CİNSİYETİNDEN HOŞNUT OLMAMA: PSİKİYATRİK AÇIDAN TANI, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ

Cinsel kimlik sorunları 19.yy’dan beri bilinmekte ve araştırılmaktadır. Transseksüalite, tanı olarak ilk kez 1980’de yayınlanan DSM-III’te yer almıştır ve sonraki DSM’lerde de revize edilmiştir. Transseksüalitenin görülme sıklığı ve kadın/erkek oranları üzerine yapılan araştırmalar oldukça farklı sonuçlar göstermektedir. Etiyolojide bir çok neden yer almaktadır; çeşitli biyolojik, psikolojik ve toplumsal etkenlerin bir arada etki ettiği söylenebilir. Psikiyatrik değerlendirmede kişide herhangi bir psikiyatrik tanı olup olmadığı ve eğer varsa kişinin cinsiyetinden hoşnut olmamasının bu tanı ile bağlantılı olup olmadığı, tanının süresi, gidişatı ve kişinin sosyal durumu incelenir. Eğer cinsiyet hoşnutsuzluğu tanısı konulursa ve uygunsuz bir durum yoksa hormon kullanımı ve cinsiyet uyum ameliyatı seçenekleri değerlendirilir.

GENDER DISPHORIA: PSYCHIATRIC DIAGNOSIS, EVALUATION AND DOCUMENTATION PROTOCOL

Gender Identity issues have been known and studied since the 19th century. Transsexuality was first included in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) III in 1980, and have been revised in the further versions. The prevalence of transsexuality and the women/men ratio is not to be found as a precise number. The numbers are various among different research studies. Though there are multiple perspectives on its etiology, a single approach will not suffice; rather a combination of biological, psychological and societal factors might be determining. Psychiatric assessment includes screening of other psychiatric diagnoses, and whether its related to gender dysphoria. The span of dysphoria and the societal conditions of the person are also taken into consideration. After a differential diagnosis, if the others are excluded and the person is diagnosed with gender dysphoria, gender affirming hormone therapy and surgery might be considered if there are no foreseen contraindications.

Kaynakça

1. Amerikan Psikiyatri Birliği. DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı E. Köroğlu (Çev. Ed.), Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 2013.

2. Hare L, Bernard P, Sanchez F, Baird P, Vilain E, Kennedy T, et al. (2009) Androgen receptor repeat length polymorphism associated with male-to-female transsexualism. Biol Psychiatry 2009;65:93-6. [CrossRef]

3. HBIGDA (Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association). Standards of care for gender identity disorders, version 6. Mineapolis, MN, Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, 2001.

4. Coleman E, Bockting W, Botzer M, Cohen-Kettenis P, DeCuypere G, Feldman J, et al. Standards of care for the health of transsexual, transgender, and gendernonconforming people, version 7. Int J Transgend 2012;13:165-232. [CrossRef]

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { iuitfd935349, journal = {Journal of Istanbul Faculty of Medicine}, issn = {}, eissn = {1305-6441}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {84}, pages = {1 - 3}, doi = {}, title = {CİNSİYETİNDEN HOŞNUT OLMAMA: PSİKİYATRİK AÇIDAN TANI, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ}, key = {cite}, author = {Şahin, Doğan} }
APA Şahin, D . (2021). CİNSİYETİNDEN HOŞNUT OLMAMA: PSİKİYATRİK AÇIDAN TANI, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ . Journal of Istanbul Faculty of Medicine , 84 (S-1) , 1-3 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuitfd/issue/62299/935349
MLA Şahin, D . "CİNSİYETİNDEN HOŞNUT OLMAMA: PSİKİYATRİK AÇIDAN TANI, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ" . Journal of Istanbul Faculty of Medicine 84 (2021 ): 1-3 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuitfd/issue/62299/935349>
Chicago Şahin, D . "CİNSİYETİNDEN HOŞNUT OLMAMA: PSİKİYATRİK AÇIDAN TANI, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ". Journal of Istanbul Faculty of Medicine 84 (2021 ): 1-3
RIS TY - JOUR T1 - CİNSİYETİNDEN HOŞNUT OLMAMA: PSİKİYATRİK AÇIDAN TANI, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ AU - Doğan Şahin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul Faculty of Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 3 VL - 84 IS - S-1 SN - -1305-6441 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi CİNSİYETİNDEN HOŞNUT OLMAMA: PSİKİYATRİK AÇIDAN TANI, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ %A Doğan Şahin %T CİNSİYETİNDEN HOŞNUT OLMAMA: PSİKİYATRİK AÇIDAN TANI, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ %D 2021 %J Journal of Istanbul Faculty of Medicine %P -1305-6441 %V 84 %N S-1 %R %U
ISNAD Şahin, Doğan . "CİNSİYETİNDEN HOŞNUT OLMAMA: PSİKİYATRİK AÇIDAN TANI, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ". Journal of Istanbul Faculty of Medicine 84 / S-1 (Nisan 2021): 1-3 .
AMA Şahin D . CİNSİYETİNDEN HOŞNUT OLMAMA: PSİKİYATRİK AÇIDAN TANI, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ. İst Tıp Fak Derg. 2021; 84(S-1): 1-3.
Vancouver Şahin D . CİNSİYETİNDEN HOŞNUT OLMAMA: PSİKİYATRİK AÇIDAN TANI, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ. Journal of Istanbul Faculty of Medicine. 2021; 84(S-1): 1-3.
IEEE D. Şahin , "CİNSİYETİNDEN HOŞNUT OLMAMA: PSİKİYATRİK AÇIDAN TANI, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ", Journal of Istanbul Faculty of Medicine, c. 84, sayı. S-1, ss. 1-3, Nis. 2021