Pankreas kitlelerinin manyetik rezonans görüntüleme özellikleri ile histopatolojik korelasyonu: Retrospektif bir değerlendirme

Amaç: Pankreas kanseri kansere bağlı ölümlerin 4. en sık nedenidir. Pankreas adenokarsinomu ile kistik tümörleri (%10) klinik pratikte sık rastlanılan pankreatik neoplazi grubundandır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) günümüzde sıklıkla istenilen güvenilir preoperatif hasta değerlendirilmesinde metodudur. Bu çalışmada amacımız, pankreas adenokarsinom (aka) ve kistik tümörlü olguların MRG bulgularını, radyolojik kanı ile patolojik korelasyonu değerlendirmek ve ayrıca bu iki tanıyı alan gruplar arasında demografik karşılaştırmayı yapmaktır.Yöntem: Ağustos 2010- Aralık 2015 tarihleri arasında başvuran 45 olgunun preoperatif MRG ve histopatoloji verileri retrospektif olarak elde olunmuştur. Hastalar aka (32 olgu) ve kistik neoplazi (13 olgu) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.Bulgular: Aka olguları kistik neoplaziye kıyasla anlamlı olarak daha ileri yaştaydı (p

Correlation between magnetic resonance imaging features of pancreatic mass lesions and histopathological findings: A retrospective evaluation

Objective: Pancreatic cancer is the fourth most common cause of cancer-related deaths. Pancreatic adenocarcinoma (85-95%) and cystic tumors (10%) are frequently encountered group of pancreatic neoplasms in clinical practice. Nowadays, magnetic resonance imaging (MRI) is frequently required reliable method of choice for preoperative evaluation of these patients. In this study, we aimed to evaluate MRI features, MRI-pathologic correlations of pancreatic adenocarcinoma (aca) and cystic tumors, and also to make a demographic comparison between these two diagnostic groups.Methods: Preoperative MRI and histopathology data of 45 patients, admitted between August 2010 and December 2015, were obtained retrospectively. Patients were divided into two groups: aca (32 cases) and cystic neoplasia (13 cases).Results: Aca group of patients were significantly older than those with cystic neoplasia (p

Kaynakça

1. Cancer Facts & Figures 2016. Available from: http://www. cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/document/acspc-047079.pdf.

2. Tamm EP, Silvermann PM, Evans DB. Dianosis staging and surveillance of pancreatic cancer. AJR 2003;180:1311-23. https://doi.org/10.2214/ajr.180.5.1801311

3. Sahani DV, Kadavigere R, Saokar A, Fernandez-del Castillo C, Brugge WR, Hahn PF. Cystic pancreatic lesions: a simple imaging-based classification system for guiding management. Radiographics 2005;25:1471-84. https://doi.org/10.1148/rg.256045161

4. De La Cruz MS, Young AP, Ruffin MT. Diagnosis and management of pancreatic cancer. Am Fam Physician 2014;89:626- 32.

5. Low G, Panu A, Millo N, Leen E. Multimodality imaging of neoplastic and nonneoplastic solid lesions of the pancreas. Radiographics 2011;31:993-1015. https://doi.org/10.1148/rg.314105731

6. Mortelé KJ, Rocha TC, Streeter JL, Taylor AJ. Multimodality imaging of pancreatic and biliary congenital anomalies. Radiographics 2006;26:715-31. https://doi.org/10.1148/rg.263055164

7. Dorfman RE, Alpern MB, Gross BH, Sandler MA. Upper abdominal lymph nodes: criteria for normal size determined with CT. Radiology 1991;180:319-22. https://doi.org/10.1148/radiology.180.2.2068292

8. Lu DSK, Reber HA, Kransy RM, Kadell BM, Sayre J. Local staging of pancreatic cancer Criteria for Unresectability of Major vessels as revealed by Pancreatic phase. Thin Section helical ct. AJR 1997;168:1439-43. https://doi.org/10.2214/ajr.168.6.9168704

9. Wong JC, Raman S. Surgical resectability of pancreatic adenocarcinoma: CTA. Abdominal Imaging 2010;35:471-80. https://doi.org/10.1007/s00261-009-9539-2

