Meme kanserli hastalarda serum adenozin deaminaz, 5'-nukleotidaz, guanaz ve sitidin deaminaz aktiviteleri

Bu çalışmada, malign meme kanserli hastaların serumlarında ADA, 5'NT, GUA ve SD aktiviteleri ölçüldü ve sağlıklı kontrol grubun değerleri ile karşılaştırıldı. Hasta grubunda, 20 erken evre ( 6'sı stage I, 14'ü stage II) ve 20 ileri evre (14'ü stage III, 6'si stage IV) olmak üzere toplam 40 malign meme kanserli kadın hasta vardı. Kontrol grubu ise, 20 sağlıklı kadından oluşturuldu. Malign meme kanserli hastaların serum ADA, 5'NT, SD ve GUA aktiviteleri sağlıklı bireylerinkine göre yüksek bulundu. Farklar istatistiksel olarak anlamlı idi. Erken ve ileri evre yönünde karşılaştırıldığında fark önemli değildi. Bu da hastalığın tüm evrelerinde bu enzimlerin belli düzeyde yüksek olduğunu ve hastalığın ilerlemesiyle daha da yükselmediklerini göstermektedir. Yapılan korelasyon analizinde enzimlerin aktivitelerinin birbiri ile korelasyonunda istatistiki açıdan önemli bir ilişki bulanamadı.

Serum adenosine deaminase, 5-nucleotidase, guanase and cytidine deaminase activities in patients with breast cancer

In this study, the activities of ADA, 5'-NT, GUA and CD were determined in sera from patients with breast cancer. The activities of these enzyme were compared to those of the healthy subject. The patient group included 40 women. Of the 40 patients, 20 were in early stages (6 had stage I, 14 stage II) and the other 20 were in advanced stages (14 had stage III, 6 stagelV). Twenty healthy subjects were included in the study as controls. The activities of ADA, 5'-NT, GUA and CD in sera of patients with breast cancer were increased when compared to those of the healthy subjects. When the patient subgroups, stages, were compared to each other, there was no found statistically significant difference. These results indicate that the activities of these enzymes were increased in all stages, but these increases have not accompanied progression of breast. There were no statistically significant correlation between any two enzymes activities in patients and control.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-1923
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

239 38

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bipolar bozukluğu olan hastalarda lityum verilmesinin tiroid fonksiyon testleri, kardiak markerler ve eser element düzeylerine etkileri

Gürkan ÇIKIM, M. Ferit GÜRSU

Sella turcica'ya transsphenoidal yaklaşımda, sinus sphenoidalis tipi ile Os sphenoidale kalınlığının ilişkisi

Mehmet Ali ÇAN, M. Haluk ULUUTKU, ZELİHA KURTOĞLU OLGUNUS

Mersane tümörlü hastalarda sitogenetik bulgular "Tümöral dokulardaki sitogenetik bulguların periferal kan lenfositlerine yansımaları var mı?

Figen CELEP, Ahmet KARAGÜZEL, Seçkin KARAOĞLU, Güner ÖZGÜR, Ersan KALAY, NİLÜFER ŞAHİN CALAPOĞLU

Akciğer karsinomlu hastalarda yüksek serum adenozin deaminaz aktivitesi ve pürin nükleotid yıkımı ile ilişkisi

Oya KÖYLÜOĞLU, Ayşe Binnur ERBAĞCI, Nazan BAYRAM, Ömer DİKENSOY

Meme kanserli hastalarda serum adenozin deaminaz, 5'-nukleotidaz, guanaz ve sitidin deaminaz aktiviteleri

Seyithan TAYSİ, M. Fevzi POLAT, ÖZTEKİN ÇIKMAN, Metehan GÜMÜŞ, EBUBEKİR BAKAN

Gebeler ve kord kanında alfafeto protein, C-peptit düzeyleri ve biyokimyasal parametre değişikliklerinin incelenmesi

Sibel AHİ, Yüksel ÖZDEMİR, İrfan KUTLAR, Oya KÖYLÜOĞLU

Çocukluk çağındaki nötropenik sepsis tedavisinde sefepimin etkinliğinin seftazidim ile karşılaştırılması

Mehmet MUTLU, Alişan YILDIRAN, Erol ERDURAN

Postmenopozal vajinal kanamalarda endometrium kalınlığının vajinal ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Mehmet A. OSMANAĞAOĞLU, Birol CENGİZOĞLU, Mesut ÜNSAL, Orhan ÜNAL