Transüretral prostat rezeksiyonu ile beraber yapılan perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması

Amaç: Çalışmamızda, benign prostat büyümesi (BPH) ve mesane taşı birlikteliğinde, transüretral prostat rezeksiyonu (TURP) ile kombine edilen perkutan sistolitotripsi (PKSL) ve transüretral sistolitotripsi (TUSL) ameliyatlarının başarı ve komplikasyon oranlarını karşılaştırmayı amaçladık. Yöntemler: Haziran 2011 ve Mayıs 2015 tarihleri arasında BPH ve mesane taşı nedeniyle ameliyat edilen 44 hasta çalışmaya alındı. Taş boyutu >=30 mm olan hastalara TURP ile beraber PKSL (n=28) uygulanırken, taş boyutu

Comparison between transurethral resection of the prostate and simultaneously performed percutaneous, and transurethral cystolithotripsy

Objective: In this study, we aimed to compare the success and complication rates of percutaneous cystolithotripsy (PCCL) and transurethral cystolithotripsy (TUCL) techniques that were performed synchronously during transurethral resection of the prostate (TURP) in patients with benign prostatic hyperplasia plus bladder stone. Methods: Forty-four patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) and bladder stones were enrolled in the study between June 2011 and May 2015. In patients who had stone size of ≥30 mm, TURP combined with PCCL (n=28), while for patients with stone sizes of

Kaynakça

1. Douenias R, Rich M, Badlani G, Mazor D, Smith A. Predisposing factors in bladder calculi. Review of 100 cases. Urology 1991;37:240-243. http://dx.doi.org/10.1016/0090-4295(91)80293-G

2. Barnes RW, Bergman RT, Worton E. Litholapaxy vs. cystolithotomy. The Journal of Urology 1963;89:680-681.

3. Nseyo UO, Rivard DJ, Garlick WB, Bennett AH. Management of bladder stones: should transurethral prostatic resection be performed in combination with cystolitholapaxy? Urology 1987;29:265-267. http://dx.doi.org/10.1016/0090-4295(87)90067-7

4. Tugcu V, Polat H, Ozbay B, Gurbuz N, Eren GA, Tasci AI. Percutaneous versus transurethral cystolithotripsy. Journal of endourology. Endourological Society 2009;23:237-241.

5. Aron M, Agarwal MS, Goel A. Comparison of percutaneous with transurethral cystolithotripsy in patients with large prostates and large vesical calculi undergoing simultaneous transurethral prostatectomy. BJU International 2003;91:293-295. http://dx.doi.org/10.1046/j.1464-410X.2003.04065.x

6. Sofer M, Kaver I, Greenstein A, et al. Refinements in treatment of large bladder calculi: simultaneous percutaneous suprapubic and transurethral cystolithotripsy. Urology 2004;64:651-654. http://dx.doi.org/10.1016/j.urology.2004.04.067

7. Kamat N. Transurethral resection of prostrate and suprapubic ballistic vesicolithotrity for benign prostatic hyperplasia with vesical calculi. Journal of endourology. Endourological Society 2003;17:505-509; discussion 509.

8. Deliktas H, Sahin H, Cullu N, Erdogan O. A modified technique for performing transurethral resection of the prostate combined with percutaneous cystolithotripsy. Urologia Internationalis 2015;95:276-280. http://dx.doi.org/10.1159/000437213

9. Drach GW. Urinary lithiasis: etiology, diagnosis, and medical management. In Walsh PC, Retik AB, Stamey TA, Vaughan ED Jr, eds, Campbell’s Urology. Sixth edn, Vol III Chapt 58. Philadelphia: Saunders, 1992: 2085-146.

