Dirençli vernal keratokonjonktivit olgularında topikal siklosporin A tedavisinin değerlendirilmesi

Tedaviye dirençli Vernal Keratokonjunktivit, göz kapaklarını ve gözün ön segmentini tutan ve görmeyi tehdit edebilen yangısal bir hastalıktır. Topikal Siklosporin A tedavisi bu durumda kullanılabilecek önemli bir tedavi alternatiftir. Çalışmamızda, bu tedavinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Yaşları 8 ila 17 arasında değişen yedi erkek hastamızın bulgularını, hastalık seyrini ve tedaviye yanıtlarını retrospektif olarak değerlendirdik. Hastaların sübjektif yakınmaları ve hastalık tablosu bir hafta sonra gerilemeye başladı. Bir ay sonunda kornea ve göz kapağındaki inflamasyon gerilemeye başladı. Üç ayın sonunda hastaların sübjektif yakınmaları tamamen kayboldu ve kapak altlarında Vernal Keratokonjuktivit hastalığı için tipik olan "kaldırım yaşı" görünümü folliküler hipertrofiye bıraktı. Hastaların izlemi hâlen devam etmektedir. Topikal Siklosporin A tedavisinin dirençli Vernal Keratokonjunktvit olgularında yan etki insidansı düşük ve güvenilir olduğunu, ancak hastalığı ne kadar süre ile kontrol altında tutabildiği ve nüks oluşumunu ne oranda azalttığının ileri araştırmalarda gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Evaluation of the topical cyclosporin-A therapy in patients with

Persistent vernal keratoconjunctivitis is a chronic, inflammatory and sight-threatening disease of the eyelid and anterior segment of the eye. Topical cyclosprine-A treatment is an important alternative in these situations. In our study we aimed to evaluate effectiveness of this treatment. We evaluated retrospectively symptoms, signs, disease progression, and their response to treatment in our 7 male patients ages ranging between 8, and 17 years. The complaints and the symptoms of our patients started to regress one week later. At the end of one month inflammation of cornea, and eyelids started to regress. Three months later, subjective complaints disappeared completely and the cobblestone formation typical for vernal conjunctivitis disappeared and converted to follicular hypertrophy.The patients are still under follow-up in our clinic. Our belief is that topical cyclosporine-A is a well-tolerated and reliable option in patients with persistent vernal keratoconjunctivitis. Further investigations are necessary to determine its effect on relapses and how long it can keep this disorder under control.

Kaynakça

Spadavecchia L, Fanelli P, Tesse R, Brunetti L, Cardinale F, Bellizzi M, et al. Efficacy of 1.25% and 1% topical cyclosporine in the tre- atment of severe vernal keratoconjunctivitis in childhood. Pediatr Allergy Immunol 2006;17:527-53

http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-3038.2006.00427.x 2. Bonini S, Coassin M, Aronni S, Lambiase A. Vernal keratoconjunc- tivitis. Eye (London) 2004;18:345-351. http://dx.doi.org/10.1038/sj.eye.6700675

Mantelli F, Santos MS, Petitti T, Sgrulletta R, Cortes M, Lambiase A, Bonini S. Systematic review and metaanalysis of randomised clinical trials on topical treatments for vernal keratoconjunctivitis. Br J Ophthalmol 2007;91:1656-1661. http://dx.doi.org/10.1136/bjo.2007.122044

Leonardi A. Vernal keratoconjunctivitis: pathogenesis and treatment. Prog Retin Eye Res 2002;21:319-339. http://dx.doi.org/10.1016/S1350-9462(02)00006-X

Miyoshi T, Fukagawa K, Shimmura S, Fujishima H, Takano Y, Takamura E, et al. Interleukin-8 concentrations in conjunctival epit- helium brush cytology samples correlate with neutrophil, eosinophil infiltration, and corneal damage. Cornea 2001;20:743-747. http://dx.doi.org/10.1097/00003226-200110000-00014

Keklikci U, Dursun B, Cingu AK. Topical cyclosporine a 0.05% eyedrops in the treatment of vernal keratoconjunctivitis - randomized placebo-controlled trial. Adv Clin Exp Med 2014;23:455-61. http://dx.doi.org/10.17219/acem/37145

Leonardi A. Emerging drugs for ocular allergy. Expert Opin Emerg Drugs 2005;10:505-20. http://dx.doi.org/10.1517/14728214.10.3.505

