Türkiye’de Bankacılık ve Finans Eğitiminin Kalitesini İyileştirmek İçin, Yapılması Gerekenler Hakkında Çeşitli Öneriler

Bankacılık ve finans eğitimi açısından değerlendirildiğinde Türkiye’de 33 üniversitede fakülte ve diğer benzeri bölümler açısından bu eğitimin verildiği görülmektedir. Böyle bir eğitimi alan ve dört yılını tamamlayan bir öğrenci, teorik anlamda bütün bilgilere sahip olmuş olur. Bölümü ile ilgili bütün bilgileri öğrense bile, mezuniyet sonrası bankacılık ve finans sektörü için çalışmaya hazır aday olarak maalesef iyimser düşünülmemektedir. Çünkü teori bazlı eğitim sistemi ile sonuç bu şekilde olmaktadır. Çalışmamızda öğretim anlamında yeni düşünceleri önermek itibariyle, eğitim kalitesini arttırmak ve daha kaliteli mezun profilini oluşturmak amaçlı bazı öneriler bulunmaktadır. Bu önerilerden bazıları uygulama anlamında zorlukları bulunsa bile eğitimin kalitesini arttırmak amaçlı bir kez daha düşünülmesi gereken önemli noktaları içermektedir. Bankacılık ve finans eğitimi açısından bu öneriler, konu hakkında dikkat etmeleri gereken görevlileri hedeflemektedir.

Various Suggestions about What Needs to be Done to Improve the Quality of Banking and Finance Education in Turkey

When evaluated in terms of banking and finance education in Turkey in terms of sections 33 university faculties and other similar shows that the release of this training. Such a student would have all the information in the theoretical sense. As a candidate ready to work for the post-graduate banking and finance sector, unfortunately is not considered optimistic. For this reason, the education system can produce results. Our work includes suggestions for improving quality of education and creating a higher quality graduate, in order to offer new ideas in the sense of education. This proposal is one of the important points that should be considered once a day if some have difficulties in terms of implementation. These proposals for banking and finance education are aimed at the officials who need to pay attention to the issue.

Kaynakça

Alam, M. (2013). Banking Model of Education in Teacher-Centered Class: A Critical Assessment. Research on Humanities and Social Sciences. 3(15). 27- 31.

Bid4papers. (2014). 48 Ideas on How to Improve the US Education System – Contributing Factors. http://bid4papers.com/blog/usa-education-system/ (Oct 01,.2016)

Colcuitt, Bryce, How can we improve the current education system?, https://www.quora.com/How-can-we-improve-the-current-educationsystem-What-are-the-big-issues-Whats-wrong-with-it-today (Oct 30, 2016)

Isah, A. and Omori A. E. (2015). The Banking Concept of Education and the Use of Technology in Tertiary Instructional Delivery for Relevance at the Global Scene. The Third International Academic Conference on Social Sciences. 50-57.

Johan, R. and Harlan, J. (2014). Education Nowadays. International Journal of Educational Science and Research. 4(5). 51-56.

OECD. (2010). Int‘l Network on Financial Education, Draft Paper Guidelines on Financial Education at School and Guidance on Learning Framework.

Stephens, P. and Crawley, T. (1994). Becoming an Effective Teacher. England: Stanley Thornes Ltd.

Stephens, Tammy L. (2015). Encouraing Positive Student Engagement and Motivation: Tips for Teachers. https://www.pearsoned.com/encouragingpositive-student-engagement-and-motivation-tips-for-teachers/ 24.01.2018

Thomas, Teresa, How Do We Improve the Education System? http://bigthink.com/articles/re-re-how-do-we-improve-the-education-system Oct 01,2016

https://tech.ed.gov/files/2017/01/NETP17.pdf (2017). Reimagining the Role of Technology in Education. 2017 National Education Technology Plan Update. U.S. Department of Education.

Kaynak Göster