Borçka-Karagöl Tabiat Parkı (Artvin / Türkiye) ve Çevresinin Kurbağaları

Borçka-Karagöl Tabiat Parkı ve çevresinde yayılış gösteren kurbağa türleri ve dağılışları, 2003-2006 yılları

Amphibians of the Borçka-Karagöl Nature Park (Artvin / Turkey) and Vicinity

Amphibian species and their distribution of the Borçka-Karagöl natural park and its environs wasdetermined between 2003-2006 and 2015-2017 by field studies. A total of seven amphibian species were foundin the Karagöl Nature Park and its vicinity, including five species of anurans [Rana macrocnemis, Pelophylaxridibundus, Hyla orientalis, Pelodytes caucasicus and Bufo verrucosissimus] and two newts [Mertensiellacaucasica and Ommatotriton ophryticus]. It has been determined that species of Rana macrocnemis, Pelophylaxridibundus, Hyla orientalis, Pelodytes caucasicus, Bufo verrucosissimus, Mertensiella caucasica and Ommatotritonophryticus inhabits at 1465 meters altitude in Karögöl as syntopically. Between 1465-1750 m, Rana macrocnemis,Pelophylax ridibundus, Hyla orientalis, Pelodytes caucasicus, Bufo verrucosissimus and Ommatotriton ophryticussyntopically inhabits and between 1750 and 2200 m, Rana macrocnemis and Mertensiella caucasica species livetogether. At Karagöl, Pelophylax ridibundus is dominate species while Rana macrocnemis is dominate species inthe forest and subalpine region.

___

Anonim, 2017. Korunan Alanlarda Hızlı Değerlendirme ve Önceliklendirme Raporu. Web sitesi: http://assets.panda.org/downloads/rappam07122010son.pdf, Erişim tarihi:22.11.2017.

Baran, İ, Ilgaz, Ç, Avcı, A, Kumlutaş, Y, Olgun, K, 2012. Türkiye Amfibi ve Sürüngenleri. Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Tübitak, Ankara. 204 s.

Baran İ, Atatür M. K, 1998. Türkiye Herpetofaunası (Kurbağa ve Sürüngenler), Çevre Bakanlığı, Ankara, 214 s.

Baran İ, Tosunoğlu M, Kaya U, Kumlutaş Y, 1997. Çamlıhemşin Rize civarının Herpetofaunası hakkında. Doğa Türk Zooloji Dergisi. 21: 409-416.

Başoğlu M, Özeti N, 1974. Türkiye Amfibileri, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:151, 221s.

Beşkardeş V, Keten A, Arslangündoğdu Z, 2007. Karacaların (Capreolus capreolus L, 1758) Türkiye’ nin Yaban Hayatı açısından önemi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri B, Cilt 58, No.2, 15-22

Çiçek K, Mermer A, Ayaz D, 2011. Amphibians of Uludağ National Park (Bursa/Turkey) and its Distribution and Conservation. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 2(2):1-6.

Demirsoy A,1999. Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası. Meteksan, Ankara.

Eksilmez H., Altunişik A. , Özdemir N. 2017. The Herpetofauna of Karçal Mountains (Artvin/Turkey), Biological Diversity and Conservation, vol.10, pp.1-5.

Eminağaoğlu Ö, Gümüş S, Kurdoğlu O, Eraydın S. 2007. Karagöl (Borçka-Artvin) Tabiat Parkı ve Yakın Çevresinin Flora ve Vejetasyonu, Tübitak, Ankara.

IUCN, 2017. IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 2017.

Gündoğdu, E. 2002. Isparta Çevresindeki Bazı Korunan Alanlarda Orman Kuşları Üzerine Gözlemler SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı 1 Isparta 83-100s.

Gündoğdu E, 2011. Population Size, Structure and Behaviours of Wild Goat in Cehennemdere Wildlife Improvement Area, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 6 (6):555-563.

Gündoğdu E, Ünal Y, Sarıkaya O, 2005. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Kuş ve Memeli Türleri Üzerine Araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-10 2005, Eylül.

Kopar İ, Sever R, 2008. Karagöl, (Borçka-Artvin) . Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 11(1): 21-38.

Kumlutaş Y, Tok CV, Türkozan O, 1998. The herpetofauna of Ordu Giresun region. Turk J Zool 22: 199–201.

Kutrup, B. (2001). On the Amphibia and Reptilia Species of Murgul (Artvin), Pakistan Journal of Biology 4: 1160-1164.

Oğurlu İ, Gündoğdu E, Sarıkaya O, 2005. Gölcük Gölü Tabiat Parkı Faunası Üzerine Araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta.

Recuero E, Canestrelli D, Voeroes J, Szabo K, Poyarkov N A, Arntzen, J W, Crnobrnja-Isailovic J, Kidov A A, Cogalniceanu D, Caputo F P, Nascetti G, Martinez-Solano I. 2012. Multilocus species tree analyses resolve the radiation of the widespread Bufo bufo species group (Anura, Bufonidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 62: 71-86.

Tarkhnishvili D N, Gokhelashvili R K, 1999. The Amphibians of the Caucasus. Advances in Amphibian Research in the former Soviet Unio, Moskow. 233 p.

