Akciğer karsinomlu hastalarda yüksek serum adenozin deaminaz aktivitesi ve pürin nükleotid yıkımı ile ilişkisi

Farklı sistemleri ilgilendiren neoplazmalarda doku ve biyolojik sıvılarda adenozin deaminaz (ADA) aktivitesinin artışı saptanmış, doku yıkımının veya hızlı büyüyen dokunun artmış nükleotid gereksiniminin göstergesi olabileceği düşünülmüştür. Bilgilerimize göre akciğer karsinomunda ADA aktivitesi ve olası klinik önemi değerlendirilmemiştir. Çalışmamızda akciğer karsinomlu 19 erkek hasta ile benzer yaş ve cinsiyetteki 16 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubunda serum ADA aktivitesi modifiye Giusti yöntemiyle analiz edildi. Sonuçlar Kruskal-Wallis ve Pearson rank korelasyon analizi ile değerlendirildi. Serum ADA aktivitesi [median(min-max)] akciğer kanserli hastalarda 20.0 U/ 1 (14.0 U/1-39.0 U/1), kontrol grubundan 15.0 U/1 (13.0 U/1-27.0 U/1) anlamlı olarak yüksek bulundu (p

Elavated serum adenosine deaminase activity patients with lung carcinoma and relation with purine nucleotide degradation

Elevated Adenosine Deaminase (ADA) activity in tissue and biological fluid specimens in neoplasms of different origin have been evaluated to be an indicator of either increased tissue breakdown or increased need for nucleotides required for accelerated tissue growth. However ADA activity in lung carcinoma and its possible clinical role has not been investigated since. In the present study 19 male patients with lung carcinoma and age/gender matched healthy control group consisted of 16 subjects were enrolled. Serum ADA activity was determined with modified Guisti procedure. Results were eveluated with Kruskal-Wallis and Pearson rank correlation analysis. Serum ADA activity [median(min-max)] was significantly elevated in patients with lung carcinoma 20.0 U/l (14.0 U/1-39.0 U/1) compared to the control group 15.0 U/1 (13.0 U/1-27.0 U/l) (p0.001). However a relation of ADA activity with clinical staging or histological type of tumour was not observed. Serum ADA activity was positively correlated to uric acid concentrations in patients with lung carcinoma (r:0.67, p<0.01). The fact that the elevated ADA activity is not seen in some cancers, even a significant reduction can be observed and correlation of serum ADA with uric acid concentrations suggest that this elevation is not a biochemical compensation that reflects increased nucleotide needs, rather might be a consequence of increased tissue breakdown. However altered gene expression of ADA in neoplastic cells should also be considered.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-1923
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

87 15

Sayıdaki Diğer Makaleler

Postmenopozal vajinal kanamalarda endometrium kalınlığının vajinal ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Mehmet A. OSMANAĞAOĞLU, Birol CENGİZOĞLU, Mesut ÜNSAL, Orhan ÜNAL

Sella turcica'ya transsphenoidal yaklaşımda, sinus sphenoidalis tipi ile Os sphenoidale kalınlığının ilişkisi

Mehmet Ali ÇAN, M. Haluk ULUUTKU, ZELİHA KURTOĞLU OLGUNUS

Mersane tümörlü hastalarda sitogenetik bulgular "Tümöral dokulardaki sitogenetik bulguların periferal kan lenfositlerine yansımaları var mı?

Figen CELEP, Ahmet KARAGÜZEL, Seçkin KARAOĞLU, Güner ÖZGÜR, Ersan KALAY, NİLÜFER ŞAHİN CALAPOĞLU

Gebeler ve kord kanında alfafeto protein, C-peptit düzeyleri ve biyokimyasal parametre değişikliklerinin incelenmesi

Sibel AHİ, Yüksel ÖZDEMİR, İrfan KUTLAR, Oya KÖYLÜOĞLU

Akciğer karsinomlu hastalarda yüksek serum adenozin deaminaz aktivitesi ve pürin nükleotid yıkımı ile ilişkisi

Oya KÖYLÜOĞLU, Ayşe Binnur ERBAĞCI, Nazan BAYRAM, Ömer DİKENSOY

Meme kanserli hastalarda serum adenozin deaminaz, 5'-nukleotidaz, guanaz ve sitidin deaminaz aktiviteleri

Seyithan TAYSİ, M. Fevzi POLAT, ÖZTEKİN ÇIKMAN, Metehan GÜMÜŞ, EBUBEKİR BAKAN

Çocukluk çağındaki nötropenik sepsis tedavisinde sefepimin etkinliğinin seftazidim ile karşılaştırılması

Mehmet MUTLU, Alişan YILDIRAN, Erol ERDURAN

Bipolar bozukluğu olan hastalarda lityum verilmesinin tiroid fonksiyon testleri, kardiak markerler ve eser element düzeylerine etkileri

Gürkan ÇIKIM, M. Ferit GÜRSU