver İkincikarakaya , Fereshteh Rezaei , Khalid Mahmood Khawar %T Çavdar Kalıntılarının, Horoz İbiğinin (Amaranthus retroflexus L.) Toprakta Bulunan Tohum Miktarı ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi %D 2011 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Yarnıa, Mehrdad , İkincikarakaya, Saime Ünver , Rezaei, Fereshteh , Khawar, Khalid Mahmood . "Çavdar Kalıntılarının, Horoz İbiğinin (Amaranthus retroflexus L.) Toprakta Bulunan Tohum Miktarı ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi". Journal of the Institute of Science and Technology 1 / 2 (Haziran 2011): 91-96 .
AMA Yarnıa M , İkincikarakaya S , Rezaei F , Khawar K . Çavdar Kalıntılarının, Horoz İbiğinin (Amaranthus retroflexus L.) Toprakta Bulunan Tohum Miktarı ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2011; 1(2): 91-96.
Vancouver Yarnıa M , İkincikarakaya S , Rezaei F , Khawar K . Çavdar Kalıntılarının, Horoz İbiğinin (Amaranthus retroflexus L.) Toprakta Bulunan Tohum Miktarı ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2011; 1(2): 91-96.
IEEE M. Yarnıa , S. İkincikarakaya , F. Rezaei ve K. Khawar , "Çavdar Kalıntılarının, Horoz İbiğinin (Amaranthus retroflexus L.) Toprakta Bulunan Tohum Miktarı ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 1, sayı. 2, ss. 91-96, Haz. 2011
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2146-0574
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

20.2b8.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İskoçya Çam Köküyle İlişkili Mikorizal Mantar-Bakteriler ile Buğdayla İlişkili Bakterilerin Patojenik Mantarlara Karşı Antagonistik Etkilerinin Karşılaştırılması

Egamberdieva DILFUZA

Bitkilerde Büyüme ve Gelişmeyi Düzenleyici Maddeler: Bitki Hormonları

Ahmet Metin KUMLAY, Tamer ERYİĞİT

Pakistan’ın Belucistan Bölgsindeki Balochi ve Bibrik (Beverigh) Koyun Irklarının Ekonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Mohammad Sharif KAKAR, Mohammad Masood TARIQ, Abdul WAHEED, Masroor Ahmad BAJWA, Mohammad Arif AWAN, Mohammad Azam KAKAR, Farhat Abbas BUKHARI, İlahi Bakhsh MARGHAZANI, Nadeem RASHID, Tahir HAMEED, Muhammad SHAFEE, Yasir JAVED

Bazı Sümbül Çeşitlerinin Besin Elementlerinden Faydalanma Farklılıklarının Ortaya Konulması

Arzu ÇIĞ, Ferit SÖNMEZ, Nalan TÜRKOĞLU

Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L.) Çeşitlerinin ve Türler Arası Melezlemelerle Elde Edilen Hatların (G. hirsutum L. X G. barbadense L.) Verim, Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Ali Rahmi KAYA, Tamer ERYİĞİT, Burhan ARSLAN

Değişken Setleri Arası İlişkinin Tahmini İçin Kanonik Korelasyon Analizinin Kullanımı

Özgür KOŞKAN, Elif Gül ÖNDER, Neslihan ŞEN

Iğdır’da Yetiştirilen Eşeklerin Bazı Morfolojik Özellikleri

Orhan YILMAZ, Mehmet ERTUĞRUL

Rekreasyon Alanlarının Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi; Erzurum Örneği

Esra ÖZHANCI, Hasan YILMAZ

Salamuralık Yaprak Üretilen Bağlarda Farklı Üretim Modellerinin Ekonomik Analizi

Rüstem CANGİ, Mustafa ADINIR, Adem YAĞCI, Neval TOPÇU, Seda SUCU

Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi

Feyza ERSAYAR, Ahmet KAZANKAYA, Adnan DOĞAN, Cüneyt UYAK