Açlığın fizyolojisi

Açlık, organik, psikolojik ve sosyal nedenleriyle, tüm dünyada kalabalık insan yığınlarını etkilemektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO), ekonomik ve mali krizin gün geçtikçe çok daha fazla insanı açlık ve yoksulluğa itebileceği uyarısında bulunmuştur. Açlık, metabolik ve yapısal olarak birçok sistem üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle komplikasyonların anlaşılması, mortalite ve morbiditenin değerlendirilmesi ve tedavi protokolünün hazırlanması açısından açlığın fizyolojısi ve evreleri bilinmelidir. Tedavide açlığın altta yatan nedeni, saptandığı andaki evresi, ek hastalıkların varlığı ve bu süreçte alınabilmiş gıda özellikleri belirleyici olmaktadır. Tedavi ve yaklaşımlar, kesin enerji yoksunluğu ile yetersiz enerji alımında farklı olmaktadır

The physiology of hunger

Hunger has organic, psychological, social causes and affects wide masses of people all around the world. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) warns that economical, and financial crises may push much more people into hunger and poverty. It is known that hunger has many effects on different organ systems as a result of which causes metabolic and anatomic disorders. For understanding the complications of hunger, evaluation of its mortality and morbidity and for preparing new treatment protocols, physiology, and stages of the disease should be understood carefully. Underlying etiology of hunger, its stage, existing comorbidities and attainable food resources are determinants of hunger treatment. Treatments, and therapeutic approaches differ between the cases with absolute absolute lack of energy intake or inadequate energy intake

Kaynakça

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. World Food Situation. http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/en (Erişim tarihi: 15.01.2009).

2. Montalto M, Santoro L, D’Onofrio F, et al. Classification of malabsorptionsyndromes. Dig Dis 2008;26(2):104-11. https://doi.org/10.1159/000116767

3. Valentini G, Capristo E, De Vitis I, Gasbarrini G. Malabsorption: current diagnosis trends. Minerva Gastroenterol Dietol 2000;46(1):35-44.

4. Anderson JR. (1985) in Mulr’s Textbook of Pathology, 12th edn., pp.3.5-3.9, English Language Book Society, London.7- Anderson, J.R. (1985) in Mulr’s Textbook of Pathology, 12th edn., pp.3.5-3.9, English Language Book Society, London.

5. Mayes PA. (1985) in Harper’s Review of Biochemistry, 20th edn., pp.166-193, Lange Medical Publicationa, Los Altos.

6. Ganong WF. (1989) in Review ofmedical physiology, 14th edn., pp.233-265, Appleton and Lange, New Jersey.

7. Küçükçallı N. Uzun süreli açlıkların adli tıptaki önemi S:16,68 Uzmanlık Tezi, Đst, 2003.

8. Bray GA. (1985) in Sodeman’s Pathologic Physiology, 7th edn., pp.964-992, W.B. Saunders Company, Philadelphia.

9. Granner DK. (1985) in Harper’s Review of Biochemistry, 20th edn., pp.587-609, Lange Medical Publications, Los Altos.

10. Winter TA. The effects of undernutrition and refeeding on metabolism and digestive function. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2006;9(5):596-602. https://doi.org/10.1097/01.mco.0000241670.24923.5b

11. Tunca M. Uzun süren açlıklarda karsılasılan sorunlar ve tedavileri. STED, Ağustos 1996; 5.

12. Andreoli TE. (1988) in Cecil Textbook of Medicine, 18th edn., (Wyngaarden, J.B. ed), pp.555. W.B. Saunders Company, Philadelphia.

13. Baron RB. (1988) in Cecil Textbook of Medicine, 18th edn., (Wyngaarden, J.B. ed.) pp.1212-1215, W.B. Saunders Company, Philadelpia.

14. Mayes PA. (1985) in Harpers’s Review of Biochemistry, 20th edn., pp.232-256, Lange Medical Publications, Los Altos.

15. Ganong WF. (1989) in Review of Medical Physiology, 14th edn., pp.233-265, Appleton and Lange, New Jersey.

16. Kaplan LA. (1987) in Methods in Clinical Chernistry, pp.128-131 Mosby Company, St. Lois.

17. Kaur G, Kaur K. Mol. Chem. Neuropathol 1990;13:175-8. https://doi.org/10.1007/BF03159920

18. http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php? Guid=66f924fa-9232- 11e7-b66d-1540034f819c. 24.10.2017 tarihinde erişildi.