10. Ashworth M. Endemic bladder stones. Bmj 1990;301:826- 827. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.301.6756.826

11. Schwartz BF, Stoller ML. The vesical calculus. The Urologic Clinics of North America 2000;27:333-346. http://dx.doi.org/10.1016/S0094-0143(05)70262-7

12. Chen Y, DeVivo MJ, Lloyd LK. Bladder stone incidence in persons with spinal cord injury: determinants and trends, 1973-1996. Urology 2001;58:665-670. http://dx.doi.org/10.1016/S0090-4295(01)01374-7

13. Ord J, Lunn D, Reynard J. Bladder management and risk of bladder stone formation in spinal cord injured patients. The Journal of Urology 2003;170:1734-1737. http://dx.doi.org/10.1097/01.ju.0000091780.59573.fa

14. Bhatia V, Biyani CS. Vesical lithiasis: open surgery versus cystolithotripsy versus extracorporeal shock wave therapy. The Journal of Urology 1994;151:660-662.

15. Kamat N. Comparison of percutaneous with transurethral cystolithotripsy in patients with large prostates and large vesical calculi undergoing simultaneous transurethral prostatectomy. BJU International 2003;92:1047. http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-410X.2003.4537f.x

16. Bulow H, Frohmuller HG. Electrohydraulic lithotripsy with aspiration of the fragments under vision--304 consecutive cases. The Journal of Urology 1981;126:454-456.

17. Razvi HA, Song TY, Denstedt JD. Management of vesical calculi: comparison of lithotripsy devices. Journal of endourology. Endourological Society 1996;10:559-563.

18. Teichman JM, Rogenes VJ, McIver BJ, Harris JM. Holmium:yttrium-aluminum-garnet laser cystolithotripsy of large bladder calculi. Urology 1997;50:44-48. http://dx.doi.org/10.1016/S0090-4295(97)00201-X

19. Ercil H, Altunkol A, Alma E, et al. Comparison of Ho:Yag laser and pneumatic lithotripsy combined with transurethral prostatectomy in high burden bladder stones with benign prostatic hyperplasia. Asian journal of surgery. Asian Surgical Association 2015, 30.

Kaynak Göster

1009 600

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Hiperlipidemili hastalarda baş ağrısı

SADIK VOLKAN EMREN

Termal riskler ve iş sağlığı

Ayşe COŞKUN BEYAN, nur ŞAFAK ALICI, Cem BEDİZ, Arif Hikmet ÇIMRIN

Negatif basınçlı yara tedavisi sorunlu ortopedik enfeksiyonların tedavisinde işe yarıyor mu?

CEMAL KAZIMOĞLU

Annenin duygusal iyiliği: Jean Ball’ın Deck-Chair (Şezlong) teorisi

hjg HGJH

Muğla’daki gebelerin toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve hepatit prevalansının değerlendirilmesi

Burcu KASAP, Gökalp ÖNER, Mert KÜÇÜK, Nilgün ÖZTÜRK TURHAN, Melike Nur AKIN, Sevim ARIKAN, Selmin Dİrgen ÇAYLAK

Gebelik döneminde sık karşılaşılan rinolojik sorunlar: Tanı ve tedavide uygun yaklaşımlar

Murat GÜMÜŞSOY, SÜREYYA GÜMÜŞSOY, İBRAHİM ÇUKUROVA

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon asistan hekimlerinin botulinum toksin enjeksiyon tekniği seçimleri

Ömer DİKİCİ, Alper Murat ULAŞLI, Aylin DİKİCİ, HASAN TOKTAŞ, ÜMİT DÜNDAR

Dramatik alkalen fosfataz yüksekliği ile seyreden zararsız bir klinik durum: Çocukluk çağı selim geçici hiperfosfatazemisi

Cahit Barış ERDUR, Cansu KAFES, Erhan ÖZBEK, Ferah GENEL

Transüretral prostat rezeksiyonu ile beraber yapılan perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması

Hayrettin ŞAHİN, Mehmet ÇETİNKAYA, Hasan DELİKTAŞ

Gereksiz test istemlerinin incelenmesinde bir örnek: Serbest PSA testi

İnanç KARAKOYUN, Ayfer ÇOLAK, Fatma Demet ARSLAN, Merve Zeytinli AKSİT, Özgür ÇAKMAK