OLGU SUNUMU: AZİTROMİSİN PROVOKASYONU ESNASINDA ANAFİLAKSİ

Klaritromisin ve azitromisin çocuklarda sık kullanılan oral makrolid antibiyotiklerdir. Makrolidler düşük alerjenitelerinden dolayı nispeten güvenli antibiyotiklerdir yine de hipersensitivite reaksiyonlarına neden olabilecekleri bilinmektedir. Azitromisin, klaritromisine kıyasla daha ağır reaksiyonlar yapabilmektedir. En sık reaksiyon makülopapüler döküntüdür ve makrolidlerle ilişkili anafilaksi son derece nadirdir. Bugüne kadar az sayıda makrolidlerle ilişkili anafilaksi olgusu bildirilmiştir. Makrolid alerjilerinin tanısı için deri testleri yeterli değildir ve kesin tanı için oral provokasyon testi yapılması gerekmektedir. Burada amoksisilin-klavulanik asit ve klaritromisini tolere edemediği provokasyon testi ile gösterilmiş ve oral azitromisin provokasyon testi sırasında anafilaksi gelişen bir vakayı sunduk.

CASE REPORT: ANAPHYLAXIS DURING AZITHROMYCIN PROVOCATION

Clarithromycin and azithromycin are the most frequently prescribed oral macrolide antibiotics for children. Macrolides are relatively safe antibiotics due to their low allergenicity, but are nevertheless known to cause hypersensitivity reactions. Azithromycin appears to be responsible for severe reactions more often than clarithromycin. The most common reactions are maculopapular exanthems, and macrolide-induced anaphylaxis is exceptionally rare. Skin tests are not enough for the diagnosis of macrolide allergies, and oral provocation tests are necessary for a definite diagnosis. Here, we present a case of anaphylaxis during oral provocation with azithromycin, in which intolerance to amoxicillin- clavulanic acid and clarithromycin have been verified by provocation testing previously.

Kaynakça

1. Kuruvilla M. Macrolide Allergy. İn: Khan DA, Banerji A editors. Drug Allergy Testing. St. Louis, Missouri; Elsevier; 2018:128-36. [CrossRef]

2. Mori F, Pecorari L, Pantano S, Rossi ME, Pucci N, De Martino M, et al. Azithromycin anaphylaxis in children. Int J Immunopathol Pharmacol 2014;27(1):121-6. [CrossRef]

3. Kuyucu S, Mori F, Atanaskovic-Markovic M, Caubet JC, Terreehorst I, Gomes E, et al. Hypersensitivity reactions to non-betalactam antibiotics in children: an extensive review. Pediatr Allergy Immunol 2014;25(6):534-43. [CrossRef]

4. Mori F, Barni S, Pucci N, Rossi E, Azzari C, de Martiono M, et al. Sensitivity and specificity of skin tests in the diagnosis of clarithromycin allergy. Ann Allergy Asthma Immunol 2010;104(5):417-9. [CrossRef]

5. Cavkaytar O, Karaatmaca B, Yilmaz EA, Sekerel BE. Testing for clarithromycin hypersensitivity: a diagnostic challenge in childhood. J Allergy Clin Immunol Pract 2016;4(2):330-2.e1. [CrossRef]

6. Mori F, Pecorari L, Pantano S, Rossi ME, Pucci N, De Martino M, et al. Azithromycin anaphylaxis in children. Int J Immunopathol Pharmacol 2014;27(1):121-6. [CrossRef]

7. Demoly P, Adkinson NF, Brockow K, Castells M, Chiriac AM, Greenberger PA, et al. International consensus on drug allergy. Allergy 2014;69(4):420-37. [CrossRef]

8. Brockow K, Garvey LH, Aberer Wl. Skin test concentrations for systemically administered drugs – an ENDA/ EAACI Drug Allergy Interest Group position paper. Allergy 2013;68(6):702-12. [CrossRef]

9. Ben-Shoshan M, Moore A, Primeau MN. Anaphylactic reaction to clarithromycin in a child. Allergy 2009;64(6):962- 3. [CrossRef]

10. Sánchez-Borges M, Thong B, Blanca M, Ensina LF, González- Díaz S, Greenberger PA, et al. Hypersensitivity reactions to non-beta-lactam antimicrobial agents, a statement of the WAO special committee on drug allergy. World Allergy Organ J 2013. 31;6(1):18. [CrossRef]