19. Şirazi S. Orucun nazal mukosiliyer klirens hızına olan etkileri Uzmanlık Tezi 2009, s:26-7.

20. Polson CJ. (1965) in The Essendtisis of Forensic Medicine, 2nd edn., pp.269-277, Pergamon Press, Oxford.

21. Gee DJ. (1979) in Lecture Notes on Forensic Medicine, 3rd edn., pp.164-165, Blackwell Scientific Publications, Oxford.

22. Tunalı Đ. (1988) Adli Tıp, s.118-119, Yarı Açık Cezaevi Matbaası, Ankara.

23. Scobie IN. Weight loss will be much faster in lean than in obese hunger strikes. BMJ 1998;316:707. https://doi.org/10.1136/bmj.316.7132.707

24. BC Küçükçallı N. Uzun Süreli Açlıkların Adli Tıptaki Önemi Uzmanlı Tezi, Đst, 2003, s:17-8.

25. William F. Ganong. Tıbbi Fizyoloji. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (Çeviren). 20. baskı, İstanbul: Nobel, 2002.

26. Çolakoğlu N, Kükner A, Ozan E. Açlığın ince barsak mukozası üzerine olan etkilerinin ışık mikroskobik incelenmesi. S.Ü. Tıp Fak Dergisi 2000;16:79-85.

27. Çolakoğlu N, Kükner A, Canpolat L, Gezen MR, Öner J, Ozan E. Açlıkta mide mukozası değişikliklerinin ışık mikroskobik incelenmesi. Fırat Tıp Dergisi 1999;8:575-80.

28. Morozow IA, Kovanova LA, Vodalgin VD, Miniailenko MI. The ultrasutructure of parietal cells of stomach and their functional activity. Biull Eksp Biol Med 1975;79:14-8.

Kaynak Göster

442 128

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Laparoskopik kolesistektomi materyallerinde insidental safra kesesi karsinomu ve prekanseröz lezyonlar

FATMA ELİF USTURALI KESKİN, Emel Ebru PALA, İZZETİYE EBRU ÇAKIR, ÜLKÜ KÜÇÜK, Ümit BAYOL

Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımları ve sağlıklarına etkisi ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi

EMİNE ELA KÜÇÜK

Planlı ve plansız hariçte doğum: Hastane doğumlarıyla karşılaştıran retrospektif bir çalışma

PAŞA ULUĞ, Hülya TOKLUCU, CENK NAYKI, Ümit Arsaln NAYKI, Mehmet KÜLHAN, Nur Gözde KULHAN

Açlığın fizyolojisi

Zeynep ALTIN

Pankreas kitlelerinin manyetik rezonans görüntüleme özellikleri ile histopatolojik korelasyonu: Retrospektif bir değerlendirme

Zehra Hilal ADIBELLİ, Türker ACAR, Roukie CHOUSEİN

Long-Term follow-up of multicystic dysplastic kidneys: A single center experience

Fulya Kamit CAN, Serdar SARITAŞ, Caner ALPARSLAN, Önder YAVAŞCAN

Düşük doğum ağırlıklı preterm bir infantta mukolipidozis tip II. Bir olgu sunumu

Melis BİLEN, Pınar ARICAN, DİLEK ÇAVUŞOĞLU, PINAR GENÇPINAR, BUMİN NURİ DÜNDAR, NİHAL OLGAÇ DÜNDAR

2014 yılında Karşıyaka Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kurulunca düzenlenen raporların incelenmesi

Ahmet Murat IŞIL, ENDER ŞENOL, Gürol ÇAKIR

İntestinal tüberküloz kolaylıkla Crohn hastalığı tanısı alabilir

Pınar ÖKSÜZ, Melek ÜNÇEL, Hazal ALBAYRAK, Özhan ÇETİNDAĞ, Özge KAYA, Alp ÖZGÜZER, Gülden DİNİZ

Doğum sonrası yorgunluk, kadının özbakım gücü ve ilişkili faktörler

Nagihan AKTAŞ, ZEKİYE KARAÇAM