OKUL YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN BESLENME VE ÜRİNER İYOT DÜZEYLERİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?

Amaç: Bozulmuş fiziksel büyüme, bir mikrobesin olan iyotun eksikliğinin uzun süreli etkilerinden biridir. Bu çalışma, Kuzey-Orta Nijerya'daki Ilorin okulundaki bir popülasyonda idrarda iyot düzeyleri ile antropometrik endeksler arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Nijerya'nın Kuzey-Orta Ilorin kentindeki ilkokul çocukları arasında yapılan kesitsel bir analitik çalışmadır. Bu çalışmaya, çok aşamalı sistematik örnekleme tekniği ile 6-12 yaş arası toplam 492 çocuk dahil edildi. Antropometri standart yöntemler kullanılarak belirlendi. Öğrencilerden idrar numuneleri toplandı ve Sandell-Kolthoff yöntemi kullanılarak laboratuarda iyot açısından analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan 492 çocuğun 13'ü (%3,2) yaşına göre kilosunun altında, 23'ü (%4,7) kısa boylu, 21'inde (%4,3) zayıflık vardı ve 7'de (%1,5) ise obezite saptandı. Yaş Z skoru (WAZ) için ortalama (SD) ağırlık -0,216 (1,089) ve yaş Z skoru (HAZ) için yükseklik -0,073 (1,286) idi. Boy z skoru (WHZ) ve yaş Z skoru (BAZ) için ortalama ağırlık sırasıyla 1,036 (0,002) ve -0,428 (0,976) idi. Okul çocuklarının toplam %26,5'inde hafif iyot eksikliği, %0,4'ünde aşırı idrar iyot düzeyi saptanırken çocukların hiçbirinde orta veya şiddetli iyot eksikliği yoktu. Üriner iyot düzeyleri ile antropometrik indeksler arasında ilişki yoktu (WAZ p=0,665, HAZ p=0,978, WHZ p=0,375 ve BAZ p=0,928). Sonuç: Bu çalışma beslenme indeksleri ile idrarda iyot düzeyleri anthropometarasında bir ilişki olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, okul çocuklarının beslenme durumu iyot seviyelerinin bir yansıması olmayabilir.

NUTRITIONAL STATUS AND URINARY IODINE LEVELS OF SCHOOL-AGED CHILDREN: IS THERE A CORRELATION?

Objective: Impaired physical growth is one of the prolonged effects of deficient iodine, a micronutrient. Thus, this study aimed to determine the relationship between the urinary iodine levels and anthropometric indices in a population of schoolchildren in Ilorin, North-Central Nigeria. Material and Method: This was a cross-sectional analytical study carried out among primary schoolchildren in Ilorin, North-Central Nigeria. We recruited a total of 492 children aged 6-12 years through a multi-staged systematic sampling technique. Anthropometry was determined using standard methods. We collected urine samples from the pupils and analysed them for iodine in the laboratory using the Sandell-Kolthoff method. Results: Of the 492 children recruited, 13 (3.2%) were under weight, 23 (4.7%) were stunted, 21 (4.3%) had thinness and obesity was found in 7 (1.5%). The mean (SD) weight for age Z score (WAZ) was -0.216 (1.089), and height for age Z score (HAZ) was -0.073 (1.286). The mean weight for height z score (WHZ) and weight for age Z score (BAZ) were 1.036 (0.002) and -0.428 (0.976) respectively. A total of 26.5% of the schoolchildren had mild iodine deficiency, 0.4% had excess urinary iodine levels and no child had moderate or severe iodine deficiency. There was no relationship between the urinary iodine levels and anthropometric indices (WAZ p=0.665, HAZ p= 0.978, WHZ p=0.375, and BAZ p=0.928). Conclusion: This study showed that there is no relationship between nutritional indices and urinary iodine levels. Hence, nutritional status of schoolchildren may not reflect their iodine level.

Kaynakça

1 Puntis JWL. Clinical methods and anthropometry. In: Koletzko B, Bhatia J, Bhutta ZA, Cooper P, Makrides M, Uauy R, et al. (eds). Pediatric Nutrition in Practice. Karger: Munich, Germany, 2015, pp 6-13.

2 World Health Organisation. Global Database on Child Growth and Malnutrition: Child growth and their indicators. Geneva, 2016.

