Behçet hastalığı'nda serum prolaktin düzeylerinin hastalık aktivitesi ile ilişkisi

Behçet hastalığı etyopatogenezi kesin olarak bilinmeyen, oral aft ve genital ülserayonlarla seyreden, kronik, vaskülitik bir hastalıktır. Özellikle erkek hastalarda ağır seyretmesi hormonal faktörlerin hastalık patogenezinde etkili olabileceğini düşündürmektedir. Ön hipofizden salgılanan prolaktin (PRL) ve büyüme hormonu (GH) immun fonksiyonlar üzerinde stimulator etkilidirler. Adrenokortikotropik hormon (ACTH) uyarısıyla adrenal korteksden salgılanan glukokortikoidler immunsupresif etkisi olmasının yanısıra büyüme hormonu ve prolaktinin immunstimülatör etkilerini antagonize ederler. Bu nedenle önemli immunregülatuar özellikleri olan ve son zamanlarda otoimmün hastalıkların patogenezinde önemli rol oynadığı bildirilen PRL'in serum düzeylerinin, klinik olarak Behçet hastalığı'nın aktivitesi ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya, uluslar arası çalışma grubunun Behçet hastalığı tanı kriterlerini taşıyan 18'i klinik olarak aktif, toplam 36 hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyeti uyumlu 18 sağlıklı birey alındı. Çalışma kapsamına alınan hastalarda ve kontrol grubunda sabah saat 08:30 da alınan kan örneklerinden PRL düzeyleri ölçüldü. Verilerin istatiksel yorumu one way ANOVA testi ile yapıldı. Klinik olarak aktif Behçet hastaları, inaktif Behçet hastaları ve sağlıklı kontrol grubu arasında serum PRL düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p= 0.801).

The relationship between the serum prolactin levels and disease activity in Behcet's disease

Behcet's disease (BD) is a systemic vasculitis of unknown aetiology characteristically affecting venules. Onset is typically in young adults with recurrent oral and genital ulceration, uveitis, skin manifestations, arthritis, neurological involvement, and a tendency to thrombosis. BD especially has a more severe course in men. This finding may be regarded as evidence that a contribution hormonal factors to the aetiopathogenesis of BD seems likely. In some studies, it has been suggested there is a correlation between high serum prolactin levels and activation of some autoimmune diseases, such as systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. Since prolactin has been implicated as playing a role in the pathogenesis of certain autoimmune diseases and since BD is a unique systemic vasculitis, we investigated relationship between serum PRL levels and disease activity in patients with BD. Serum prolactin levels were measured by chemiluminometric method in 18 patients with active BD, and 18 patients with inactive disease and in 18 healthy volunteers. The data were analysed using one way ANOVA test. We found that mean PRL levels in patients with clinically active BS, were not significantly higher than patients with clinically inactive BS and healthy controls (p= 0.801).

Kaynakça

1. Eglin RP, Lehner T, Subak-Sharpe JH. Detection of RNA complementary to herpes-simplex virus in mononuclear cells from patients with Behçet's syndrome and recurrent oral ulcers. Lancet 2:1356-1361, 1982.

2. Mook CC, Lau CS, Lee KW, Wong RW. Hyperprolactinemia in males with systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 25:2357-2363,1998.

3. Miranda JM, Prieto RE, Paniagua R, Garcia G, Amato D, Barile L, Jara LJ. Clinical significance of serum and urine prolactin levels in lupus glomerulonephritis. Lupus 7:387-391,1998.

4. Funauchi M, Ikoma S, Enomoto H, Sugiyama M, Ohno M, Hamada K, Kanamaru A. Prolactin modulates the disease activity of systemic lupus erythematosus accompanied by prolactinoma. Clin Exp Rheumatol 16:479-482:1998.

5. Lim SD, Haw CR, Kim NI, Fusaro RM. Abnormalities of T-cell subsets in Behcet's syndrome. Arch Dermatol 1983;119:307-10.

6. Bahadır S, Apaydın R, Çimsit G, Tekelioğlu Y, Parlat P, Bozok F, Bilen N, Alpay K. The evaluation of T-lymphocytes and subsets, B- lymphocytes and natural killer (NK) cells in Behçet’s disease. Türkiye klinikleri dermatoloji dergisi 2000;10:7-12.

7. Lehner T, Lavery E, Smith R, van der Zee R, Mizushima Y, Shinnick T.Association between the 65-kilodalton heat shock protein, Streptococcus sanguis, and the corresponding antibodies in Behcet's syndrome. Infect Immun 1991;59:1434-41

8. Direskeneli H, Hasan A, Shinnick T, Mizushima R, van der Zee R, Fortune F, Stanford MR, Lehner T. Recognition of B-cell epitopes of the 65 kDa HSP in Behcet's disease. Scand J Immunol 1996 ;43:464-71

9. Apaydin KC, Duranoglu Y, Ozgurel Y, Saka O. Serum prolactin levels in Behçet's disease. Jpn J Ophthalmol 44:442-445,2000.

10. Keser G, Oksel F, Ozgen G, Aksu K, Doganavsargil E. Serum prolactin levels in Behçet's Syndrome. Clin Rheumatol 18:351-352,1999

Kaynak Göster