Kent İmajı Yaratma Sürecinde Kentsel Tasarım ve Planlamanın Sorgulanması

Kentlerin, küreselleşen mekanda, diğer kentlerden öne çıkarak sermayeden pay elde etmesini sağlayabilmek için belirlenen alt hedeflerden birisi, kente ait imajlar yaratmaktır. Bu sebeple, kentsel dönüşüm projeleri önem kazanmaya başlamıştır. Kentin aslında ilk kentlerden itibaren bir dönüşüm içinde olduğu bilindiğine göre, kentsel dönüşümün kentin doğal dönüşüm sürecinden farkı nedir? Çalışmada, kentsel dönüşümün, sermaye odaklı süreçte kentlerde imaj yaratma amacıyla araçsallaştırıldığına odaklanarak, kentsel tasarım ve planlamanın bu dönüşümde etken/edilgen rolleri tartışılmıştır. Sonuç olarak, hem planlamanın hem de kentsel tasarımın ekonominin bağımlı değişkenleri olmaktan kurtulamamaları durumu, kent içinde sosyal, ekonomik, vb. birçok çelişkinin sürmesine neden olacaktır. Bu sebeple her iki mekan düzenleme aracının da hem müdahale edilen doğanın hem de doğal ve sosyal bir varlık olan insanın ihtiyaç ve imkanları doğrultusunda uygulamalar yapması gerekmektedir. 

Questioning Urban Design and Urban Planning in the Process of Creating Image

In global space, one of the sub-targets to rise out of all the other cities and to receive a share from the capital is to create images for cities. Thus the urban regeneration projects started to gain importance. According to the knowledge of constantly transformation of cities, what is the difference between cities’ natural transformation and urban regeneration? This study discussed the active/passive roles of urban design and planning via focusing on urban regeneration’s implementer role for creating urban image in capital-oriented process. The result showed that both urban design and planning’s situation which is not getting rid of being a variable for economy, will cause lots of contradictions’ (such as the social, economic, etc.) continuation in cities. Thus, both space arrangement tools have to make implementations based on the interfered nature’s and the natural and social human being’s requirements and possibilities. 

Kaynakça

Akkar, M.Z. (2006). Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye. Planlama, 36, 29-38.

Aslanoğlu, R.A. (2000). Kent, Kimlik ve Küreselleşme. (2. Baskı). Bursa: Ezgi Kitabevi.

Cömertler, S. (2003). Kentsel Dönüşümde Bir Araç Olarak Kullanılan Kentsel Tasarım Yarışmaları Üzerine Bir Tartışma. Kentsel Dönüşüm Sempozyumu (s. 216-234). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Dal Cin, A. (2002). The Role of Urban Design in Creating the Urban Environment. 1. Uluslararası Kentsel Tasarım Buluşması (s. 53-70). İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları.

Dündar, Ş. (2002). Mekan Organizasyon Bilimlerinin Yeniden Yapılanmasında Bir Araç Olarak Kentsel Tasarım. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.

Ergin, Ş., & Çukur, D. (2007). Şehir Planlama'da Modül Kullanımı ya da Bir Öncekine Yanıt. Ege Mimarlık, 2(61), 22-25.

Giddens, A. (1994). Modernliğin Sonuçları. (E. Kuşdil, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Karaman, A. (2002). Kentsel tasarımda Kuramsal Yapı. 1. Uluslararası Kentsel Tasarım Buluşması Bildiriler Kitabı (s. 49-52). İstanbul: MSÜ Yayınları.

Keleş, R. (1998). Kentbilim Terimleri Sözlüğü (2. Baskı). Ankara: İmge Kitapevi Yayınları.

Lang, J. (2002). Global Local Conditions and Urban Design. 1. Uluslararası Kentsel Tasarım Buluşması Bildiriler Kitabı (s. 40-48). İstanbul: MSÜ Yayınları.

Lynch, K. (2010. Kent İmgesi. (Çev.İ. Başaran). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Scott, A., & Roweis, S. (2008). Kuramda ve Uygulamada Kentsel Planlama: Gözden Geçirme ve Yeni Bir Değerlendirme. (A.C. Yoloğlu, Çev.). Planlama, 3 , 13-31.

Tekeli, İ. (2009). Modernizm, Modernite ve Türkiye'nin Kent Planlama Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı.

Thorns, D.C. (2004). Kentlerin Dönüşümü. (Çev. E. Nal ve H. Nal). İstanbul: Soyak Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { idealkent417068, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {158 - 171}, doi = {}, title = {Kent İmajı Yaratma Sürecinde Kentsel Tasarım ve Planlamanın Sorgulanması}, key = {cite}, author = {Ekşioğlu Çetintahra, Gözde} }
APA Ekşioğlu Çetintahra, G . (2010). Kent İmajı Yaratma Sürecinde Kentsel Tasarım ve Planlamanın Sorgulanması . İDEALKENT , 2 (3) , 158-171 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/36633/417068
MLA Ekşioğlu Çetintahra, G . "Kent İmajı Yaratma Sürecinde Kentsel Tasarım ve Planlamanın Sorgulanması" . İDEALKENT 2 (2010 ): 158-171 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/36633/417068>
Chicago Ekşioğlu Çetintahra, G . "Kent İmajı Yaratma Sürecinde Kentsel Tasarım ve Planlamanın Sorgulanması". İDEALKENT 2 (2010 ): 158-171
RIS TY - JOUR T1 - Kent İmajı Yaratma Sürecinde Kentsel Tasarım ve Planlamanın Sorgulanması AU - Gözde Ekşioğlu Çetintahra Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 158 EP - 171 VL - 2 IS - 3 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2011 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Kent İmajı Yaratma Sürecinde Kentsel Tasarım ve Planlamanın Sorgulanması %A Gözde Ekşioğlu Çetintahra %T Kent İmajı Yaratma Sürecinde Kentsel Tasarım ve Planlamanın Sorgulanması %D 2010 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Ekşioğlu Çetintahra, Gözde . "Kent İmajı Yaratma Sürecinde Kentsel Tasarım ve Planlamanın Sorgulanması". İDEALKENT 2 / 3 (Mayıs 2010): 158-171 .
AMA Ekşioğlu Çetintahra G . Kent İmajı Yaratma Sürecinde Kentsel Tasarım ve Planlamanın Sorgulanması. İDEALKENT. 2010; 2(3): 158-171.
Vancouver Ekşioğlu Çetintahra G . Kent İmajı Yaratma Sürecinde Kentsel Tasarım ve Planlamanın Sorgulanması. İDEALKENT. 2010; 2(3): 158-171.