3 Godecke T, Stein AJ, Qaim M. The global burden of chronic and hidden hunger: Trends and determinants. Glob Food Sec 2018;17:21-9. [CrossRef]

4 Muthayya S, Rah JH, Sugimoto JD, Roos FF, Kraemer K, Black RE. The global hidden hunger indices and maps: an advocacy tool for action. PLoS One 2013;8(6):e67860. [CrossRef]

5 Nwamarah JU, Okeke EC. A pilot study of iodine and anthropometric status of primary school children in Obukpa, a rural Nigerian community. J Public Heal Epidemiol 2012;4(9):246-52. [CrossRef]

6 Ersoy B, Gunes H, Gunay T, Yilmaz O, Kasirga E, Egemen A. Interaction of two public health problems in Turkish schoolchildren: nutritional deficiencies and goitre. Public Health Nutr 2006;9:1001-6. [CrossRef]

7 Koutras DA, Christakis G, Trichopoulos D, Dakou- Voutetaki A, Kyriakopoulos V, Fontanares P, et al. Endemic goiter in Greece: nutritional status, growth, and skeletal development of goitrous and nongoitrous populations. Am J Clin Nutr 1973;26(12):1360-8. [CrossRef]

8 Osman A, Khalid B, Tan T, Wu L, Ng M. Protein energy malnutrition, thyroid hormones and goitre among Malaysian Aborigines and Malays. Asia Pac J Clin Nutr 1992;1(1):13-20.

9 Brahmbhatt SR, Brahmbhatt RM, Boyages SC. Impact of protein energy malnutrition on thyroid size in an iodine deficient population of Gujarat (India): is it an aetiological factor for goiter ? Eur J Endocrinol 2001;145(1):11-7. [CrossRef]

10 Sanusi RA, Ekerette NN. Nutrition and goiter status of primary school children in Ibadan, Nigeria. African J Biomed Res 2009;12(1):37-41.

11 Zimmermann MB, Jooste PL, Mabapa NS, Mbhenyane X, Schoeman S, Biebinger R, et al. Treatment of iodine deficiency in school-age children increases insulinlike growth factor (IGF)-I and IGF binding protein-3 concentrations and improves somatic growth. J Clin Endocrinol Metab 2007;92(2):437-42. [CrossRef]

12 World Health Organisation. WHO Child Growth Standards: length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: methods and development. Geneva, 2006.

13 WHO. Urinary iodine concentrations for determining iodine status in populations. Geneva, 2013.

14 Akunyili DN. Achieving and sustaining universal salt iodization(USI): doing it well through regulation and enforcement. Lessons learned from USI in Nigeria. SCN NEWS 2007;35:43-7.

15 Fiorentino M, Bastard G, Sembène M, Fortin S, Traissac P, Landais E, et al. Anthropometric and micronutrient status of school-children in an urban West Africa setting: A cross-sectional study in Dakar (Senegal). PLoS One 2013;8(12):e84328.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuitfd931659, journal = {Journal of Istanbul Faculty of Medicine}, issn = {}, eissn = {1305-6441}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {84}, pages = {221 - 226}, doi = {10.26650/IUITFD.2020.0081}, title = {NUTRITIONAL STATUS AND URINARY IODINE LEVELS OF SCHOOL-AGED CHILDREN: IS THERE A CORRELATION?}, key = {cite}, author = {Olasınde, Yetunde T and Adesiyun, Omatayo O and Olaosebıkan, Rasaq R and Olasinde, Adeola and Ibrahim, Olayinka R and Ernest, Samuel K} }
APA Olasınde, Y , Adesiyun, O , Olaosebıkan, R , Olasinde, A , Ibrahim, O , Ernest, S . (2021). NUTRITIONAL STATUS AND URINARY IODINE LEVELS OF SCHOOL-AGED CHILDREN: IS THERE A CORRELATION? . Journal of Istanbul Faculty of Medicine , 84 (2) , 221-226 . DOI: 10.26650/IUITFD.2020.0081
MLA Olasınde, Y , Adesiyun, O , Olaosebıkan, R , Olasinde, A , Ibrahim, O , Ernest, S . "NUTRITIONAL STATUS AND URINARY IODINE LEVELS OF SCHOOL-AGED CHILDREN: IS THERE A CORRELATION?" . Journal of Istanbul Faculty of Medicine 84 (2021 ): 221-226 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuitfd/issue/62206/931659>
Chicago Olasınde, Y , Adesiyun, O , Olaosebıkan, R , Olasinde, A , Ibrahim, O , Ernest, S . "NUTRITIONAL STATUS AND URINARY IODINE LEVELS OF SCHOOL-AGED CHILDREN: IS THERE A CORRELATION?". Journal of Istanbul Faculty of Medicine 84 (2021 ): 221-226
RIS TY - JOUR T1 - NUTRITIONAL STATUS AND URINARY IODINE LEVELS OF SCHOOL-AGED CHILDREN: IS THERE A CORRELATION? AU - Yetunde T Olasınde , Omatayo O Adesiyun , Rasaq R Olaosebıkan , Adeola Olasinde , Olayinka R Ibrahim , Samuel K Ernest Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26650/IUITFD.2020.0081 DO - 10.26650/IUITFD.2020.0081 T2 - Journal of Istanbul Faculty of Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 226 VL - 84 IS - 2 SN - -1305-6441 M3 - doi: 10.26650/IUITFD.2020.0081 UR - https://doi.org/10.26650/IUITFD.2020.0081 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi NUTRITIONAL STATUS AND URINARY IODINE LEVELS OF SCHOOL-AGED CHILDREN: IS THERE A CORRELATION? %A Yetunde T Olasınde , Omatayo O Adesiyun , Rasaq R Olaosebıkan , Adeola Olasinde , Olayinka R Ibrahim , Samuel K Ernest %T NUTRITIONAL STATUS AND URINARY IODINE LEVELS OF SCHOOL-AGED CHILDREN: IS THERE A CORRELATION? %D 2021 %J Journal of Istanbul Faculty of Medicine %P -1305-6441 %V 84 %N 2 %R doi: 10.26650/IUITFD.2020.0081 %U 10.26650/IUITFD.2020.0081
ISNAD Olasınde, Yetunde T , Adesiyun, Omatayo O , Olaosebıkan, Rasaq R , Olasinde, Adeola , Ibrahim, Olayinka R , Ernest, Samuel K . "NUTRITIONAL STATUS AND URINARY IODINE LEVELS OF SCHOOL-AGED CHILDREN: IS THERE A CORRELATION?". Journal of Istanbul Faculty of Medicine 84 / 2 (Nisan 2021): 221-226 . https://doi.org/10.26650/IUITFD.2020.0081
AMA Olasınde Y , Adesiyun O , Olaosebıkan R , Olasinde A , Ibrahim O , Ernest S . NUTRITIONAL STATUS AND URINARY IODINE LEVELS OF SCHOOL-AGED CHILDREN: IS THERE A CORRELATION?. İst Tıp Fak Derg. 2021; 84(2): 221-226.
Vancouver Olasınde Y , Adesiyun O , Olaosebıkan R , Olasinde A , Ibrahim O , Ernest S . NUTRITIONAL STATUS AND URINARY IODINE LEVELS OF SCHOOL-AGED CHILDREN: IS THERE A CORRELATION?. Journal of Istanbul Faculty of Medicine. 2021; 84(2): 221-226.
IEEE Y. Olasınde , O. Adesiyun , R. Olaosebıkan , A. Olasinde , O. Ibrahim ve S. Ernest , "NUTRITIONAL STATUS AND URINARY IODINE LEVELS OF SCHOOL-AGED CHILDREN: IS THERE A CORRELATION?", Journal of Istanbul Faculty of Medicine, c. 84, sayı. 2, ss. 221-226, Nis. 2021, doi:10.26650/IUITFD.2020.0081

