Hipo/hiperkalsemi ile giden subkutan yağ dokusu nekrozu ve brakiyal pleksopati

Subkutan yağ nekrozu yaşamın ilk haftalarında görülen etiyolojisi tam olarak bilinmeyen ender bir hastalıktır. Gestasyonel diabet, preeklampsi, asfiksi, mekonyum aspirasyonu, doğum travması, sepsis ve hipotermi gibi perinatal komplikasyonların suçlandığı bir pannikülittir. Sırt, omuzlar, kalça ve uylukta yerleşen, kırmızı renkli, keskin sınırlı sıklıkla ağrısız nodüller ile karakterizedir. Bu olguda zamanında doğan, asfiktik doğum öyküsü olan, hipotermi tedavisi uygulanan, erken dönemde hipokalsemi daha sonra hiperkalsemi ve nefrokalsinozis gelişen 24 günlük yenidoğan bebekte subkutan yağ dokusu nekrozuna bağlı gelişebilecek metastatik kalsifikasyonların erken dönemde eşlik edebileceğinin vurgulanması açısından sunulmuştur.

Subcutaneous fat necrosis associated with hypo/hypercalcemia and brachial plexopathy

Subcutaneous fat necrosis is a rare disorder, mostly seen at first week of life whose etiology is not truely known. It ıs panniculitis that perinatal complications like gestational diabetes, preeclampsia, asphyxia, meconium aspiration, birth trauma, sepsis and hypothermia are thought to be the causes. Subcutaneous fat necrosis is characterized by usually painless red-coloured nodular lesions with sharp contours localized on back, shoulders, hips, and thighs. In this case we decided to emphasize early development of metastatic calcifications secondary to subcutaneous fat necrosis at a 24 day-old term neonate with a history of neonatal asphyxia who had undergone treatment for hypothermia, and developed hypocalcemia, hypercalcemia, and finally nephrocalcinosis.

Kaynakça

Tren TJ, Sheth AP. Complications of subcutaneous fat necro- sis of newborn: a case report and review of literature. Pediatric Dermatol 2003;20:257-261. http://dx.doi.org/10.1046/j.1525-1470.2003.20315.x

Akin MA, Akın L, Sarıcı D, Yılmaz İ, Balkanlı S, Kurtoğlu S. Follow-up during early infancy of newborns diagnosed with subcutaneous fat necrosis. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2011;3:216-218. http://dx.doi.org/10.4274/jcrpe.355

Oza V, Treat J, Cook N, Tetzlaff MT, Yan A. Subcutaneous fat necrosis as a complication of whole-body cooling for birth asphyxia. Arch Dermatol 2010;146:882-885. http://dx.doi.org/10.1001/archdermatol.2010.176

Mahe E, Girszyn N, Hadj-Rabia S, Bodemer C, Hamel- Teillac D, De Prost Y. Subcutaneous fat necrosis of the new- born: a systematic evaluation of risk factors, clinical manifes- tations, complications and outcome of 16 children. Br J Dermatol 2007;156:709-715. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2133.2007.07782.x

Karochristou K, Siahanidou T, Kakourou-Tsivitanidou T. Subcutaneous fat necrosis associated with severe hypocalca- emia in a neonate. J Perinatolog 2006;26(1):64-66. http://dx.doi.org/10.1038/sj.jp.7211415

Sharata H, Postellon DC, Hashimoto K. Subcutaneous fat necrosis Hypercalcemia and prostaglandin E. J Pediat Dermatol 1995;12:43-47. http://dx.doi.org/10.1111/j.1525-1470.1995.tb00123.x

Burden AD, Krafchik BR. Subcutaneous fat necrosis of the newborn: a review of 11 cases. J Pediat Dermatology 1999;16:384-387. http://dx.doi.org/10.1046/j.1525-1470.1999.00101.x

Shumer DE, Thaker V, Taylor GA, Wassner AJ. Severe hypercalcaemia due to subcutaneous fat necrosis: presentati- on, management and complications. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2014;99:F419-F421.

Kaynak Göster

678 322

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Dirençli vernal keratokonjonktivit olgularında topikal siklosporin A tedavisinin değerlendirilmesi

Gönen BAŞER, Uğur ÜNSAL

Çocuk hastalarda klasik ve ProSeal laringeal maske (LMA) karşılaştırılması

Gürcan GÜNGÖR, Pervin BOZKURT SUTAŞ, LALE YÜCEYAR

Neonatal hiperekpleksia: Bir olgu sunumu

Erhan ÇALIŞICI, Hamdi OĞRAĞ, Belma KARAGÖL SAYGILI

Evaluation of endothelial function and platelet activation in dyslipidemic children

Sema UÇAR KALKAN, Yasemin Delen AKÇAY, Turan KOLOĞLU, Ertürk LEVENT, ESER YILDIRIM SÖZMEN, Mahmut ÇOKER

Erzurum ilinde 1-18 yaş çocuklarda histopatolojik olarak Helicobacter pylori sıklığı

Şenay DURMUŞ ERDOĞAN, Hilal BALTA, Sevilay ÖZMEN AKALP, Ali KURT, İLKNUR ÇALIK, Ahmet Erkan BİLİCİ, FAZLI ERDOĞAN

Yenidoğan döneminde ender görülen taşikardiyomiyopatili bir olgu

Şevket BALLI, Eviç Zeynep BASAR, Gökmen AKGÜN, İlker Kemal YÜCEL, Orhan BULUT

Sütçocuklarında atopik dermatit ağırlığı ile serum TSLP ve TARC düzeyleri arasındaki ilişki

Fatih BİRTEKOCAK, Pınar UYSAL, ASLIHAN BÜYÜKÖZTÜRK KARUL

Silmarin nöroblastom hücrelerinde pro-inflamatuvar sitokin üretimini düzenleyerek sisplatin ile birlikte hücre ölümünü etkiler mi?

ZEKİYE SULTAN ALTUN, Emre ÇEÇEN, Ayça PAMUKOĞLU, SAFİYE AKTAŞ, HATİCE NUR OLGUN

Hipo/hiperkalsemi ile giden subkutan yağ dokusu nekrozu ve brakiyal pleksopati

Sevgi YİMENİCİOĞLU, Mehmet Fatih YİMENİCİOĞLU, AHMET TÜRKELİ, Arzu EKİCİ, Demet AÇIKALIN, Veysel Nijat BAŞ

Çocuğun cinsel istismarının değerlendirilmesinde yeni model: Çocuk İzlem Merkezleri

Özlem BAĞ, Sevay ALŞEN