Kiliç A, Gürler B. Topical 2% cyclosporine A in preservative-free artificial tears for the treatment of vernal keratoconjunctivitis. Can J Ophthalmol 2006;41:693-8. http://dx.doi.org/10.3129/i06-061

Gokhale NS, Samant R, Sharma V. Oral cyclosporine therapy for refractory severe vernal keratoconjunctivitis. Indian J Ophthalmol 2012;60:220-3. http://dx.doi.org/10.4103/0301-4738.95878

BenEzra D, Pe'er J, Brodsky M, Cohen E. Cyclosporine eyedrops for the treatment of severe vernal keratoconjunctivitis. Am J Ophthalmol 1986;101:278-282. http://dx.doi.org/10.1016/0002-9394(86)90819-6

Gupta V, Sahu PK. Topical cyclosporin A in the management of vernal conjunctivitis. Eye (London) 2001;15:39-41. http://dx.doi.org/10.1038/eye.2001.10

Pucci N, Novembre E, Cianferoni A, et al. Efficacy and safety of cyclosporine eyedrops in vernal keratoconjunctivitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2002;89:298-303. http://dx.doi.org/10.1016/S1081-1206(10)61958-8

Karataş MÇ, Özkale Y, Yaycıoğlu RA, Sızmaz S, Pelit A, Metindoğan S, et al. Efficacy of Topical 0.05% Cyclosporine Treatment in Children with Severe Vernal Keratoconjunctivitis. Turk J Pediatr 2014;56:410-7.

Kaynak Göster

1094 743

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Evaluation of endothelial function and platelet activation in dyslipidemic children

Sema UÇAR KALKAN, Yasemin Delen AKÇAY, Turan KOLOĞLU, Ertürk LEVENT, ESER YILDIRIM SÖZMEN, Mahmut ÇOKER

Çocuk hastalarda klasik ve ProSeal laringeal maske (LMA) karşılaştırılması

Gürcan GÜNGÖR, Pervin BOZKURT SUTAŞ, LALE YÜCEYAR

Hipo/hiperkalsemi ile giden subkutan yağ dokusu nekrozu ve brakiyal pleksopati

Sevgi YİMENİCİOĞLU, Mehmet Fatih YİMENİCİOĞLU, AHMET TÜRKELİ, Arzu EKİCİ, Demet AÇIKALIN, Veysel Nijat BAŞ

Yenidoğan döneminde ender görülen taşikardiyomiyopatili bir olgu

Şevket BALLI, Eviç Zeynep BASAR, Gökmen AKGÜN, İlker Kemal YÜCEL, Orhan BULUT

Silmarin nöroblastom hücrelerinde pro-inflamatuvar sitokin üretimini düzenleyerek sisplatin ile birlikte hücre ölümünü etkiler mi?

ZEKİYE SULTAN ALTUN, Emre ÇEÇEN, Ayça PAMUKOĞLU, SAFİYE AKTAŞ, HATİCE NUR OLGUN

Sütçocuklarında atopik dermatit ağırlığı ile serum TSLP ve TARC düzeyleri arasındaki ilişki

Fatih BİRTEKOCAK, Pınar UYSAL, ASLIHAN BÜYÜKÖZTÜRK KARUL

Çocuğun cinsel istismarının değerlendirilmesinde yeni model: Çocuk İzlem Merkezleri

Özlem BAĞ, Sevay ALŞEN

Erzurum ilinde 1-18 yaş çocuklarda histopatolojik olarak Helicobacter pylori sıklığı

Şenay DURMUŞ ERDOĞAN, Hilal BALTA, Sevilay ÖZMEN AKALP, Ali KURT, İLKNUR ÇALIK, Ahmet Erkan BİLİCİ, FAZLI ERDOĞAN

KIDSCREEN yaşam kalitesi ölçeği özbildirim ve vekil ölçüm sonuçlarının karşılaştırması: Ebeveynler çocuklarının yaşam kalitesini ne kadar öngörebiliyor?

HAKAN BAYDUR, DİLEK ERGİN, Gül GERÇEKLİOĞLU, ERHAN ESER

Dirençli vernal keratokonjonktivit olgularında topikal siklosporin A tedavisinin değerlendirilmesi

Gönen BAŞER, Uğur ÜNSAL