29123 16235

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

HOLOPROZENSEFALİ: 127 ANTENATAL OLGUNUN ETYOPATOGENEZİNDE KROMOZOM ANOMALİLERİ

Birsen KARAMAN, Selvi ERGİN, Hülya KAYSERİLİ, Atıl YÜKSEL, Nihan Bilge SATKIN, İbrahim Halil KALELİOĞLU, Recep HAS, Seher BAŞARAN

ERKEN VE GEÇ BAŞLANGIÇLI ALZHEIMER HASTALARININ PERİFERİK KANLARINDA SEÇİLMİŞ miRNA’LARIN ANLATIM DÜZEYİ

Gamze GÜVEN, Ebba LOHMANN, Çağrı GÜLEÇ, Başar BİLGİÇ, Ebru ÖZER, Haşmet HANAĞASI, Hakan GÜRVİT, Nihan ÜNALTUNA

DEPRESYON VE KİŞİLİK DEĞİŞİKLİLERİ İLE ORTAYA ÇIKAN GLİOBLASTOMA: BİR OLGU SUNUMU

Yaşar KAPICI, Olga BAYAR KAPICI, Aslı EGELİ, Atilla TEKİN

OBEZ OLGULARDA ÜRİK ASİT DÜZEYİNİN UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI İLE İLİŞKİSİ

Aylin PIHTILI, Züleyha BİNGÖL, Esen KIYAN

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mahmut ASLAN, Serdal GÜNGÖR

OKUL YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN BESLENME VE ÜRİNER İYOT DÜZEYLERİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?

Yetunde T OLASINDE, Omatayo O ADESİYUN, Rasaq R OLAOSEBIKAN, Adeola OLASİNDE, Olayinka R IBRAHİM, Samuel K ERNEST

COVID-19’DA İMMÜN YANITLAR

Bülent ÇAKAL

KRONİK HASTALIĞI OLAN COVİD-19 VAKALARININ LABORATUVAR PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhammed Emin DEMİRKOL, Musa KAYA, Süleyman ÖZSARI, Emine ÖZSARI

YÜZEYEL EEG’DE FARKLI İKTAL YAYILIM PATERNLERİ GÖSTEREN İLACA DİRENÇLİ TEMPORAL LOB EPİLEPSİLİ HASTALARDA POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİ

Nermin Görkem ŞİRİN, Bedia MARANGOZOĞLU, Ebru YILMAZ, Ayşen GÖKYİĞİT, Betül BAYKAN, Candan GÜRSES, Nerses BEBEK

EGZERSİZ VE NÖROGENEZ

Mehmet ÜNAL