Akciğer kanserlerinde Beta HCG, CEA, CA19-9, CA15-3, CA125 tümör belirteçlerinin tanısal değerleri

Bu çalışmada akciğer kanserli 25, benign akciğer hastalıklı 20 olgunun serum ve bronş lavajında, sağlıklı 20 kişinin serumunda ferritin, $beta$-HCG, CEA, CA 19-9, CA 15-3 ve CA 125 çalışılarak akciğer kanserinde tümör belirteçlerinin tanısal değeri araştırıldı. Çalışmada elde edilen değerlere göre akciğer kanseri ile benign akciğer hastalıklı grup arasında ortalama bronş lavajı $beta$-HCG, CA 125, CA 19-9 ve ferritin yönünden istatististiksel olarak anlamlı farklılıklar vardı. Ferritin ve CA 15-3 hariç diğer tümör belirteçlerinin tümünde ortalama bronş lavajı değerleri serum değerlerinden istatistiksel olarak yüksekti. Tümör belirteçlerinden ferritin $beta$-HCG, CEA, CA 15-3, CA 125 ve CA 19-9 için hesaplanan spesifite değerleri serum için sırasıyla; %88, %100, %75, %33, %79 ve %92, bronş lavajı için; %100, %67, %100, %100 ve %100 idi. Sensitivite değerleri ise seram için; %53, %27, %53, %87, %67 ve %33, bronş lavajı için; %77, %87, %71, %36, %73 ve %30 olarak hesaplandı. Sonuç olarak akciğer kanserli olgularda bronş lavajında tömür belirteçlerinden özellikle ferritin, $beta$-HCG, CA 125 ve CA 19-9 'un ayırıcı tanıda önemli olduğu fakat hiçbirin kesin tanıda yeterli spesifite ve sensitiviteye sahip olmadığı gözlendi. Bununla birlikte bronş lavajı ve serumda tümör belirteçlerinin bırakılmasının diğer tanı yöntemleri ile birlikte değerlendirildiğinde yararlı olabileceği düşüncesindeyiz.

Tumour markers in bronchial lavage of patients with lung cancer

We investigated diagnostic value of Ferritin, $beta$-HCG, CEA, CA 19-9, CA 15-3 and CA 125 in bronchial lavage and serum for the diagnosis of lung cancer. There were three groups in this study; 1-lung cancer (n:25), 2- benign pulmonary diseases (n:20) and 3- healthy subjects (n:20). The mean bronchial lavage fluid $beta$-HCG, CA 125, CA 19-9 and Ferritin in lung cancer were significantly increased compared with benign pulmonary diseases. Concentrations of CEA, $beta$-HCG, CA 19-9 and CA 125 in bronchial lavage fluid of patients with lung cancer were significantly higer than sera concentrations. The specifity of serum ferritin levels, $beta$-HCG, CEA, CA 15-3, CA 125 and CA 19-9 were 88%, 100%, 75%, 33%, 79% and 92% respectively. The specifity of lavage ferritin levels were 100%, 67%, 67%, 100%, 100% and 100% respectively. The sensitivity of serum ferritin levels were 53%, 27%, 53%, 87%, 67% and 33% respectively. The sensitivity of lavage ferritin levels were 77%, 87%, 71%, 36%, 73% and 30% respectively. In conclusion, bronchial lavage fluid tumour markers such as $beta$-HCG, CA 125, CA 19-9 are important in differential diagnosis for patients with lung cancer, but neither has enough specifity and sensitivity. However, these measurements may be helpful when used together with other diagnostic methods.

Kaynakça

1. Magdelanat H. Tumour markerks in onkology: past, paresent and future. J Immunol Method 150: 133-43, 1992.

2. Ferringo D., BuccheriG., Biggi A., Serum tumour markers in lung cancer: history, biology and clinical applicetions. Eur respir J186-97, 1994.

3. Walop W, Chretien M., Colman NC., Fraser RS., Gilbert F., Hidvegi RS., Hutchinson T., Kelly B., LisM., Spitzer WO., SuissaS., The use of biomarkers in the prediction of survival in patients with pulmonary carcinoma. Cancer, 65:2033-46, 1990.

4. Trevisani L., putinati S., Sartori S., Abbasciano V., Bagni B., Cytokeratin tumou marker levels in bronchial washing in the diagnosis of lung cancer. Chest, 109:104-08, 1996.

5. Dowlati A., Bury T., Corhay JL., Weber T., Lamproye A., Mendes P., Radermecker M., Gastrin levels in serum and bronchoalveolar lavage fluid of patients with lung cancer: comparsion with patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax; 51: 1270 - 72, 1996.

6. Molina R., Agusti C, Filella X., Jo J., Joseph J., Gimenez N., Ballesta A., Study of a new tumour marker Cyfra 21-1, in malignant and nonmalignant diseases. Tumour Biol: 15: 318-25, 1994.

7. Niklinski J, Chyczewska E, Furman M., Kowal E., Kozlowski M., Value of CEA and SCC-Ag in bronchoalveolar lavage and serum of patients with lung cancer. Neoplasma; 39(5): 283-85, 1992.

8. Willsher PC., Xing PX., Clarke CP., Ho DWM, McKenzie IFC., Mucin I antigens in the serum and bronchial lavage fluid of patients with lung cancer. Cancer; 72:2936 - 42, 1993.

9. Diego A., Compte L., Sanchis J., Enguidanos MJ., Marco V., Usefulness of carcinoembryonic antigen determination in bronchoalveolar lavage fluid. A comparative study among patients with peripheral lung cancer, pneumonia, and healthy individuals. Chest: 100(4): 1060-63, 1991.

10. Sanguinetti CM, Riccioni G., Marchesani F., Pela R., Cecarini L., Bronchoalveolar lavage fluid level of carcinoembryonic antigen in diagnosis of peripheral lung cancer. Monaldi Arch Chest Dis; 50(3): 177-82, 1995.

11. Niklinski J., Chyczewska E, Furman M., Kowal E., Laudanski J., Chyczewski L., Usefulness of a multiple biomarkerassay in bronchoalveolar lavage and serum for the diagnosis of small cell lung cancer. Neoplasma; 40(5): 305-8, 1993.

12. Fracchia A., Ubbiali A., Bitar OA., Pacetti M., Sommariva E., Arreghini M., Longhini E., Bonalumi GP., A comparative study on ferritin concentration in serum and bilateral bronchoalveolar lavage fluid of patients with peripheral lung cancer versus control subjects. Oncology; 56(3): 181 - 88, 1999.

13. Gökırmak M., Hasanoğlu HC., Koksal N., Orhan Z., Hacıevliyagil SS., Yıldırım Z., Türköz Y., Serum ve bronş lavajı sıvısında CEA, CA 125, CA 15-3 ve CA 19-9 düzeyi ölçümünün akciğer kanseri teşhisindeki yeri. Tor aks Kongresi, Antalya, TP-96, s. 24, 2000.

14. Zamani A., Paşaoğlu G., Can G., Özer F., Gök M., îmecik O., Mating plevral enfüzyonlarda CEA ve CA 19-9 düzeyleri, Selçuk Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi, 12(1): 1-9, 1996.

15. Çelik P., Yorgancıoğlu A., Yiğitoğlu R., Aktaoğlu S., Orman A., Akın M., Malign plevra enfüzyonlarda tümör belirleyicileri olarak CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA ve AFP düzeyinin tanı değeri. Solunum Hastalıkları; 9(1): 43-53, 1998.

Kaynak Göster