Akut miyokard infarktüsünde sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının zaman içinde değişiminin pulsed wave doku doppler yöntemi ile incelenmesi

Akut miyokard infarktüsü (AMİ)'nde sistolik ve diyastolik fonksiyon bozukluğu, kalp yetersizliği semptom ve bulgularına katkıda bulunur ve prognozla ilişkilidirler. Bu çalışmada AMİ'de sistolik ve diyastolik fonksiyonların seri değişimini pulsed wave doku Doppler (PWDD) yöntemi ile incelemeyi amaçladık. İlk AMİ ile başvuran 30 hastada (3 kadın, yaş ortalaması 57+10) 2 boyutlu ve Doppler ekokardiyografık incelemeler yapıldı. Hastalar koroner yoğun bakıma kabulden sonra l, 7, 30 ve 180. günlerde değerlendirildi. Sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları klasik yöntemlerle ve doku Doppler yöntemi ile incelendi. Lateral mitral anulustan PWD ile erken pik diyastolik velosite (Em), geç pik diyastolik velosite (Am) ve pik sistolik velosite (S m) ölçüldü. Hastalar hospitalizasyon süresince ve 180 günlük takipte kalp yetersizliği gelişimine göre 2 gruba ayrıldı. Kalp yetersizliği gelişen hastalarda Sm takip sırasında anlamlı azalma gösterdi (p0,05). AMİ sonrası kalp yetersizliği olmayan hastalarda, mitral akım velositeleri ile tespit edilemeyen diyastolik disfonksiyon, Em/Am oranı ile tespit edildi.

Assessment longitudinal changes left ventricular systolic and diastolic functions in acute myocardial infarction by pulsed wave tissue doppler

LV systolic and diastolic dysfunction contributes to sings and symptoms of clinical heart failure and may be related to prognosis in aeute myocardial infarction (AMİ). The purpose of this study was to investigate the serial changes of systolic and diastolic function of the left ventricle in AMİ by pulsed wave tissue Doppler (PWTD) echocardiography. Two-dimensional and Doppler echocardiographic examinations were performed in 30 patients (3 women, mean age 57±10 years) with first AMİ. The patients were studied-serially at days l, 7, 30 and 180 after arrival to the coronary çare unit. LV systolic and diastolic function was assessed by classical methods and PWTD. Early peak diastolic velocity (Em), late peak diastolic velocity (Am) and peak systolic velocity (Sm) were measured from lateral mitral annulus by PWTD. On the basis of clinical heart failure during hospitalization and 180 days follow-up, patients were divided into 2 groups. Sm decreased significantly in patients with heart failure during follow-up (p<0.05). Em and Em/Am were higher in patients without heart failure than in patients with heart failure during the 180-day follow-up, but this findings was not statistically significant (p>0,05). Diastolic disfunction couldn't be detected by assessment mitral inflow velocities, but could be detected by Em/Am ratio in patients without heart failure after AMİ.

Kaynak Göster