Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması

Bu çalışmanın amacı, çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olan atık yağlardan biyodizel üretmek ve bunu içten yanmalı bir motorda yakıt olarak kullanımını araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak dizel motor yakıtına alternatif olarak hamsi balık yağı ve atık kızartma yağından transesterifikasyon yöntemiyle balık yağı metil esteri (BYME) ve atık pişirme yağı metil esteri (APYME) üretilmiştir. Daha sonra metil esterler tek silindirli, dört zamanlı, direkt püskürtmeli ve hava soğutmalı bir dizel motorda yakıt olarak kullanılarak yakıtların motor performans ve egzoz emisyonları üzerindeki etkileri standart dizel yakıtı (D2) ile karşılaştırmalı olarak incelendi. Yakıtların test sonuçları birbirleri ile karşılaştırılmaları neticesinde elde edilen sonuçlar da dikkate alındığında, BYME ve APYME yakıtları egzoz emisyonları bakımından D2 yakıtına oranla daha iyi özellikler gösterdiği gözlenmiştir. BYME ve APYME’ın egzoz emisyonları (HC ve CO ) dizel yakıta göre daha düşük çıkması, yakıtların iyi yanma özellikleri ve çevre üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı atık yağ kaynaklı biyodizel yakıtlar dizel yakıta alternatif olarak kullanılabilir

Using As Fuel For A Single Cylindir Diesel Engine Of Biodiesels Produced From Vegetable and Animal Waste Oils

The purpose of this study, to produce biodiesel from waste oils which are harmful to the environmentand human health, and this was to investigate the use of biodiesel as a fuel in internal combustion engines.For this purpose, anchovy fish oil methyl ester (FOME) and waste cooking oil methyl ester (WCOME) was producedby transesterification method from waste fish oil and waste cooking oil as an alternative to diesel engine fuel.Then, methyl esters have been used as fuel in a diesel engine of single-cylinder, four stroke, direct injection andair-cooled; and the effects of fuels on engine performance and exhaust emissions have been comparatively investigatedwith standard diesel fuel (D2). As a result of the test results obtained from the comparison of results witheach other fuels are taken into account, in terms of exhaust emissions of FOME and WCOME fuels were demonstratedbetter properties than D2 fuel. Exhaust emissions of FOME and WCOME fuels (HC and CO) lower than theemergence of diesel fuel, fuel combustion characteristics of a good and positive effects on the environment takeninto consideration, it was concluded that these fuels can be used as an alternative to diesel fuel.

Kaynakça

Agarwal, A.K., 2007. Biofuels (Alcohols and Biodiesel) applications as fuels for ınternal combustion engines. Progress in Energy and Combustion Science, 33(3): 233-271.

Altun, Ş., 2009, Havyasal yağlardan biyo-yakıt üretimi ve bir dizel motorunda kullanılabilirliğinin deneysel araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Basılmamış), Elazığ.

Andersen, O., Weinbach, J.E., 2010. Residual animal fat and fish for biodiesel production potentials in Norway. Biomass and Bioenergy, 34: 1183-1188.

Arpa, O.,Yumrutaş, R., Kaşka, Ö., 2008. Atık motor yağından elde edilen dizel benzeri yakıtın motor performans ve egzoz emisyonu üerindeki etkilerinin incelenmesi, VII.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES’2008.

Behcet, R., 2011. Performance and emission study of waste anchovy fish biodiesel in a Diesel engine. Fuel Processing Technology, 92(6): 1187-94.

Behcet, R., Oktay, H., 2011. Comparison of exhaust emissions of biodiesel fuels from waste oil. XIX. ISAF International Symposium on Alcohol.

Çanakçı, M., Özsezen A.N., 2005. Atık mutfak yağlarının dizel yakıtı olarak değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18(1): 81-91.

Çanakçı, M., Özsezen A.N., 2005. Atık mutfak yağlarının dizel yakıtı olarak değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18(1): 81-91.

Çetinkaya, M., Ulusoy, Y., Tekin, Y., Karaosmanoglu, F., 2005. Engine and winter road test performances of used frying oil originated biodiesel. Energy Convers Manage, 46: 1279-91.

Gürü, M., Koca, A., Can, Ö., Çınar, C., Şahin, F., 2010. Biodiesel production from waste chicken fat based sources and evaluation with Mg based additive in a diesel engine. Renewable Energy, 35(3): 637-643

İlkılıç, C., Aydın, S., Behçet, R., Aydın, H., 2011. Biodiesel from safflower oil and its application in a diesel engine. Fuel Processing Technology, 92: 356–362.

Keskin, A., Aydın, K., 2005. Fındık yağı biyodizeli üretimi ve dizel motorlarda alternatif yakıt olarak kullanımının araştırılması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik –Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(1): 75-83.

Lin, C.H., Lin, H.A., 2006. Diesel engine performance and emissions characteristics of biodiesel produced by the peroxidation process. Fuel, 85: 298.

Lin, C.Y., Li, RJ., 2009. Engine performance and emission characteristics of marine fish-oil biodiesel produced from the discarded parts of marine fish. Fuel Processing Technology, 90: 883888.

