ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN YENİ TAKİP YOLU (7155 sayılı Kanun’un Düzenlemesi)

7155 sayılı Kanun abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulünü düzenlemiştir. Bu takibin elektronik ortamda ve avukat tarafından yürütülmesizorunludur. Bu takip yolu ilamsız bir takiptir. Takip haciz aşamasına kadar farklı bir yöntem benimsemiştir, takibin diğer aşamaları aynıdır. Bu takip yolunun özelliği, takibin elektronik ortamda yapılması ve doğrudan alacaklı tarafından başlatılmasıdır. Bu yeni takip yolu birçok yönden eleştiriye açıktır. Çalışmada bu takip yolu açıklanarak, sorunlar üzerinde durulmaktadır.

Code No. 7155 is a regulation about initiating legal proceedings for pecuniary claims arising from subscription agreements. This special proceeding must be initiated and conducted electronically and by an attorney.Thisis a proceedingwithout judgment. This proceeding has differences up to seizure stage, from there it is same as regular proceeding.Characteristics about this proceeding are conducted electronically and initiated directly by creditor’s himself. This new proceeding is open to criticism in many aspects. In this study, we explain the details of proceeding and put emphasis on issues.

Kaynak Göster