11. Atanaskovic-Markovic M, Gomes E, Cernadas JR, du Toit G, Kidon M, Kuyucu S, et al. Diagnosis and management of drug-induced anaphylaxis in children: An EAACI position paper. Pediatr Allergy Immunol 2019;30(3):269-276. [CrossRef]

Kaynak Göster

Bibtex @olgu sunumu { iuitfd891218, journal = {Journal of Istanbul Faculty of Medicine}, issn = {}, eissn = {1305-6441}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {84}, pages = {278 - 280}, doi = {10.26650/IUITFD.2019.0098}, title = {OLGU SUNUMU: AZİTROMİSİN PROVOKASYONU ESNASINDA ANAFİLAKSİ}, key = {cite}, author = {Süleyman, Ayşe and Özek Yücel, Esra and Sipahi Çimen, Sevgi and Hızlı Demirkale, Zeynep and Özdemir, Cevdet and Tamay, Zeynep Ülker and Güler, Nermin} }
APA Süleyman, A , Özek Yücel, E , Sipahi Çimen, S , Hızlı Demirkale, Z , Özdemir, C , Tamay, Z , Güler, N . (2021). OLGU SUNUMU: AZİTROMİSİN PROVOKASYONU ESNASINDA ANAFİLAKSİ . Journal of Istanbul Faculty of Medicine , 84 (2) , 278-280 . DOI: 10.26650/IUITFD.2019.0098
MLA Süleyman, A , Özek Yücel, E , Sipahi Çimen, S , Hızlı Demirkale, Z , Özdemir, C , Tamay, Z , Güler, N . "OLGU SUNUMU: AZİTROMİSİN PROVOKASYONU ESNASINDA ANAFİLAKSİ" . Journal of Istanbul Faculty of Medicine 84 (2021 ): 278-280 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuitfd/issue/62206/891218>
Chicago Süleyman, A , Özek Yücel, E , Sipahi Çimen, S , Hızlı Demirkale, Z , Özdemir, C , Tamay, Z , Güler, N . "OLGU SUNUMU: AZİTROMİSİN PROVOKASYONU ESNASINDA ANAFİLAKSİ". Journal of Istanbul Faculty of Medicine 84 (2021 ): 278-280
RIS TY - JOUR T1 - OLGU SUNUMU: AZİTROMİSİN PROVOKASYONU ESNASINDA ANAFİLAKSİ AU - Ayşe Süleyman , Esra Özek Yücel , Sevgi Sipahi Çimen , Zeynep Hızlı Demirkale , Cevdet Özdemir , Zeynep Ülker Tamay , Nermin Güler Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26650/IUITFD.2019.0098 DO - 10.26650/IUITFD.2019.0098 T2 - Journal of Istanbul Faculty of Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 278 EP - 280 VL - 84 IS - 2 SN - -1305-6441 M3 - doi: 10.26650/IUITFD.2019.0098 UR - https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0098 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi OLGU SUNUMU: AZİTROMİSİN PROVOKASYONU ESNASINDA ANAFİLAKSİ %A Ayşe Süleyman , Esra Özek Yücel , Sevgi Sipahi Çimen , Zeynep Hızlı Demirkale , Cevdet Özdemir , Zeynep Ülker Tamay , Nermin Güler %T OLGU SUNUMU: AZİTROMİSİN PROVOKASYONU ESNASINDA ANAFİLAKSİ %D 2021 %J Journal of Istanbul Faculty of Medicine %P -1305-6441 %V 84 %N 2 %R doi: 10.26650/IUITFD.2019.0098 %U 10.26650/IUITFD.2019.0098
ISNAD Süleyman, Ayşe , Özek Yücel, Esra , Sipahi Çimen, Sevgi , Hızlı Demirkale, Zeynep , Özdemir, Cevdet , Tamay, Zeynep Ülker , Güler, Nermin . "OLGU SUNUMU: AZİTROMİSİN PROVOKASYONU ESNASINDA ANAFİLAKSİ". Journal of Istanbul Faculty of Medicine 84 / 2 (Nisan 2021): 278-280 . https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0098
AMA Süleyman A , Özek Yücel E , Sipahi Çimen S , Hızlı Demirkale Z , Özdemir C , Tamay Z , Güler N . OLGU SUNUMU: AZİTROMİSİN PROVOKASYONU ESNASINDA ANAFİLAKSİ. İst Tıp Fak Derg. 2021; 84(2): 278-280.
Vancouver Süleyman A , Özek Yücel E , Sipahi Çimen S , Hızlı Demirkale Z , Özdemir C , Tamay Z , Güler N . OLGU SUNUMU: AZİTROMİSİN PROVOKASYONU ESNASINDA ANAFİLAKSİ. Journal of Istanbul Faculty of Medicine. 2021; 84(2): 278-280.
IEEE A. Süleyman , E. Özek Yücel , S. Sipahi Çimen , Z. Hızlı Demirkale , C. Özdemir , Z. Tamay ve N. Güler , "OLGU SUNUMU: AZİTROMİSİN PROVOKASYONU ESNASINDA ANAFİLAKSİ", Journal of Istanbul Faculty of Medicine, c. 84, sayı. 2, ss. 278-280, Nis. 2021, doi:10.26650/IUITFD.2019.0098

