Gastroenterit tanısı ile hastanede yatan çocukların özellikleri ve ebeveynlerin rotavirüs aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri

Amaç: Bu çalışmanın amacı gastroenterit tanısı ile pediatri servisinde yatan hastaların özellikleri ile ebeveynlerinin rotavirüs aşısı hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmektir.Yöntem: Eylül 2013 ve Mayıs 2014 tarihleri arasında pediatri servisinde gastroenterit tanısı ile yatan 142 çocuğun ebeveynlerine çalışmacılar tarafından hazırlanmış bir anket formu uygulandı. Anket hastaların demografik özelliklerini, ebeveynlerin sosyodemografik özelliklerini ve ebeveynlerin rotavirüs aşısı hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendiren sorulardan oluşmaktaydı. Ayrıca hastalara uygulanan rotavirüs antijen testlerinin sonuçları da laboratuvar veri tabanından tarandı. Verilerin istatistik analizleri SPSS v16.0 kullanılarak gerçekleştirildi ve p

Characteristics of children who were hospitalized with the diagnosis of gastroenteritis and knowledge level of their parents for rotavirus vaccinization

Objective: Main purpose of the study is to evaluate characteristics of the hospitalized children in the pediatric service with the diagnosis of gastroenteritis and to assess their parents' knowledge and attitude related to rotavirus vaccination.Methods: A questionnaire-based survey was carried out on parents of 142 children with gastroenteritis who were hospitalized in pediatric service during the period between September 2013 and May 2014. Demographic characteristics of the patients, socio-demographic characteristics of the parents and their knowledge and attitude related to rotavirus vaccination were included in the questionnaire. Results of rotavirus antigen test results were screened from the laboratory database. and p<0.05 was accepted as the level of statistical significance.Results: A total of 142 infants (male, 59.2, and female, 40.8%) in the age group of 1-48 months participated in the study. Acute gastroenteritis was seen most commonly in the age group of 7-12 months. Rotavirus antigen was found to be negative in 25.4% of participants. The most common co-existing complaints associated with diarrhea were vomiting (74.6%), and fever (34.5%). A total of 33.8 % of the patients had used antibiotics before they applied to the hospital, while 93% of them did not receive rotavirus vaccine. Among all participants in this study, 80.3% of them indicated that they hadn't applied for vaccination because they had not heard of it. Conclusion: Rotavirus is the microbial agent of most of the patients hospitalized for the treatment of gastroenteritis The most of the patients are were younger 24 months, and the most co-existing symptoms Yazışma adresi: Uzm. Dr. Nazmiye Kaçmaz are vomiting and fever. The parents of the children who participated in our study were insufficiently informed about rotavirus vaccine, and they should be informed more often, and more effectively.

Kaynakça

Review team. World Gastroenterology Organisation Practice Guideline: Acute Diarrhea. March 2008;2-3.

Koletzko S, Osterrieder S. Acute infectious diarrhea in child- ren. Dtsch Arztebl Int 2009;106(33):539-48. https://doi.org/10.3238/arztebl.2009.0539.

Motamedifar M, Amini E, Shirazi P T.Frequency of Rotavirus and Adenovirus Gastroenteritis Among Children in Shiraz, Iran Red Crescent. Med J 2013;15(8). https://doi.org/10.5812/ircmj.4414

Kurugöl Z. Rotavirus vaccines, Review. Turk Ped Arch 2007;42(Suppl):36-42.

CDC. Rotavirus vaccination coverage and adherence to the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) - Recommended Vaccination Schedule - United States, February 2006 - May 2007. MMWR 2008;57:398-401. https://doi.org/10.3238/arztebl.2009.0539.

Elliott EJ. Acute gastroenteritis in children. BMJ 2007;334:35- 40. PMID:17204802. https://doi.org/10.1136/bmj.39036.406169.80

Kurugöl Z, Geylani S, Karaca Y, Umay F, Erensoy S, Vardar F et al. Rotavirus gastroenteritis among children under five years of age in Izmir, Turkey. Turk J Ped 2003;45:290-4. PMID: 14768791

Madhi SA, Cunliffe NA, Steele D, Witte D, Kirsten M, Louw C, et al. Effect of human rotavirus vaccine on severe diarrhea in African infants. N Engl J Med 2010;28(362):289-98. PMID: 20107214. https://doi.org/10.1056/NEJMoa0904797

Cortese MM, Parashar UD. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of rotavirus gastroenteritis among infants and children: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) 2009;58(RR- 2):1-25. PMID:19194371

Bülbül M, Ergüven M, Yasa O, Akcan Tombalak N. Evaluation of frequency and regularity of application of routine, and other vaccines in children consulted to the outpatient clinics of healthy child. Göztepe Tıp Dergisi 2013;28(4):171-178. https://doi.org/10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.171

Gürbüz F, Tezer H, Şaylı TR. Etiologic factors and clinical findings of patients hospitalized children for acute gastroen- teritis: Epidemiologic study. Turkish J Pediatr Dis 2010;4(4):211-218.

Apa H, Soylu ÖB, Günay İ, Devrim F. Knowledge, Attitude and Behaviour of the Parents About Management of Acute Gastroenteritis. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2015;5(1):28-33 .

