İç Anadolu Bölgesindeki meşe bataklıklarında bonitet ve yaş sınıfları itibariyle ağaç serveti tayini üzerine araştırmalar

Bu araştırma, İç Anadolu Bölgesindeki Meşe Baltalıklarında Bonitet ve Yaş Sınıfları itibarıyla Ağaç Servetinin tayini amacı ile gerçekleştirilmiştir. Belirlenen bu amaca uygun olarak önce, İç Anadolu Bölgesindeki Meşe Baltalıkları için Bonitet Endeksi Tablosu düzenlenmiş ve bu tabloya dayanılarak I., II. ve III. Bonitet Sınıfları için birer yıllık yaş kademeleri itibarıyla Meş-cere Göğüs Yüzeyi, Meşcere Orta Boyu, Göğüs Boyu Gövde Şekil Emsali, Meşcere Hacmi, Hacım Artımı, Göğüs Yüzeyi Orta Ağacı Çapı ve Ağaç Sayısı değerlerini veren tablolar düzenlenmiştir.

Studies on the determination of growing stock by site and age classes in oak coppices of Central Anatolia Region

The objective of this study was to determine the growing stock by site and age classes in oak coppices of Central Anatolian Region. Thus, the site index table for oak coppices of Central Anatolian Region was established. Based on this table, additional tables of three site classes at one year intervals were prepared to get the values of stand basal area, stand mean height, breast height form factor, stand volume, volume increment, basal area mean tree diameter and number of tree.

Kaynak Göster