Anne ve babalar çocukların olduğu ortamlarda sigara içmekten neden kaçınmazlar?

Amaç: Bu çalışma, bir üniversite çocuk hastanesinin sağlam çocuk polikliniğine başvuran anne ve babaların çocukların olduğu ortamlarda sigara içmekten neden kaçınmadıklarını araştırmak amacıyla yapılmıştır.Yöntemler: Tanımlayıcı özellikte olan bu araştırmanın verileri 11 Kasım 2013 ve 30 Mart 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmaya polikliniğe başvuran beş yaş altı çocukların anne ya da babaları arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 115 kişi katılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 115 ebeveynin %53,9'unu babalar ve %46,1'ini anneler oluşturmaktadır. Katılımcıların %49,6'sı yaşam boyu en az 100 sigara içtiğini ve %37,4'ü de hâlen sigara içtiğini belirtmiştir. Katılımcıların %75,7'sinin evinde hiç kimse sigara içmemektedir. Evlerin %32,1'inde balkonlarda sigara içmek engellenmemektedir. Ebeveynlerin çocukların yanında sigara içilmesinin nedenleri olarak düşündükleri en sık iki neden bilinçsizlik/bilgi eksikliği (%34,7) ve bağımlılık/alışkanlık (%24,6) olmuştur. Sonuç: Evlerde çocukların sigara dumanından pasif etkilenim riskinin en önemli kaynağı ebeveynin sigara içmesidir. Sağlıksız olan bu davranışın önlenmesi çocukların sağlığı açısından yaşamsaldır. Anne ve babaların çocuklarının yakınında sigara içme davranışından kaçınmalarının dinamiklerini ortaya koyan kesitsel ve niteliksel tipte çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.

Why parents do not abstain from smoking around their children?

Introduction: In this study, we aimed to determine why parents who applied to the "wellbaby clinic" of a university hospital in Ankara do not abstain from smoking around their children. Methods: Data of this descriptive study was collected between November 11, 2013 and March 30, 2014. One hundred and fifteen volunteer participants who are either mothers or fathers of the children under five years of age participated in the study.Results: Among a total of 115 parents participated in the study 53.6 % of the participants were fathers and 46.1% of them were mothers. Nearly half (49.6 %) of the participants stated that they had smoked at least 100 cigarettes in their lifetime and 37.4% of them were current smokers. Nobody had smoked in 75.7% of the participants' houses. Smoking was not prohibited in the balconies in 32.1% of the houses. The most frequent two reasons why the participants do not abstain from smoking around their children were lack of information (34.7%) and addiction (24.6%).Conclusion: The major passive smoking source at home is the parents' smoking behavior. Prevention of this unhealthy behavior is crucial for children's health. Long- term studies in cross-sectional and qualitative designs clarifying the dynamics which determine parents' abstaining behavior from smoking around their kids are needed.

Kaynakça

Oberg M, Jaakkola MS, Woodward A, Peruga A, Prüss-Ustün A. Worldwide burden of disease from exposure to second- hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 count- ries. Lancet 2011;377(9760):139-46. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61388-8

The Tobacco Atlas. Available from: http://www.tobaccoatlas. org/topic/secondhand-smoke/ Acceseed 21 October 2015.

US Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Rockville, MD: US Department of Health and Human Services; 2006.

Luong JL, Lyde MD, Khoury-Sirhan I. Keeping Your Home Environment Clean, Safe and Healthy, in Environmental Health Praeger Handbook, Friis H.R., Vol 2., Chap. 25, ABC- CLIO, LLC, 2012.

Schuster MA, Franke T, Pham CB. Smoking patterns of hou- sehold members and visitors in homes with children in the United States. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156(11):1094- 100. http://dx.doi.org/10.1001/archpedi.156.11.1094

Global Tobacco Surveillance System Data (GTSSData) Available from: http://nccd.cdc.gov/gtssdata/Ancillary/ Documentation.aspx?SUID=1&DOCT=1 Accessed 21 October 2015.

Conrad A, Schulz C, Seiwert M, Becker K, Ullrich D, Gehring MK. German Environmental Survey IV: Children's exposure to environmental tobacco smoke. Toxicology Letters 2010;192(1):79-83. http://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2009.01.023

World Health Organization. Division of Noncommunicable Diseases.Tobacco Free Initiative: International Consultation on Environmental Tobacco Smoke (ETS) and Child Health, Consultation Report. Geneva, Switzerland. 11-14 January 1999.

Centers for Disease Control and Prevention.Smoking and tobacco use: fact sheet, secondhand smoke. Available from: www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/second- hand_smoke/general_facts/index.htm Accessed 15 October 2015.

Di Loreto J, Siegel M. Health Effects of Exposure to Environmental Tobacco Smoke, in Environmental Health Praeger Handbook, Friis H.R., Vol 3, Chap. 16, ABC-CLIO, LLC, 2012.

