Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma

Homemade (2020) isimli kısa film antolojisi koronavirüs pandemisi nedeniyle nere-deyse tüm dünyanın karantinada olduğu sırada Netflix tarafından yayınlanmıştır. Farklı yönetmenler tarafından çekilmiş on yedi kısa film, birbirinden bağımsız hikâyelerinden oluşmaktadır. Filmler, pandemi kriziyle birlikte yaşanan “kaygı”, “korku”, “endişe”, “yalnızlık” ve “ölüm” gibi varoluşsal temaları, sanatsal bir dille ifşa etmektedir. Bu dü-şüncelerden yola çıkan çalışmada Homemade’in, Martin Heidegger’in felsefesini bir eylem olarak açığa çıkaran anlatı yapısına sahip olduğu ileri sürülmektedir. Bu doğrultuda, Homemade örneklemi üzerinden Heidegger’in varoluşsal ontolojisinin özcü temalarının bulgulanması amaçlanmaktadır. Çalışmada, Heidegger’in ontolojisi, pandeminin oluş-turduğu kriz ortamındaki insanın duygu ve düşünce dünyasındaki değişimlerle ilişkilen-dirilmiştir. Kısa filmler, Heidegger’in varlığı anlama minvali olarak temellendirdiği Da-sein kavramı ekseninde değerlendirilmiştir. Dasein olmanın temel ereklerinden “dünya-içinde-varlık”, “kaygı-duyan-varlık” ve “ölüme-doğru-varlık” üzerinden karantina ve pandemi süreci tahlil edilmiştir. Bu bağlamda karantinanın, her günkü Dasein’ın kendi varlığının en zati imkanını açığa çıkardığı savunulmaktadır. Dasein izole bir şekilde ya-şarken, başkalarıyla-birlikte-varolduğunu bilerek kendi varoluşunu tesis etme yoluna girmiştir.

Being Dasein in Quarantine: A Heideggerian Reading of the Homemade Anthology Series

Homemade (2020), a short film anthology, was released by Netflix while the entire world was in quarantine because of the coronavirus pandemic. Seventeen short films shot by different directors narrate independent storylines. They expose existential themes experienced along with the pandemic crisis such as “care (Sorge)”, “fear (Furcht)”, “anxiety (Angst)”, “solitude” and “death” in an artistic manner. The present study argues that Homemade has a narrative structure revealing Martin Heidegger’s philosophy as an action. In this respect, the study aims to discover the themes of Heidegger’s existential ontology through the example of Homemade. It links Heidegger’s ontology with the changes in the emotional and intellectual world of human beings within the crisis environment caused by the pandemic. The short films were evaluated within the framework of the concept of Dasein, which Heidegger established as the way of understanding being. The study analyses the quarantine and the pandemic on the basis of “being-in-the-World” (ln-der-Welt-sein), “being-in concern” (Sorge), and “being-towards-death” (Sein zum Tode), which are the fundamental ends of being Dasein. In this context, it is argued that the quarantine reveals the most personal means of the own being of quotidian Dasein.

Kaynakça

Allen, Barry. Truth in Philosophy. Cambridge: Harvard University Press, 1993.

Biemel, Walter. Martin Heidegger: An Illustrated Study by Walter Biemel. Çev., Javara Lal Metha. New York: Harcount Brace Jovanvich, 1976.

Blackham, Harol John. Altı Varoluşçu Düşünür Kierkegaard Nietzsche Jaspers Marcel Heidegger Sartre. Çev., Ekim Uşşaklı. Ankara: Dost Kitabevi, 2005.

Blitz, Mark. Heidegger’s ‘Being and Time’, and Possibility of Political Philosophy. Ithaca: Cornell University Press, 1981.

Cevizci, Ahmet. Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999.

Çüçen, Abdulkadir. Heidegger’de Varlık ve Zaman. Bursa: Asa Kitabevi, 2003.

Falzon, Christopher. Philosophy Goes to the Movies: An Introduction to Philosophy. London & New York: Routledge, 2002.

Heidegger, Martin. Poetry, Language, Thought. Çev., Albert Hofstadter. New York: Harper & Row, 1971.

Heidegger, Martin. “The Turning.” Çev., Kenneth R. Maly. Research in Phenomenology. 1 (1971): 3-16.

Heidegger, Martin. The Question Corcerning Technology and Other Essays. Çev., William Lovitt. New York & London: Garland Publishing, 1977.

Heidegger, Martin. History of the Concept of Time: Prolegomena. Çev., Theodore Kisiel. Bloomington: Indiana University Press, 1985.

Heidegger, Martin. Pathmarks. New York: Cambridge University Press, 1998.

Heidegger, Martin. “Hakikatin Özü Üzerine” Çev., Nejat Aday. Düşünce, Siyaset, Sosyal Bilim Dergisi. Sayı 36-37 (2004): 125-148.

