Obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda manyetik rezonans görüntüleme ile orofaringeal bölgenin değerlendirilmesi

Obstrüktif uyku apnesi (OUA) ve horlama tedavisinin temeli, üst solunum yollarında obstrüksiyonun olduğu yerin belirlenmesidir. Bu çalışmada amacımız, MRG ile üst hava yollarında daralmaya neden olabilecek hava yolunu çevreleyen yumuşak doku kompartmanlarını araştırmak ve sağlıklı kişilerin bulguları ile karşılaştırmaktır. Yöntem: Ekim 2014-Kasım 2015 tarihleri arasında hastanemiz radyoloji bölümünde servikal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çekilmiş 18 uyku apneli ve 17 apne negatif olgunun MRG kesitleri incelenmiş orofarinks hava yolu alanı, parafaringeal yağ doku genişliği, pterygoid adele, parafaringeal duvar kalınlığını ölçümleri yapılmıştır.Bulgular: MRG aksiyal kesit ölçümlerine göre; OUA pozitif olan olgular ile negatif olan olguların bilateral pterygoid kas genişliği ortalamaları ve faringeal yağ dokusu kalınlığı ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken, bu iki grubun parafaringeal duvar kalınlığı ortalaması ve orofarinks hava sütunu alanı ölçümleri ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark saptanmıştır. Sonuç: MRG, yumuşak doku ve hava yolu rezolüsyonu ile, hava yolunun, yumuşak dokuların ve kemik yapıların üç boyutlu alanının hesaplanmasına olanak sağladığı için OSAS'lı hastaların değerlendirilmesinde kullanılan yararlı bir yöntemdir

MRI evaluation of the oropharyngeal region in patients with obstructive sleep apnea syndrome

The essence of treatment of obstructive sleep apnea (OSA) and snoring is to identify the location of the obstruction in the upper respiratory system. In this study, our aim is to investigate the surrounding soft tissue compartments that might cause the narrowing of the upper airway using MRI and compare the results with those of the healthy people.Method: MRI scans of 18 sleep apnea and 17 apnea negative patients who underwent cervical MRI scanning in the radiology department of our hospital, between October 2014 and November 2015.were examined, and oropharyngeal airway space, pharyngeal fat tissue thickness, pterygoid muscle, and parapharyngeal wall thickness measurements were made.Results: While no significant difference was found between bilateral pterygoid muscle width and pharyngeal fat thickness of the apnea negative and positive patients, mean parapharyngeal wall thickness and oropharynx air column area measurements were found to be statistically significantly different between these two groups of patients.Conclusion: MRI, with resolution of the soft tissues and airways, is a useful method to evaluate patients with OSAS because it allows three-dimensional space calculation of airways, soft tissues, and bone structures required

Kaynakça

Abdel Razek AA. Diagnostic Role of Magnetic Resonance Imaging in Obstructive Sleep Apnea Syndrome. J Comput Assist Tomogr 2015;39:565-571. http://dx.doi.org/10.1097/RCT.0000000000000243

Yu X1, Fujimoto K, Urushibata K, Matsuzawa Y, Kubo K Cephalometric analysis in obese and nonobese patients with obstructive sleep apnea syndrome. Chest 2003;124:212-208. http://dx.doi.org/10.1378/chest.124.1.212

Cuccia AM, Campisi G, Cannavale R, Colella G. Obesity and craniofacial variables in subjects with obstructive sleep apnea syndrome: comparisons of cephalometric values. Head Face Med 2007;3:41. http://dx.doi.org/10.1186/1746-160X-3-41

Arnardottir ES, Maislin G, Jackson N, Schwab RJ, Benediktsdottir B, et al. The role of obesity, different fat compartments and sleep apnea severity in circulating leptin levels: the Icelandic Sleep Apnea Cohort study. Int J Obes (Lond) 2013;37:835-842. http://dx.doi.org/10.1038/ijo.2012.138

Yuan H1, Schwab RJ, Kim C, He J, Shults J, Bradford R, Huang J, Marcus CL. Relationship between body fat distribu- tion and upper airway dynamic function during sleep in adolescents. Sleep 2013;36:1199-1207.