Singh GK, Siahpush M, Kogan MD. Disparities in children's exposure to environmental tobacco smoke in the United States, 2007. Pediatrics 2010;126(1):4-13. http://dx.doi.org/10.1542/peds.2009-2744

Boyaci H, Etiler N, Duman C, Basyigit I, Pala A. Environmental tobacco smoke exposure in school children: parent report and urine cotinine measures. Pediatr Int 2006;48(4):382-9. http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-200X.2006.02225.x

WHO, WHO Report on the Global Tobacco epidemic, 2015: The MPOWER Package. 2008, World Health Organization: Geneva. Available from:http://www.who.int/tobacco/global_ report/2015/report/en/ Accessed 21 October 2015.

Herbert RJ, Gagnon AJ, Rennick JE, O'Loughlin JL. 'Do it for the kids': barriers and facilitators to smoke-free homes and vehicles. Pediatr Nurs 2011;37(1):23-27.

McLeroy KR, Bibeau D, Steckler A, Glanz K. An ecological perspective on health promotion programs. Health Educ Q 1988;15(4):351-77. http://dx.doi.org/10.1177/109019818801500401

Batscheider A, Zakrzewska S, Heinrich J, Teuner CM, Menn P, Bauer CP, et al. Exposure to second-hand smoke and direct healthcare costs in children-results from two German birth cohorts, GINIplus and LISAplus. BMC Health Serv Res 2012;12:344. http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-12-344

Halterman, JS, Fagnano M, Conn KM, Lycnh KA, DelBalso MA, Chin NP. Barriers to reducing ETS in the homes of inner-city children with asthma. J Asthma 2007;44(2):83-88. http://dx.doi.org/10.1080/02770900601180545

Gursoy ST, Soyer MT, Ocek Z, Ciceklioglu M, Aksu F. Why are Turkish children at risk of exposure to environmental tobacco smoke in their homes? Asian Pac J Cancer Prev 2008;9(3):467-472.

Gokirmak M, Ozturk O, Bircan A, Akkaya A. The attitude toward tobacco dependence and barriers to discussing smo- king cessation: a survey among Turkish general practitioners. Int J Public Health 2010;55(3):177-183. http://dx.doi.org/10.1007/s00038-009-0109-8

Caplan L, Stout C, Blumenthal DS. Training physicians to do office-based smoking cessation increases adherence to PHS guidelines. J Community Health 2011;36(2):238-243. http://dx.doi.org/10.1007/s10900-010-9303-0

Rosen JL, Noach MB, Winickoff JP, Hovell MF. Parental Smoking Cessation to Protect Young Children: A Systematic Review and Meta-analysis. Pediatrics 2012;129(1):141-152. http://dx.doi.org/10.1542/peds.2010-3209

Kaynak Göster

1004 670

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yenidoğan döneminde ender görülen taşikardiyomiyopatili bir olgu

Şevket BALLI, Eviç Zeynep BASAR, Gökmen AKGÜN, İlker Kemal YÜCEL, Orhan BULUT

Hipo/hiperkalsemi ile giden subkutan yağ dokusu nekrozu ve brakiyal pleksopati

Sevgi YİMENİCİOĞLU, Mehmet Fatih YİMENİCİOĞLU, AHMET TÜRKELİ, Arzu EKİCİ, Demet AÇIKALIN, Veysel Nijat BAŞ

Dirençli vernal keratokonjonktivit olgularında topikal siklosporin A tedavisinin değerlendirilmesi

Gönen BAŞER, Uğur ÜNSAL

Erzurum ilinde 1-18 yaş çocuklarda histopatolojik olarak Helicobacter pylori sıklığı

Şenay DURMUŞ ERDOĞAN, Hilal BALTA, Sevilay ÖZMEN AKALP, Ali KURT, İLKNUR ÇALIK, Ahmet Erkan BİLİCİ, FAZLI ERDOĞAN

Silmarin nöroblastom hücrelerinde pro-inflamatuvar sitokin üretimini düzenleyerek sisplatin ile birlikte hücre ölümünü etkiler mi?

ZEKİYE SULTAN ALTUN, Emre ÇEÇEN, Ayça PAMUKOĞLU, SAFİYE AKTAŞ, HATİCE NUR OLGUN

Sütçocuklarında atopik dermatit ağırlığı ile serum TSLP ve TARC düzeyleri arasındaki ilişki

Fatih BİRTEKOCAK, Pınar UYSAL, ASLIHAN BÜYÜKÖZTÜRK KARUL

KIDSCREEN yaşam kalitesi ölçeği özbildirim ve vekil ölçüm sonuçlarının karşılaştırması: Ebeveynler çocuklarının yaşam kalitesini ne kadar öngörebiliyor?

HAKAN BAYDUR, DİLEK ERGİN, Gül GERÇEKLİOĞLU, ERHAN ESER

Çocuklarda hipolipidemiler

Cahit Barış ERDUR, Yiğithan GÜZİN

İşeme bozukluklarının iyileştirilmesinde kabızlık tedavisinin rolü

MEHMET CAN BALCI, Ali SAYAN

Anne ve babalar çocukların olduğu ortamlarda sigara içmekten neden kaçınmazlar?

DİLEK ASLAN, Ekin KOÇ, Elif Nursel ÖZMERT, Songül VAZİOĞLU ACAR