Yerel Kimliğin Mekânsal Temsili ve Québec Kentinde Korunması

Kentte yaşayanların sosyal,kültürel ve ekonomik yaşama bağlı olarak kentsel mekânda tanımladığı değerler,semboller ve işlevler kentin kültürel kimliğine dair referanslar taşımaktadır.Bu bağlamda, kentlinin yaşadığı çevreye yönelik edindiği duygular, inançlar veanılar ile birlikte çevreyi tanımlama biçimi o kentin kültürel kimliğinintamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle tarihi kentsel çevrelerinkimliğinin belirlenmesinde sadece fiziksel nitelikler yeterli olmamaktadır.Fiziksel niteliklerle birlikte kullanıcılar tarafından kentsel mekâna yüklenenanlam ve kullanım biçimlerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu makale,tarihi çevrelerin korunmasında sosyal, kültürel ve fiziksel niteliklerinbirlikteliği ile oluşan yerel kültürel kimliğin korunmasının önemini açıklamayıamaçlamaktadır. Bu kapsamda, çağdaş koruma yaklaşımları çerçevesinde tarihikentsel çevrenin korunmasında yerel kimliğin önemi vurgulanmakta, kentselölçekte yerin kimliğinin korunmasındaki temel sorunlar ve çözüm önerileritespit etme, koruma ve aktarma başlıkları altında irdelenmektedir. İrdelenenkonular, çağdaş koruma yaklaşımlarının yansıtıldığı Québec tarihi kentmerkezinde yazarların yapmış olduğu alan tespit çalışmasıyla örneklenmektedir. 

Spatial Presentation of Local Identity and Its Conservation in Québec City

The values, symbols andfunctions, which are attributed by local people to urban spaces through theirsocial, cultural and economic backgrounds, givereferences about the cultural identity of a historic urban context. Hence,citizens’ way of defining their living environment base on their feelings,beliefs and memories is a complementary part of cultural identity of a historicarea. Therefore, the physical formation is not enough in setting the identityof historic urban contexts, the meanings and functions attributed by usersshould also be considered in conservation decisions. Thisarticle aims to explain the importance of protection of cultural identity,which is evidently formed by the integration of social, cultural and physicalaspects of a historic urban context. In this sense, the importance of localidentity in conservation of a place is emphasized in accordance withcontemporary conservation approaches, the basic problems and solution proposalsfor protection of local identity in urban context areexplicated under the topics of identification, protection and presentation.These subjects are investigated in the historic centre of Quebec City which is the paramount sample ofconservation of local identity.  

Kaynakça

CONZEN M. R. G. (1966) Historical townscapes in Britain: a problem in applied geography, Northern Geographical Essays in Honour of G.H.J. Days, der. J. W. House, Oriel Press, Newcastle upon Tyne, England, 56-78.

CONZEN M. R. G. (1975) Geography and townscapes conservation, Anglo-German Symposium in Applied Geography, der. H. Uhlig & C. Lienau , 95-102.

CULLEN, G. (1961) Townscape, New York.

DEJEANS, A., GHAFOURI, M. der. (2008) Perspectives Of The Spirit Of Place In Canada, Volume 1, A Special Publication of ICOMOS Canada In Conjunction with the 16th General Assembly of ICOMOS, Quebec.

DEVIREN, A. S. (2001) Mimaride Yer: Yapının Araziyle İlişkisinin Kavramsallaştırılması (1980-2000), Doktora Tezi, İTÜ, İstanbul.

ICOMOS Advisory Document (1985), Paris.

ICOMOS (2008) Québec Declaration on the Preservation of the Spirit of Place, Québec.

LEBLANC F. (2008) The Spirit of Place and Values, Perspectives Of The Spirit Of Place In Canada, der. A., DEJEANS, M., GHAFOURI, ICOMOS Canada, Québec, 91-95.

NORBERG-SCHULZ, C. (1980) Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. Rizzoli, New York.

Québec City – Heritage, History, and Culture (2008), Québec City, Cananda.

PEKER A.U. (2003) Montreal’in Mirası, Her Dem Yeşil Yapraklı Bir Ağaç Cevat Erder’e Armağan, der. N. Şahin Güçhan, Mimarlık Fakültesi, ODTÜ, Ankara, 155-177.

RİFAİOĞLU, M. N., ŞAHİN GÜÇHAN, N. (2008). Understanding and Preserving the Spirit of Place by an Integrated Methodology in Historic Urban Contexts, 16th General Assembly and Scientific Symposium of ICOMOS, 29 Septembre-4 October, Quebec City, Canada.

SPENDLOVE, G. (1958) The Face of Early Canada, The Ryerson Press, Toronto.

UÇAR, M. (2007) Asessment of User-Ascribed Values for Cultural Properties In Relation With Planning Process Case Study: Tarsus, Doktora Tezi, ODTÜ, Ankara.

WORSKETT, R. (1969) The Character of Towns, Architectural Press, London.

http://www.collectionscanada.gc.ca

http://www.davidrumsey.com/

http://whc.unesco.org

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { idealkent417050, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {62 - 81}, doi = {}, title = {Yerel Kimliğin Mekânsal Temsili ve Québec Kentinde Korunması}, key = {cite}, author = {Uçar, Meltem and Ri̇fai̇oğlu, Mert Nezih} }
APA Uçar, M , Ri̇fai̇oğlu, M . (2010). Yerel Kimliğin Mekânsal Temsili ve Québec Kentinde Korunması . İDEALKENT , 2 (3) , 62-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/36633/417050
MLA Uçar, M , Ri̇fai̇oğlu, M . "Yerel Kimliğin Mekânsal Temsili ve Québec Kentinde Korunması" . İDEALKENT 2 (2010 ): 62-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/36633/417050>
Chicago Uçar, M , Ri̇fai̇oğlu, M . "Yerel Kimliğin Mekânsal Temsili ve Québec Kentinde Korunması". İDEALKENT 2 (2010 ): 62-81
RIS TY - JOUR T1 - Yerel Kimliğin Mekânsal Temsili ve Québec Kentinde Korunması AU - Meltem Uçar , Mert Nezih Ri̇fai̇oğlu Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 81 VL - 2 IS - 3 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2011 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Yerel Kimliğin Mekânsal Temsili ve Québec Kentinde Korunması %A Meltem Uçar , Mert Nezih Ri̇fai̇oğlu %T Yerel Kimliğin Mekânsal Temsili ve Québec Kentinde Korunması %D 2010 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Uçar, Meltem , Ri̇fai̇oğlu, Mert Nezih . "Yerel Kimliğin Mekânsal Temsili ve Québec Kentinde Korunması". İDEALKENT 2 / 3 (Mayıs 2010): 62-81 .
AMA Uçar M , Ri̇fai̇oğlu M . Yerel Kimliğin Mekânsal Temsili ve Québec Kentinde Korunması. İDEALKENT. 2010; 2(3): 62-81.
Vancouver Uçar M , Ri̇fai̇oğlu M . Yerel Kimliğin Mekânsal Temsili ve Québec Kentinde Korunması. İDEALKENT. 2010; 2(3): 62-81.