Celik C, Gozel MG, Turkay H, Bakici MZ, Güven AS, Elaldi N. Rotavirus and adenovirus gastroenteritis: time series analysis. Pediatrics International 2015;1-21. https://doi.org/10.1111/ped.12592

R, Kalaycioglu A. T, Acar S, Bakkaloglu Z, Karagoz A, Korukluoglu G, Ertek M, Torunoglu M. A. Prevalence of Rotavirus Genotypes in Children Younger than 5 Years of Age before the Introduction of a Universal Rotavirus Vaccination Program: Report of Rotavirus Surveillance in Turkey. PLoS One 2014;9(12):e113674. PMCID:PMC4249891 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0113674

Rivest P, Proulx M, Lonergan G, Lebel MH, Bédard L. Hospitalisations for gastroenteritis: the role of rotavirus. Vaccine 2004;22:2013-7. PMID: 15121314. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2003.10.029

Sungkapalee T, Puntukosit P, Eunsuwan O, Theamboonlers A, Chongsrisawat V, Poovorawan Y. Incidence and clinical manifestations of rotavirus infection among children with acute diarrhea admitted at Buri Ram Hospital, Thailand, Southeast Asian. J Trop Med Public Health 2006;37:1125- 31. PMID:17333764.

Tayeb HT, Balkhy HH, Aljuhani SM, Elbanyan E, Alalola S, Alshaalan M. Increased prevalence of rotavirus among child- ren associated gastroenteritis in Riyadh Saudi Arabia. Virology Journal 2011;8:548. PMID: 22176997 https://doi.org/10.1186/1743-422X-8-548

Hamkar R, Yahyapour Y, Noroozi M, Nourijelyani K, Jalilvand S, Adibi L, et al. Prevalence of Rotavirus, Adenovirus, and Astrovirus Infections among Patients with Acute Gastroenteritis in, Northern Iran. Iran J Public Health 2010;39(2):45-51. PMC3481758

Bayraktar B, Toksoy B, Bulut E. Detection of Rotavirus and Adenovirus in Children with Acute Gastroenteritis. Klimik Dergisi 2010;23(1):15-7. https://doi.org/10.5152/ kd. 2010.05.

Coffin SE, Elser J, Marchant C, Sawyer M, Pollara B, Fayorsey R, Nelson L, Lawley D, Goveia M, Stek J, Hille D, DiNubile MJ. Impact of acute rotavirus gastroenteritis on pediatric outpatient practices in the United States. Pediatr Infect Dis J 2006;25(7):584-9 PMID:16804426 https://doi.org/10.1097/01.inf.0000220251.27595.74

Guandalini S, Vaziri H. Diarrhea diagnostic and therapeutic advences, infectious gastroenteritis and colitis, Humana Press is part of Springer Science+Business Media (www. springer.com), 2011;2:36-37. https://doi.org/10.1007/978-1-60761-183-7

Morin A, Lemaitre T, Farrands A, Carrier N, Gagneur A. Maternal knowledge, attitudes and beliefs regarding gastroen- teritis and rotavirus vaccine before implementing vaccination program: Whichkey messages in light of a new immunization program? Vaccine 2012;30:5921-27. PMID: 22858556. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.07.050

Kaynak Göster

1001 670

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Gastroenterit tanısı ile hastanede yatan çocukların özellikleri ve ebeveynlerin rotavirüs aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri

Nazmiye KAÇMAZ ERSÜ, Abdurrahman ERSU, Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK, Mehmet HELVACI, Kurtuluş ÖNGEL

Ender görülen inflamatuvar bir hastalık: Cogan sendromu

Fatih KARAASLAN, Seyit Ahmet GÜRAKAN, Sibel KALÇIN, Betül GEMİCİ KARAASLAN

Sağlıklı bebekte sitomegalovirüse bağlı gelişen ağır trombositopeni olgusu ve gansiklovir tedavisi

OSMAN TOLGA İNCE, Saadet ÇELİK CENGİZ, ALi KANIK, Berrak SARIOĞLU

Pediyatride ilaç hataları ve hata bildirimi

Derya GÖK, HATİCE YILDIRIM SARI

Laron sendromlu 5 olgu: Klinik ve moleküler değerlendirme

Özlem KORKMAZ, Merve TOSYALI, AFİG BERDELİ, Damla GÖKŞEN, Şükran DARCAN

Çocuk ve adölesanlarda sekiz yıllık testis torsiyonu deneyimlerimiz

Ali SAYAN, Mehmet CAN

Tek taraflı renal agenezi ve hipoplazili çocukların klinik özellikleri ve izlem sonuçları

Havva EVRENGÜL, Pelin ERTAN, ERKİN SERDAROĞLU, SELÇUK YÜKSEL

Amoksisilin-klavulanat kullanımına bağlı gelişen akut generalize ekzantematöz püstülozis olgusu

HİKMET TEKİN NACAROĞLU, Sultan BENT, Yasemin CEYLAN, Özlem BOSTAN GAYRET, MELTEM EROL

Risk factors for longer hospital stay in children with hepatitis A infections

Ahu KARA, Arzu HALCİ UĞUR, Nuri BAYRAM, İlker DEVRİM

Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisinde beş yıllık deneyim

Sait KARAMAN, Nesrin GÜLEZ, Semiha BAHÇECİ ERDEM, HİKMET TEKİN NACAROĞLU, Ferah GENEL