Fıstık çamı (Pinus pinea), camiyanı karaçamı (Pinus nigra arnold) ve çınar yaprakları akçaağaç (Acer platonodies) odununun bazı fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin belirlenmesi

Bu çalışmanın amacı fıstık çamı (Pinus pinea) Camiyanı karaçamı (Pinus nigra arnold) ve çınar yapraklı akçaağaç (Acer platonodies) dunlarının fiziksel ve mekaniksel özelliklerini belirlemektir. Deneme materyali olarak kullanılacak fıstık çamı, Antalya-Kadriye Belek, Çanakkale-Eceabat ve Muğla'dan; Camiyanı karaçamı Zonguldak - Yenice yöresinde bulunan Yaylacık Araştırma Ormanından ve çınar yapraklı akçaağaç Zonguldak - Yenice yöresi Çitdere ve Yaylacık Araştırma Ormanından temin edilmiştir. Fıstık çamında 18, camiyanı karaçamında 13 ve çınar yapraklı akçaağaçta 15 deneme ağacından elde edilen numuneler üzerinde deneyler yapılmış, elde edilen veriler matematik - istatistik yöntemlerle değerlendirilmiştir.

Studies on the determination of some physical and mechanical properties of pinus pinea,pinus nigra arnold and acer platanoides wood

The aim of the studies are to determine physical and mechanical properties of Pinus pine, Pinus nigra and Acer platonodies. Research materials were supplied as in order from Antalya-Kadriye Belek, Çanakkale-Eceabat, Muğla, Yaylacık Forest Research District and Zonguldak Yenice region. In the study, all of the were carried out tests speciments in order 18,13 and 15 sample trees obtained data were evaluated statistically.

Kaynak Göster