Halep çamı (Pinus halepensis Mill.) odunun fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin belirlenmesi

Bu araştırma, halep çamı odunun fiziksel ve mekaniksel özelliklerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, Muğla, İzmir ve Adana Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı işletmelerden sağlanan halep çamı gövdelerinden alınan örneklerde odunun özgül ağırlık, hacim yoğunluk değeri, çalışma özellikleri gibi fiziksel; basınç, eğilme, sertlik, çekme ve makaslama gibi mekaniksel özellikleri belirlenmiştir. Her bölgeye ait veriler ayrı ayrı değerlendirilmiş, ayrıca bölgeler arası değerlendirme yapılarak değerler karşılaştırılmış ve bazı özellikler bakımından bölgeler arası farklılıklar olduğu belirlenmiştir.

Studies on the determination of physical and mechanical properties of alleppo pine

The aim of this research is to determine the an mechanical properties of Aleppo pine (Pinus hklepensis Mill.) wood. The experiments were caried out on the sample trees optained from Adana, İzmir and Muğla Forestry Head Quartes regions. In this research, physical and mechanical properties of wood such as specific gravity, volume density, shrinkage and swelling, compression strength, bending strength, tensile strength, shearing strength and hardness were determined. In the study the three different locations from where the sample trees collected were compaired in the respect of the above mentioned characteristics. The results showed that there are differences in some properties of the wood depending upon the region.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-9452
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

73 19