Ünal S, Küçük Ö, 2004. Bird Species Living in The Küre Mountaıns National Park, 1st International Eurasian Ornithology Congress- 1. Uluslararası Avrasya Ornitoloji Kongresi, 8-11 Nisan, Antalya.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jist427880, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {49 - 55}, doi = {10.21597/jist.427880}, title = {Borçka-Karagöl Tabiat Parkı (Artvin / Türkiye) ve Çevresinin Kurbağaları}, key = {cite}, author = {Afsar, Murat and Afsar, Birgül and Ayaz, Dinçer and Çiçek, Kerim and Tok, Cemal Varol} }
APA Afsar, M , Afsar, B , Ayaz, D , Çiçek, K , Tok, C . (2018). Borçka-Karagöl Tabiat Parkı (Artvin / Türkiye) ve Çevresinin Kurbağaları . Journal of the Institute of Science and Technology , 8 (2) , 49-55 . DOI: 10.21597/jist.427880
MLA Afsar, M , Afsar, B , Ayaz, D , Çiçek, K , Tok, C . "Borçka-Karagöl Tabiat Parkı (Artvin / Türkiye) ve Çevresinin Kurbağaları" . Journal of the Institute of Science and Technology 8 (2018 ): 49-55 <
Chicago Afsar, M , Afsar, B , Ayaz, D , Çiçek, K , Tok, C . "Borçka-Karagöl Tabiat Parkı (Artvin / Türkiye) ve Çevresinin Kurbağaları". Journal of the Institute of Science and Technology 8 (2018 ): 49-55
RIS TY - JOUR T1 - Borçka-Karagöl Tabiat Parkı (Artvin / Türkiye) ve Çevresinin Kurbağaları AU - Murat Afsar , Birgül Afsar , Dinçer Ayaz , Kerim Çiçek , Cemal Varol Tok Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21597/jist.427880 DO - 10.21597/jist.427880 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 55 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.427880 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Borçka-Karagöl Tabiat Parkı (Artvin / Türkiye) ve Çevresinin Kurbağaları %A Murat Afsar , Birgül Afsar , Dinçer Ayaz , Kerim Çiçek , Cemal Varol Tok %T Borçka-Karagöl Tabiat Parkı (Artvin / Türkiye) ve Çevresinin Kurbağaları %D 2018 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21597/jist.427880 %U 10.21597/jist.427880
ISNAD Afsar, Murat , Afsar, Birgül , Ayaz, Dinçer , Çiçek, Kerim , Tok, Cemal Varol . "Borçka-Karagöl Tabiat Parkı (Artvin / Türkiye) ve Çevresinin Kurbağaları". Journal of the Institute of Science and Technology 8 / 2 (Haziran 2018): 49-55 .
AMA Afsar M , Afsar B , Ayaz D , Çiçek K , Tok C . Borçka-Karagöl Tabiat Parkı (Artvin / Türkiye) ve Çevresinin Kurbağaları. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2018; 8(2): 49-55.
Vancouver Afsar M , Afsar B , Ayaz D , Çiçek K , Tok C . Borçka-Karagöl Tabiat Parkı (Artvin / Türkiye) ve Çevresinin Kurbağaları. Journal of the Institute of Science and Technology. 2018; 8(2): 49-55.
IEEE M. Afsar , B. Afsar , D. Ayaz , K. Çiçek ve C. Tok , "Borçka-Karagöl Tabiat Parkı (Artvin / Türkiye) ve Çevresinin Kurbağaları", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 8, sayı. 2, ss. 49-55, Haz. 2018, doi:10.21597/jist.427880
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2146-0574
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

37.8b14.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Erzurum İlinde Taze Fasulye Üretimi Yapan İşletmelerin Karlılık Analizi ve Pazarlama Yapısı

Emine AŞKAN, Vedat DAĞDEMİR, Serkan TERCAN

Iğdır İlinde Tüketicilerin Komşu Ülkelerden Gelen Gıda Ürünlerini Ayırt Edip Edememe Durumunun Satın Alma Kararlarına ve Satın Alma Davranışlarına Etkisi

Ayşe Karadağ GÜRSOY, Bahri KARLI

2-N-Formilaminotiyofenol Bileşiğinin Spektroskopik Karakterizasyonu, Elektronik ve Çizgisel Olmayan Optik Özellikleri

Onur AKYILDIRIM, Murat BEYTUR, Faruk KARDAŞ, Özlem Gürsoy KOL

Borçka-Karagöl Tabiat Parkı (Artvin / Türkiye) ve Çevresinin Kurbağaları

Murat AFSAR, Birgül AFSAR, Dinçer AYAZ, Kerim ÇİÇEK, Cemal Varol TOK

Glutatyon S-Transferaz Enzim Aktivitesi Üzerine Amoksilin ve Vankomisin Hidroklorid Hidratın Etkisi: Bir in vitro çalışma

Fikret TÜRKAN, Mehmet Nuri ATALAR

Eugenol’ün Fusarium culmorum Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Emre YÖRÜK, Özlem SEFER, Ayşe Server SEZER, Zeynep KONUKCU, Elif Sedef DEVELİ

Bilecik Yöresi Mermer Atıklarının “Fiber-Sement” Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Ali Murat SOYDAN, Abdulkadir SARI, Recep AKDENİZ

Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin (Pisum sativum ssp. arvense L.) Tohum Verimi ve Kes Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi

Erdal ÇAÇAN, Mahmut KAPLAN, Kağan KÖKTEN, Halil TUTAR

Dünya’da ve Türkiye’de Organik Hayvancılığa Genel Bir Bakış

Hasan ÇELİKYÜREK, Kadir KARAKUŞ

Yeni 1H-Pirazol-4-(5H)-il Diazen Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi

Havva KURT, Adnan ÇETİN, Sedat BOZARI