10. Sunkara S, Williams TR, Myers DT, Kryvenko ON. Solid pseudopapillary tumours of the pancreas: spectrum of imaging findings with histopathological correlation. Br J Radiol 2012;85:1140-44. https://doi.org/10.1259/bjr/20695686

11. Wolfgang CL, Herman JM, Laheru DA, Klein AP, Erdek MA, Fishman EK, et al. Recent progress in pancreatic cancer. CA Cancer J for Clin 2014;63:318-48. https://doi.org/10.3322/caac.21190

12. Pietryga JA, Morgan DE. Imaging preoperatively for pancreatic adenocarcinoma. J Gastrointest Oncol 2015;6:343-57.

13. Yang MJ, Li S, Liu YG, Jiao N, Gong JS. Common and unusual CT and MRI manifestations of pancreatic adenocarcinoma: a pictorial review. Quant Imaging Med and Surg 2013;3:113-120.

14. Kalb B, Sarmiento JM, Kooby DA, Adsay NV, Martin DR. MR imaging of cystic lesions of the pancreas. Radiographics 2009;29:1749-65. https://doi.org/10.1148/rg.296095506

15. Ahualli J. The double duct sign. Radiology 2007;244: 314-5. https://doi.org/10.1148/radiol.2441041978

16. Buchs NC, Chilcott M, Poletti PA, Buhler LH, Morel P. Vascular invasion in pancreatic cancer: imaging modalities, preoperative diagnosis and surgical management World J Gastroenterol 2010;16:818-83.

17. Lam KY, Lo CY, Fan ST. Pancreatic solid-cysticpapillary tumor: Clinicopathologic features in eight patients from Hong Kong and review of the literature. World J Surg 1999;23:1045-50. https://doi.org/10.1007/s002689900621

Kaynak Göster

1003 596

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımları ve sağlıklarına etkisi ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi

EMİNE ELA KÜÇÜK

Planlı ve plansız hariçte doğum: Hastane doğumlarıyla karşılaştıran retrospektif bir çalışma

PAŞA ULUĞ, Hülya TOKLUCU, CENK NAYKI, Ümit Arsaln NAYKI, Mehmet KÜLHAN, Nur Gözde KULHAN

2014 yılında Karşıyaka Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kurulunca düzenlenen raporların incelenmesi

Ahmet Murat IŞIL, ENDER ŞENOL, Gürol ÇAKIR

Düşük doğum ağırlıklı preterm bir infantta mukolipidozis tip II. Bir olgu sunumu

Melis BİLEN, Pınar ARICAN, DİLEK ÇAVUŞOĞLU, PINAR GENÇPINAR, BUMİN NURİ DÜNDAR, NİHAL OLGAÇ DÜNDAR

İntestinal tüberküloz kolaylıkla Crohn hastalığı tanısı alabilir

Pınar ÖKSÜZ, Melek ÜNÇEL, Hazal ALBAYRAK, Özhan ÇETİNDAĞ, Özge KAYA, Alp ÖZGÜZER, Gülden DİNİZ

Pankreas kitlelerinin manyetik rezonans görüntüleme özellikleri ile histopatolojik korelasyonu: Retrospektif bir değerlendirme

Zehra Hilal ADIBELLİ, Türker ACAR, Roukie CHOUSEİN

Doğum sonrası yorgunluk, kadının özbakım gücü ve ilişkili faktörler

Nagihan AKTAŞ, ZEKİYE KARAÇAM

Açlığın fizyolojisi

Zeynep ALTIN

Laparoskopik kolesistektomi materyallerinde insidental safra kesesi karsinomu ve prekanseröz lezyonlar

FATMA ELİF USTURALI KESKİN, Emel Ebru PALA, İZZETİYE EBRU ÇAKIR, ÜLKÜ KÜÇÜK, Ümit BAYOL

Long-Term follow-up of multicystic dysplastic kidneys: A single center experience

Fulya Kamit CAN, Serdar SARITAŞ, Caner ALPARSLAN, Önder YAVAŞCAN