ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Miyelit spinal kordun ve beyinin genellikle sebebi bilinmeyen monofazik inflamatuvar demiyelinizan bir hastalığıdır. Motor, duyusal ve otonomik semptomlar ile karakterizedir. Çocukluk yaş grubunda en sık akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) ve transvers miyelit olarak karşılaşırız. Bu çalışmada miyelit ile kliniğimize başvuran hastaları değerlendirdik. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 2012-2019 yılları arasında İnönü Üniversitesi Çocuk Nöroloji kliniğine miyelit ile başvuran hastalar alındı. Hastalarımızın tanısı, demografik bulguları, tedavi ve tedaviye yanıtları değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 23’ü ADEM, 15’i transvers miyelit olmak üzere 38 hasta dahil edildi. Hastalarımızın yaş ortalaması 8,52±4,19 yıl idi. Çalışmaya alınan ADEM hastalarının %73,9’u; transvers miyelitli hastaların %46,7’si erkekti. Hastaların ortalama takip süresi 22,65±17,71 aydı. Hastalara tedavi olarak 28’ine steroid, 3’üne IVIG, 6’sına steroid+IVIG, 1’ine ise steroid+IVIG+plazmaferez tedavileri verildi. Transvers miyelit ile takipli hastanın ikisi polifazik, biri monofazikti. ADEM ile takipli hastaların %82,6’sında ensefalopati, 8’inde nöbet, 19’unda ateş izlendi. Anti-miyelin oligodendrosit glikoprotein (Anti-MOG) pozitif olan 3 hasta vardı. Bu hastaların biri tranvers smiyelit sonrası üç defa optik nörit atağı geçirdi ve nöromiyelitis optika spektrum bozukluğu tanısı aldı. Sonuç: Miyelit çocukluk çağında nadir görülen önemli bir nörolojik acildir. Prognoz açısından hastaların hızlı tanınıp tedavi edilmesi gerekmektedir. Anti-MOG pozitif hastalarda ise tedavide daha dikkatli olunmalı ve uzun dönem takip edilmelidir.

EVALUATION OF CASES PRESENTING WITH MYELITIS IN CHILDHOOD

Objective: Myelitis is a monophasic inflammatory demyelinating disease of the spinal cord and brain, often of unknown origin. It is characterized with motor, sensory, and autonomic symptoms. In the childhood age group, it is most frequently seen as acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) and transverse myelitis. In this study, the patients who presented to our clinic with myelitis were evaluated. Methods: Patients who were referred to Inonu University Paediatric Neurology Clinic with myelitis between 2012 and 2019 were included in the present study. Our patients’ diagnoses, demographic findings, treatments, and treatment responses were evaluated. Results: Thirty-eight patients, 23 with ADEM and 15 with transverse myelitis, were included in the study. The average age of patients was 8.52±4.19. Seventy-three-point nine percent (73.9%) of the ADEM patients were male, while 46.7% of the transverse myelitis patients were male. The average follow-up time with patients was 22.65±17.71 months. In terms of therapy, 28 of patients were given steroid, three were given IVIG, six were given steroid+IVIG, and one was given steroid+IVIG+plasmapheresis. Two of patients followed with transverse myelitis were polyphasic, while one was monophasic. Encephalopathy was seen in 82.6% of patients followed with ADEM, while seizure was seen in eight and fever was seen in 19. We had three anti-myelin oligodendrocyteglycoprotein (Anti-MOG) positive patients. One of these patients had optic neuritis attack after transverse myelitis and was diagnosed with neuromyelitis optic spectrum disorder. Conclusion: Myelitis is a significant neurological emergency rarely seen in childhood. The patients should be recognized and treated fast in terms of prognosis. In Anti-MOG positive patients, more care should be taken in treatment and the patients should be followed for a long period of time.

Kaynakça

1. Krupp LB, Tardieu M, Amato MP, Banwell B, Chitnis T, DaleRC, et al. International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group criteria for pediatric multiple sclerosis and immune-mediated central nervous system demyelinating disorders: revisions to the2 007 definitions. MultScler 2013;19:1261–7. [CrossRef]

2. Nishiyama M, Nagase H, Tomioka K, Tanaka T, Yamaguchi H, Ishida et al. Clinical time course of pediatric acute disseminated encephalomiyelitis. Brain Dev 2019;41(6):531- 7. [CrossRef]

3. Tavasoli A, Tabrizi A. Acute Transverse Miyelitis in Children, Literature Review. Iran J Child Neurol. 2018;12(2):7-16.

4. Koelman DL, Chahin S, Mar SS, Venkatesan A, Hoganson GM,Yeshokumar AK, et al. Acute disseminated encephalomiyelitis in 228 patients: a retrospective, multi center US study. Neurology 2016;86:2085–93. [CrossRef]

5. Yamaguchi Y, Torisu H, Kira R, Ishizaki Y, Sakai Y, Sanefuji M,et al. A nation wide survey of pediatric acquired demyelinating syndromes in Japan. Neurology 2016;87:2006-15. [CrossRef]

6. Mikaeloff Y, Suissa S, Vallee L, Lubetzki C, Ponsot G,Confavreux C, et al. First episode of acute CNS inflammatory demyelination in childhood: prognostic factors for multiple sclerosis and disability. J Pediatr 2004;144:246-52. [CrossRef]

7. Absoud M, Greenberg BM, Lim M, Lotze T, Thomas T, Deiva K. Pediatric transverse miyelitis. Neurology. 2016;87(9 Suppl 2):S46-52. [CrossRef]

8. Kitley J, Woodhall M, Waters P, Leite MI, Devenney E, Craig J,et al. Myelin-oligodendrocyte glycoprotein antibodies in adults with a neuromiyelitis optica phenotype. Neurology 2012;79:1273-7. [CrossRef]

