Sağlıklı bebekte sitomegalovirüse bağlı gelişen ağır trombositopeni olgusu ve gansiklovir tedavisi

Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. Sağlıklı çocuklarda primer enfeksiyon çoğunlukla semptom vermeden kendine sonlanan bir durum ortaya çıkardığından, enfeksiyonun immünkompetan çocuklardaki belirti ve tedavisi ile ilgili kısıtlı sayıda çalışma mevcuttur. Sağlıklı çocuklardaki CMV enfeksiyonlarında tedavide gansiklovir kullanımı halen tartışmalıdır ve yalnızca seçili olgularda uygulanır. Bu makalede öncesinde sağlıklı olan 52 günlük bir kız hastada gelişen ağır CMV enfeksiyonu olgusu sunulmuştur. Olgunun izleminde uzamış ateş ve derin trombositopenisi gelişmesi üzerine kısa süreli gansiklovir tedavisi başlanmış ve hızlı klinik yanıt alınmıştır. CMV enfeksiyonu immün yetmezliği olmayan çocuklarda çoğu zaman hafif geçmesine rağmen, olgular ağır klinik bulgular yönünden yakından izlenmeli ve gerekli durumlarda antiviral tedavi düşünülmelidir.

A case of severe thrombocytopenia developed due to cytomegalovirus and ganciclovir treatment in a healthy infant

Cytomegalovirus (CMV) infection is a common disease worldwide. While infection in immunocompetent individuals has traditionally been considered a benign and selflimited condition, a few studies have reported the clinical manifestations and treatment of CMV infection among immunocompetent patients. Ganciclovir treatment in children with cytomegalovirus infection is still controversial and it is used only in selected cases. We report here a case of a previously healthy 52-day-old girl who developed severe CMV disease with prolonged fever and profound thrombocytopenia. Short-term intravenous ganciclovir treatment was associated with immediate and sustained resolution of the symptoms as well as a sharp decrease of CMV viremia. Antiviral therapy should be considered in select cases of severe primary CMV infection in immunocompetent children.

Kaynakça

Tezer H, Seçmeer G. Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonları. Hacettepe Tıp Dergisi 2007;38:1-7.

Bonnet F, Neau D, Viallard JF, Morlat P, Ragnaud JM, Dupon M, et al. Clinical and laboratory findings of cytomegalovirus infection in 115 hospitalized non-immunocompromised adults. Ann Med Interne 2001;152:227-235.

McGavran MH, Smith MG. Ultrastructural, cytochemical, and microchemical observations on cytomegalovirus (sali- vary gland virus) infection of human cells in tissue culture. Exp Mol Pathol 1965;76:1-10. https://doi.org/10.1016/0014-4800(65)90019-5

Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and practice of infectious diseases. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2000: 1586-96.

Hadaya K, Kaiser L, Rubbia-Brandt L, Gervaix A, Diana A. Ganciclovir for severe cytomegalovirus primary infection in an immunocompetent child. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2004;23:218-20. https://doi.org/10.1007/s10096-003-1079-z

Gandhi MK, Khanna R. Human cytomegalovirus: clinical aspects, immune regulation, and emerging treatments. Lancet Infect Dis 2004;4:725-38. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(04)01202-2

Yış R, Yış U, Çarman KB, Güneş N, Akar E, Derundere Ü. Sağlıklı bir çocukta sitomegalovirüs ilişkili diffüz ensefalom- yelit. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2015;5(1):69- 74.

Eddleston M, Peacock S, Juniper M, Warrell DA Severe cytomegalovirus infection in immunocompetent patients. Clin Infect Dis 1997;24:52-6. https://doi.org/10.1093/clinids/24.1.52

Ceylan Ö, Köse M, Aslan D, Deniz K, Patıroğlu T, Öztürk MK. Sağlıklı bir bebekte sitomegalovirüse bağlı gelişen kolit olgusu. J Pediatr Inf 2013;7:166-9. https://doi.org/10.5152/ced.2013.40

Rafailidis PI, Mourtzoukou EG, Varbobitis IC, Falagas ME. Severe cytomegalovirus infection in apparently immunocom- petent patients: a systematic review. Virology Journal 2008;5:47. https://doi.org/10.1186/1743-422X-5-47

Nigro G, Krzysztofiak A, Bartmann U, et al. Ganciclovir therapy for cytomegalovirus-associated liver disease in immunocompetent or immunocompromised children. Arch Virol 1997;142:573-80. https://doi.org/10.1007/s007050050103

Kaynak Göster

1091 741

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Pediyatride ilaç hataları ve hata bildirimi

Derya GÖK, HATİCE YILDIRIM SARI

Sağlıklı bebekte sitomegalovirüse bağlı gelişen ağır trombositopeni olgusu ve gansiklovir tedavisi

OSMAN TOLGA İNCE, Saadet ÇELİK CENGİZ, ALi KANIK, Berrak SARIOĞLU

Gastroenterit tanısı ile hastanede yatan çocukların özellikleri ve ebeveynlerin rotavirüs aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri

Nazmiye KAÇMAZ ERSÜ, Abdurrahman ERSU, Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK, Mehmet HELVACI, Kurtuluş ÖNGEL

Çocuk ve adölesanlarda sekiz yıllık testis torsiyonu deneyimlerimiz

Ali SAYAN, Mehmet CAN

Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisinde beş yıllık deneyim

Sait KARAMAN, Nesrin GÜLEZ, Semiha BAHÇECİ ERDEM, HİKMET TEKİN NACAROĞLU, Ferah GENEL

Risk factors for longer hospital stay in children with hepatitis A infections

Ahu KARA, Arzu HALCİ UĞUR, Nuri BAYRAM, İlker DEVRİM

Çocukluk çağı obezitesinin demir eksikliğine etkisi ve hepsidin, leptin, interlökin-6 ile ilişkisi

Burak SEYREK, Zuhal ÖRNEK, FATİH BATTAL

Laron sendromlu 5 olgu: Klinik ve moleküler değerlendirme

Özlem KORKMAZ, Merve TOSYALI, AFİG BERDELİ, Damla GÖKŞEN, Şükran DARCAN

Ender görülen inflamatuvar bir hastalık: Cogan sendromu

Fatih KARAASLAN, Seyit Ahmet GÜRAKAN, Sibel KALÇIN, Betül GEMİCİ KARAASLAN

Amoksisilin-klavulanat kullanımına bağlı gelişen akut generalize ekzantematöz püstülozis olgusu

HİKMET TEKİN NACAROĞLU, Sultan BENT, Yasemin CEYLAN, Özlem BOSTAN GAYRET, MELTEM EROL