Human metapnömovirus pnömonisi: Olgu sunumu

İlk kez 2001'de tanımlanan human metapnömovirüs (hMPV), 10 yaş altı çocuklarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında izole edilebilen bir virus olsa da ülkemizde bu virusla ilgili olarak yayınlanmış fazla sayıda çalışmaya rastlanmamıştır. Human metapneumovirus tanısında altın standart yöntem RT-PCR yöntemidir. Pnömoni kliniği ve laboratuvar bulguları ile başvuran hastalarda viral/bakteriyel pnömoni ayırıcı tanısında PCR gibi ileri tanı yöntemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde kullanılması, hastalara gereksiz antibiyotik tedavisi uygulanmasının önüne geçilmesi ve gerekli durumlarda uygun antiviral tedavinin verilebilmesi açısından önemli katkı sağlayacaktır. Bu makalede solunum sıkıntısı bulguları ve oksijen gereksinimi ile başvuran ve enfeksiyon etkeninin human metapneumovirus olarak tespit edildiği 18 aylık hasta sunulmuş ve 2 yaş altı çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında klasik solunum yolu viruslarına göre çok daha ender rastlanan ve son yıllarda tanımlanmış bir virus olan human metapnömovirüs ile etken olarak karşılaşılabileceği vurgulanmak istenmiştir

Human metapneumovirus pneumonia: Case report

Although human metapneumovirus (hMPV), which was first described in 2001, may be isolated in upper and lower airway infections of children less than 10 years of age, to our knowledge, many studies about this virus have been published in our country up to now. Real time - polymerase chain reaction (RT-PCR) method is the gold standart diagnostic test for hMPV. Rapid and effective use of advanced diagnostic methods such as PCR in the differential diagnosis of viral/bacterial pneumonia in patients admitted with the clinical and laboratory findings of pneumonia would help to preclude inappropriate use of antibiotics and thus enable administration of appropriate antiviral treatment in indicated cases. In this article, an 18-month-old patient admitted with the findings of respiratory distress and oxygen requirement and in whom hMPV was detected as infectious agent is presented, and it is emphasized that hMPV, as a rarely isolated and relatively recently described virus in comparison to classical airway viruses, may be encountered as an etiologic agent in respiratory tract infections of children less than 2 years of age.

Kaynakça

Bonroy C, Vankeerbergzen A, Boel A, De Beenhouwer H. Use of multiplex real-time PCR to study the incidence of human metapneumovirus and human respiratory syncytial virus infections during two winter seasons in a Belgian Paediatric Hospital. Clin Microbiol Infect 2007;13:504-509. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-0691.2007.01682.x

Collins PL, Crowe JE. Paramyxoviridae: Respiratory syncyti- cal virus and metapneumovirus. In: Knipe DM, Howley PM, (eds). Fields Virology, 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins; 2007; 1602-1646.

Broor S, Bharaj P, Chahar HS. Human metapneumovirus: A new respiratory pathogen. J Biosci 2008;33:483-493. http://dx.doi.org/10.1007/s12038-008-0067-y

Aksoy Gökmen A, Çiçek C. Yeni bulunan eski solunum virüsü: human metapneumovirus. Ege Tıp Dergisi 2014;53:112-118.

Panda S, Mohakud NK, Pena L, Kumar S. Human Metapneumovirus: review of an important respiratory patho- gen. Int J of Inf Dis 2014;25:45-52. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2014.03.1394

Aksoy Gökmen A, Çiçek C, Saz EU, Özananar Y, Duyu M. Alt solunum yolu enfeksiyonu olan pediatrik hastalarda human metapnömovirus prevalansının saptanması. Mikrobiyol Bul 2012;46:614-623.

Topçuoğlu S, Arslanköylü AE, Kuyucu S, Kuyucu N. Hışıltılı çocuklarda respiratuar sinsisyal virüs, parainfluenza virüs, influenza virüs ve human metapnömovirüs sıklığının araştı- rılması. J Pediatr Inf 2009;3:153-160.

Williams JV. The clinical presentation and outcomes of child- ren infected with newly identified respiratory tract viruses. Infect Dis Clin N Am 2005;19:569-584. http://dx.doi.org/10.1016/j.idc.2005.05.009

Jartti T, van den Hoogen B, Garofalo RP, Osterhaus AD, Ruusharen O. Metapneumovirus and acute wheezing in children. Lancet 2002;360:1393-1394. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11391-2

Bosis S, Esposito S, Niesters HG, Crovari P, Osterhaus AD, Principi N. Impact of human metapneumovirus in childhood: comparison with respiratory syncytial virus and influenza viruses. J Med Virol 2005;75:101-104. http://dx.doi.org/10.1002/jmv.20243

Kaynak Göster

530 237

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Noninvoluting congenital hemangioma in a term neonate

Zübeyde KILINÇ, Şahin HAMİLCİKAN, Abdurrahman ÖZEL

Alopesi areata tanılı çocuk ve ergenlerde aile işlevselliği, psikopatoloji ve yaşam kalitesi

Ayşe KUTLU, Selcen KUNDAK

Konya ili Selçuklu ilçesinde 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin ninni söylemeye ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi

AYŞE SONAY TÜRKMEN, GÜLEY ARSLAN

Human metapnömovirus pnömonisi: Olgu sunumu

Murat ÖZCAN, Yüksel YURDUGÜL, Melis AKPINAR, DEMET ALTUN, Semra TUNÇBİLEK, Serdar Ümit SARICI

Trichosporon asteroides: A novel etiologic agent of Kerion celsi in a child

Bilge KOCABAŞ ALDEMİR, Adem KARBUZ, Ergin ÇİFTÇİ, Fırat BEĞDE, Selver AMETOGLOU, Ali Adil FOUAD, AYŞE KALKANCI, ZEYNEP CEREN KARAHAN, Derya AYSEV, Erdal İNCE

3-6 yaş grubu çocuğu olan babaların babalık rolü algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Ayberk Asena TELLİ, HAVA ÖZKAN

Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Özlem KOÇ, HAVA ÖZKAN, Hediye BEKMEZCİ

Facial nerve palsy associated with Kawasaki disease: A case report and review of the literature

Adem KARBUZ, Bilge KOCABAŞ ALDEMİR, Halil ÖZDEMİR, Murat TANYILDIZ, Cem KARADENİZ, Metehan ÖZEN, Ergin ÇİFTÇİ, Ercan TUTAR, Erdal İNCE

Serebral palsi tanısıyla izlenen çocukların beyin MRG bulgularının ve klinik bulgularının ilişkilendirilmesi

Mustafa KARTAL, Gürkan GÜRBÜZ, Ünsal YILMAZ, Aycan ÜNALP