Nişancı, S., 2007. Biyodizel yakıt karışımmlarının performans ve emisyon üzerine etkilerinin deneysel araştırılması. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), İstanbul.

Özsezen, A.N., Çanakçı, M., 2009. Atık palmiye ve kanola yağı metil esterlerinin kullanıldığı direkt püskürtmeli bir dizel motorda performans ve yanma. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24(2): 275-284.

Phan, A.N., Phan, T.M., 2008. Biodiesel production from waste cooking oils. Fuel, 87: 3490-3496.

Tashtoush, G.M., Al-Widyan M.I., Al-Jarrah M.M., 2004. Experimental study on evaluation and optimization of conversion of waste animal fat into biodiesel. Energy Convers Manage, 45(17): 2697–711.

Ulusoy, Y., 1999. Ayçiçeği, pamuk ve soya yağlarının diesel motorlarında yakıt olarak kullanım olanaklarının belirlenmesi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Basılmamış), Bursa.

Utlu, Z., 2007. Evaluation of biodiesel obtained from vwaste cooking oil. Energy sourges, Part A, 29: 1295-1304.

Utlu, Z., Koçak, M.S., 2008. The effect of biodiesel fuel obtained from waste frying oil on direct injection diesel engine performance and exhaust emissions. Renewable Energy, 33(8): 1936-1941.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist104346, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {2}, pages = {55 - 62}, doi = {}, title = {Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması}, key = {cite}, author = {Behçet, Rasim and Aydın, Selman and Çakmak, Abdulvahap} }
APA Behçet, R , Aydın, S , Çakmak, A . (2012). Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması . Journal of the Institute of Science and Technology , 2 (4) , 55-62 .
MLA Behçet, R , Aydın, S , Çakmak, A . "Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması" . Journal of the Institute of Science and Technology 2 (2012 ): 55-62 <
Chicago Behçet, R , Aydın, S , Çakmak, A . "Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması". Journal of the Institute of Science and Technology 2 (2012 ): 55-62
RIS TY - JOUR T1 - Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması AU - Rasim Behçet , Selman Aydın , Abdulvahap Çakmak Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 62 VL - 2 IS - 4 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2012 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması %A Rasim Behçet , Selman Aydın , Abdulvahap Çakmak %T Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması %D 2012 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Behçet, Rasim , Aydın, Selman , Çakmak, Abdulvahap . "Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması". Journal of the Institute of Science and Technology 2 / 4 (Aralık 2012): 55-62 .
AMA Behçet R , Aydın S , Çakmak A . Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2012; 2(4): 55-62.
Vancouver Behçet R , Aydın S , Çakmak A . Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması. Journal of the Institute of Science and Technology. 2012; 2(4): 55-62.
IEEE R. Behçet , S. Aydın ve A. Çakmak , "Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 2, sayı. 4, ss. 55-62, Ara. 2013
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2146-0574
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

20.2b8.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması

Rasim BEHÇET, Selman AYDIN, Abdulvahap ÇAKMAK

Yetiştirici Elinde Bulunan Zom Koyunlarının Bazı Laktasyon Özellikleri ve Laktasyon Süt Verimini Etkileyen Faktörler

Seyrani KONCAGÜL, Ahmet KARATAŞ, Nalan AKÇA, Mehmet Emin VURAL, Mehmet BİNGÖL

Sebze Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Islah Hatlarının Çeşit Geliştirme Amacıyla Değerlendirilmesi

Erkut PEKŞEN, Aysun PEKŞEN

Karadut (Morus nigra) Katkılı Ekmeğin Antioksidan Aktivitesi ve Fenolik Kompozisyonu

Raciye MERAL, İsmail Sait DOĞAN

Bangladeş Sahil Bölgesindeki Küçük Ölçekli İşletmeler için Felaket Kaybı İyileştirme Planına Etkili Faktörler

Shantanu Deb BARMAN, Shapan Chandra MAJUMDER, Subrata SARKER

Tesadüf Blokları Deneylerde Tam Gözlemle Kayıp Gözlemi Tahmin Ederek Nispi Etkinliğin Karşılaştırılması: Tarım Verilerinde Uygulaması

Şenol ÇELİK

Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Böceklere Etkileri

Ekrem ÖGÜR, Celal TUNCER

Bitki Virüsleriyle Mücadelede Yeni Stratejiler: Virüs Enfeksiyonlarına ve Vektörlerine Karşı Dayanıklılığın Geliştirilmesi

Serkan YEŞİL, Filiz ERTUNÇ

Hacıosman Tabiat Koruma Alanı (Samsun/Türkiye) Subasar Ormanı’nda Relikt Bir Tür Olan Dişbudak Yapraklı Kanatlı Ceviz (Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach)’in Gelişme ve Senesens Dönemindeki N:P Oranı

Burak SÜRMEN, Ahmet DOĞAN, Hamdi Güray KUTBAY, Erkan YALÇIN

Erbaa Ovası Yeraltı Suyunun Tuzluluğunun Değerlendirilmesi

Saniye DEMİR, Kenan KILIÇ