Heidegger, Martin. Varlık ve Zaman. Çev., Kaan H. Ökten. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008.

Heidegger, Martin. Metafizik Nedir? Çev., Yusuf Örnek. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2009.

Heidegger, Martin. Hümanizm Üzerine. Çev., Yusuf Örnek. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2013.

Herzogenrath, Bernd. “Introduction. Film and/as Philosophy: An Elective Affinity?” Film as Philosophy. Der., Bernd Herzogenrath. London: University of Minnesota Press, 2017: vii-xxv.

“Homemade about”. Erişim 12 Kasım, 2020. https://www.netflix.com/title/81285512.

Hühnerfeld, Paul. Heidegger. Bir Filozof, Bir Alman. Çev., Doğan Özlem. Ankara: Gündoğan Yayınları, 1994.

Gelven. Michael. Acommentary on Heidegger’s Being and Time. Dekalb, IL: Nethern Illinois University Press, 1989.

Grene, Marjorie. Heidegger. London: Bowes & Bowes, 1957.

Inwood, Michael. A Heidegger Dictionary. Oxford: Blackwell Publishers, 1999.

Larrain, Pablo, Larrain, Juan de Dios ve Mieli, Lorenzo (Producers). (2020). Homemade. [Short film series]. Italy, Chile: Fabula, The Apartment Pictures. Netflix (Distributor).

Magee, Bryan. Büyük Filozoflar Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi. Çev., Ahmet Cevizci. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2001.

Martin-Jones, David. “Introduction: Film-Philosophy and a World of Cinemas”. Film-Philosophy. 20/1 (2016): 6-23.

Ökten, Kaan H. “Heidegger’in Varlık ve Zaman’daki Ölüm Çözümlemesi”. Cogito (Ölüm: Bir Topografya Sayısı). 40 (2004): 122-157.

Pöggeler, Otto. Martin Heidegger’s Path of Thinking. Çev., Daniel Magurshak ve Sigmund J. Barber. Atlantic Highlands: Humanities Press International, 1987.

Safranski, Rüdiger. Bir Alman Üstat: Heidegger. Çev., Ali Nalbant. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2008.

Schlütz, Daniela M. “Contempoary Quality TV: The Entertaintment Experience of Complex Serial Narratives”. Annals of the International Communication Association. 40/1 (2015): 95-124.

Sinnerbrink, Robert. “Techne and poiesis: On Heidegger and Film Theory”. Tēchne/Technology: Researching Cinema and Media Technologies Their Development, Use, and Impact. Ed., Annie van den Oever. Amsterdam, Holland: Amsterdam University Press. 2014: 65-80.

Steiner, Georg. Heidegger. Çev., Süleyman Sahra. Ankara: Hece Yayınları, 2003.

Towarnicki, Frederic De. Martin Heidegger Anılar ve Günlükler. Çev., Zeynep Durukal. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.

Watts, Michael. Heidegger a Guides For Beginner’s. London: Hodder and Stoughton, 2001.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { insanveinsan852337, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Ayvansaray mah. Yeni Usul sk. no: 2 34085 Fatih, İstanbul, Turkey}, publisher = {Okur Yazar Derneği}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {71 - 89}, doi = {10.29224/insanveinsan.852337}, title = {Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma}, key = {cite}, author = {Özkent, Yasemin} }
APA Özkent, Y . (2021). Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma . İnsan ve İnsan , 8 (28) , 71-89 . DOI: 10.29224/insanveinsan.852337
MLA Özkent, Y . "Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma" . İnsan ve İnsan 8 (2021 ): 71-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/insanveinsan/issue/60961/852337>
Chicago Özkent, Y . "Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma". İnsan ve İnsan 8 (2021 ): 71-89
RIS TY - JOUR T1 - Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma AU - Yasemin Özkent Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.852337 DO - 10.29224/insanveinsan.852337 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 89 VL - 8 IS - 28 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.852337 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.852337 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma %A Yasemin Özkent %T Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma %D 2021 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 8 %N 28 %R doi: 10.29224/insanveinsan.852337 %U 10.29224/insanveinsan.852337
ISNAD Özkent, Yasemin . "Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma". İnsan ve İnsan 8 / 28 (Nisan 2021): 71-89 . https://doi.org/10.29224/insanveinsan.852337
AMA Özkent Y . Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma. İnsan ve İnsan Dergisi. 2021; 8(28): 71-89.
Vancouver Özkent Y . Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma. İnsan ve İnsan. 2021; 8(28): 71-89.
IEEE Y. Özkent , "Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma", İnsan ve İnsan, c. 8, sayı. 28, ss. 71-89, Nis. 2021, doi:10.29224/insanveinsan.852337