Schwab RJ1, Kim C, Bagchi S, Keenan BT, Comyn FL, Wang S, Tapia IE, et al. Understanding the anatomic basis for obstructive sleep apnea syndrome in adolescents. Am J Respir Crit Care Med 2015;191:1295-1309. http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201501-0169OC

Arens R, Sin S, Nandalike K, Rieder J, Khan UI, Freeman K, et al. Upper airway structure and body fat composition in obese children with obstructive sleep apnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2011;183:782-787. http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201008-1249OC

Aksoz T, Akan H, Celebi M, Sakan BB. Does the orophary- ngeal fat tissue influence the oropharyngeal airway in sno- rers? Dynamic CT study. Korean J Radiol 2004;5:102-106. http://dx.doi.org/10.3348/kjr.2004.5.2.102

Akan H, Aksöz T, Belet U, Sesen T. Dynamic upper airway soft-tissue and caliber changes in healthy subjects and sno- ring patients. AJNR Am J Neuroradiol 2004;25:1846-1850.

Delides A, Viskos A. Fractal quantitative endoscopic evaluati- on of the upper airway in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Otolaryngol Head Neck Surg 2010;143:85-89. http://dx.doi.org/10.1016/j.otohns.2010.03.022

Hsu PP, Tan BY, Chan YH, Tay HN, Lu PK, Blair RL. Clinical predictors in obstructive sleep apnea patients with computer-assisted quantitative videoendoscopic upper air- way analysis. Laryngoscope 2004;114:791-799. http://dx.doi.org/10.1097/00005537-200405000-00001

Stuck BA, Maurer JT. Airway evaluation in obstructive sleep apnea. Sleep Med Rev 2008;12:411-436. http://dx.doi.org/10.1016/j.smrv.2007.08.009

Jiang RS, Liang KL, Hsin CH, Su MC. The impact of chronic rhinosinusitis on sleep-disordered breathing. Rhinology 2015 Dec 23. [Epub ahead of print]

Qian W, Tang JX, Jiang GC, Zhao L. Pharyngeal wall floppi- ness: a novel technique to detect upper airway collapsibility in patients with OSAS. Otolaryngol Head Neck Surg 2015;152:759-764. http://dx.doi.org/10.1177/0194599814562728

Eikermann M, Jordan AS, Chamberlin NL, Gautam S, Wellman A. The influence of aging on pharyngeal collapsibi- lity during sleep. Chest 2007;131:1702-1709. http://dx.doi.org/10.1378/chest.06-2653

Ayappa I, Rapoport DM. The upper airway in sleep: physio- logy of the pharynx. Sleep Med Rev 2003;7:9-33. http://dx.doi.org/10.1053/smrv.2002.0238

Wahlin Larsson B, Kadi F, Ulfberg J, Piehl Aulin K. Skeletal muscle morphology and aerobic capacity in patients with obstructive sleep apnoea syndrome. Respiration 2008;76:21- 27. http://dx.doi.org/10.1159/000126492

Svanborg E. Impact of obstructive apnea syndrome on upper airway respiratory muscles. Respir Physiol Neurobiol 2005; 147:263-272. http://dx.doi.org/10.1016/j.resp.2005.06.012

Milczuk HA. Effects of oropharyngeal surgery on velophary- ngeal competence. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2012;20:522-526. http://dx.doi.org/10.1097/MOO.0b013e32835873cc

Ozturk E, Dalayman D, Sonmez G, Mutlu H, Sildiroglu HO. The effect of pharyngeal soft tissue components on snoring. Clin Imaging 2007;31:259-263. http://dx.doi.org/10.1016/j.clinimag.2007.02.024

Krmpotic-Nemanic J, Vinter I, Marusic A. Relations of the pterygoid hamulus and hard palate in children and adults: anatomical implications for the function of the soft palate. Ann Anat 2006;188:69-74. http://dx.doi.org/10.1016/j.aanat.2005.05.005

Kaynak Göster