9. Torisu H, Kira R, Ishizaki Y, Sanefuji M, Yamaguchi Y, Yasumoto S, et al. Clinical study of childhood acute disseminated encephalomiyelitis, multiple sclerosis, and acute transverse miyelitis in Fukuoka Prefecture. Japan. Brain Dev 2010;32:454–62. [CrossRef]

10. Reindl M, Waters P. Myelin oligodendrocyte glycoprotein antibodies in neurological disease. Nat Rev Neurol. 2019;15(2):89-102. [CrossRef]

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuitfd897782, journal = {Journal of Istanbul Faculty of Medicine}, issn = {}, eissn = {1305-6441}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {84}, pages = {245 - 248}, doi = {10.26650/IUITFD.2019.0048}, title = {ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Aslan, Mahmut and Güngör, Serdal} }
APA Aslan, M , Güngör, S . (2021). ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ . Journal of Istanbul Faculty of Medicine , 84 (2) , 245-248 . DOI: 10.26650/IUITFD.2019.0048
MLA Aslan, M , Güngör, S . "ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Journal of Istanbul Faculty of Medicine 84 (2021 ): 245-248 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuitfd/issue/62206/897782>
Chicago Aslan, M , Güngör, S . "ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Journal of Istanbul Faculty of Medicine 84 (2021 ): 245-248
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Mahmut Aslan , Serdal Güngör Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26650/IUITFD.2019.0048 DO - 10.26650/IUITFD.2019.0048 T2 - Journal of Istanbul Faculty of Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 245 EP - 248 VL - 84 IS - 2 SN - -1305-6441 M3 - doi: 10.26650/IUITFD.2019.0048 UR - https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0048 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Mahmut Aslan , Serdal Güngör %T ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2021 %J Journal of Istanbul Faculty of Medicine %P -1305-6441 %V 84 %N 2 %R doi: 10.26650/IUITFD.2019.0048 %U 10.26650/IUITFD.2019.0048
ISNAD Aslan, Mahmut , Güngör, Serdal . "ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Journal of Istanbul Faculty of Medicine 84 / 2 (Nisan 2021): 245-248 . https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0048
AMA Aslan M , Güngör S . ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. İst Tıp Fak Derg. 2021; 84(2): 245-248.
Vancouver Aslan M , Güngör S . ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Istanbul Faculty of Medicine. 2021; 84(2): 245-248.
IEEE M. Aslan ve S. Güngör , "ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ", Journal of Istanbul Faculty of Medicine, c. 84, sayı. 2, ss. 245-248, Nis. 2021, doi:10.26650/IUITFD.2019.0048

29142 16254

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

DEPRESYON VE KİŞİLİK DEĞİŞİKLİLERİ İLE ORTAYA ÇIKAN GLİOBLASTOMA: BİR OLGU SUNUMU

Yaşar KAPICI, Olga BAYAR KAPICI, Aslı EGELİ, Atilla TEKİN

YÜZEYEL EEG’DE FARKLI İKTAL YAYILIM PATERNLERİ GÖSTEREN İLACA DİRENÇLİ TEMPORAL LOB EPİLEPSİLİ HASTALARDA POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİ

Nermin Görkem ŞİRİN, Bedia MARANGOZOĞLU, Ebru YILMAZ, Ayşen GÖKYİĞİT, Betül BAYKAN, Candan GÜRSES, Nerses BEBEK

VULVAR HİDRADENOMA PAPİLLİFERUM: OLGU SUNUMU

Ayhan ATIGAN, Derya KILIÇ, Yeliz ARMAN KARAKAYA, Ömer Tolga GÜLER

AKRABA DIŞI KÖK HÜCRE VERİCİSİ ARAŞTIRILMASINDA KEMİK İLİĞİ VE KORDON KANI BANKACILIĞININ ÖNEMİ

Fatma SAVRAN OĞUZ

HEMATOLOJİK KANSER TANISI ALAN BİREYLERDE DİSTRES VE ALEKSİTİMİNİN İNCELENMESİ

Didem AYHAN, Neşe MERCAN, Reyhan DOĞAN, Çiğdem YÜKSEK

ASİT VE KARSİNOMATOZİS BULGUSU OLMAYAN YÜKSEK OLASILIKLA MALİGN ADNEKSİYEL KİTLELERİN KLİNİK VE PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Harika YUMRU ÇELİKSOY, Hamdullah SÖZEN, Hatice Merve BAKTIROĞLU, Samet TOPUZ, Yavuz SALİHOĞLU

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİYELİT İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mahmut ASLAN, Serdal GÜNGÖR

TÜRKİYE’NİN MUŞ İLİNDEKİ COVID-19 PNÖMONİSİ NEDENİYLE HASTANEYE YATIRILAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİNCİ BASAMAK HASTANE DENEYİMİ

Aysun BENLİ, Emir RESULOĞLU, İlke KARADAĞLI, Ayşe Nur CEYLAN, Mustafa Taner YELER, Gürkan DANIŞAN, Cihan BÜYÜKSÜTÇÜ, Mehmet BALCI, Şinasi KORKMAZ, Bilal AKDEMİR, Adil Akın YILDIRAN, Cemal YAŞAR

KRONİK HASTALIĞI OLAN COVİD-19 VAKALARININ LABORATUVAR PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhammed Emin DEMİRKOL, Musa KAYA, Süleyman ÖZSARI, Emine ÖZSARI

OBEZ OLGULARDA ÜRİK ASİT DÜZEYİNİN UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI İLE İLİŞKİSİ

Aylin PIHTILI, Züleyha BİNGÖL, Esen KIYAN