28153 15578

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

OKUL YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN BESLENME VE ÜRİNER İYOT DÜZEYLERİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?

Yetunde T OLASINDE, Omatayo O ADESİYUN, Rasaq R OLAOSEBIKAN, Adeola OLASİNDE, Olayinka R IBRAHİM, Samuel K ERNEST

VULVAR HİDRADENOMA PAPİLLİFERUM: OLGU SUNUMU

Ayhan ATIGAN, Derya KILIÇ, Yeliz ARMAN KARAKAYA, Ömer Tolga GÜLER

VARİS KANAMASI OLAN SİROZ HASTALARINDA QTC İNTERVALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Rezan KARAALİ, Umut PAYZA, Ahmet KAYALI, Firdevs TOPAL, Fatih Esad TOPAL

IN VIVO MODELDE YARIK DAMAK CERRAHİSİNDE N-BUTİL-2-SİYANOAKRİLATIN KULLANIMI VE ETKİNLİĞİNİN SÜTÜR MATERYALİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Furkan KARABULUT, Serhat ÖZBEK

TÜRKİYE’NİN MUŞ İLİNDEKİ COVID-19 PNÖMONİSİ NEDENİYLE HASTANEYE YATIRILAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİNCİ BASAMAK HASTANE DENEYİMİ

Aysun BENLİ, Emir RESULOĞLU, İlke KARADAĞLI, Ayşe Nur CEYLAN, Mustafa Taner YELER, Gürkan DANIŞAN, Cihan BÜYÜKSÜTÇÜ, Mehmet BALCI, Şinasi KORKMAZ, Bilal AKDEMİR, Adil Akın YILDIRAN, Cemal YAŞAR

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TANILI HASTALARDA KİLLER İMMÜNOGLOBULİN LİKE RESEPTÖR GEN DÜZEYLERİ VE OTOİMMÜN OLAYLAR İLE İLİŞKİSİ

Murat ÖZBALAK, Işıl ERDOĞAN ÖZÜNAL, Selin BERK, Tuğrul ELVERDİ, Ayşe SALİHOĞLU, Ahmet Emre EŞKAZAN, Ezgi Pınar ÖZBALAK, Cem AR, Şeniz ÖNGÖREN, Zafer BAŞLAR, Yıldız AYDIN, Seda EKİZOĞLU, Asuman ÇELEBİ, Ayşe Nur BUYRU, Teoman SOYSAL

HEMATOLOJİK KANSER TANISI ALAN BİREYLERDE DİSTRES VE ALEKSİTİMİNİN İNCELENMESİ

Didem AYHAN, Neşe MERCAN, Reyhan DOĞAN, Çiğdem YÜKSEK

ERKEN VE GEÇ BAŞLANGIÇLI ALZHEIMER HASTALARININ PERİFERİK KANLARINDA SEÇİLMİŞ miRNA’LARIN ANLATIM DÜZEYİ

Gamze GÜVEN, Ebba LOHMANN, Çağrı GÜLEÇ, Başar BİLGİÇ, Ebru ÖZER, Haşmet HANAĞASI, Hakan GÜRVİT, Nihan ÜNALTUNA

KRONİK HASTALIĞI OLAN COVİD-19 VAKALARININ LABORATUVAR PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhammed Emin DEMİRKOL, Musa KAYA, Süleyman ÖZSARI, Emine ÖZSARI

YÜZEYEL EEG’DE FARKLI İKTAL YAYILIM PATERNLERİ GÖSTEREN İLACA DİRENÇLİ TEMPORAL LOB EPİLEPSİLİ HASTALARDA POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİ

Nermin Görkem ŞİRİN, Bedia MARANGOZOĞLU, Ebru YILMAZ, Ayşen GÖKYİĞİT, Betül BAYKAN, Candan GÜRSES, Nerses BEBEK