İktidarın Mekânı Olarak Bir “Ders” ve Öteki(ler) Olarak “Öğrenciler”

Mekanın asıl belirleyicisi olan iktidar ile bu mekanı paylaşan farklıtoplumsal gruplar arasındaki ilişki çeşitli ölçeklerde kendisini tekrar eder.Ulus devletler, coğrafi parçalar, kentler ve en küçük mekansal birim olarak“yer”ler bu çerçevede düşünülebilir. Yazıda bir mikro kozmos olarak, içeriğimekan ve iktidar arasındaki ilişki olan bir dersin kendisinin içeriğe nasıldahil edildiği ele alınmaktadır. Dersi veren ile dersi alanlar arasındakiilişki, de Certau’nun stratejiler ve taktikler kavramı üstünden ele alınmaktave bunların dersin işleyişini zaman içinde nasıl dönüştürdüğü; mekan ve zamankullanımı stratejileri ve buna karşı geliştirilen taktikler anlatılmaktadır. Budersin yöntemi ve işleyişi hazırlanırken esas amaçlardan biri, sahip olduğumuzbireysel hak ve özgürlükler, adalet ve demokrasi gibi soyut kavramların “buradave şimdi” nasıl tecelli edeceğini keşfetmekti. 

A “Course” as the Space of Power and “Students” as Others

The relationship between power, which is the real determinant of space,and different social groups that share that space repeats itself in various scales.Nation-states, geographical segments, cities and “locale”s as the smallestspatial units can be considered within this framework. In the essay how acourse, as a microcosm, whose content is the relationship between space andpower, itself is included into the content is addressed. The relationshipbetween the instructor and the instructed is handled by means of de Certau'sconcept of strategies and tactics; and how the strategies and the tacticstransform the delivery of the course, and the strategies of space and time useand the tactics developed agains them are recounted. One of the main goals ofthe course in the process of its preparation in terms of its method anddelivery has been to discover how such abstract concepts we have as individualrights and freedoms, and justice and democracy will be actualized “here andnow”.

Kaynakça

Auge, M. (1992); Non-lieux Introductıon a une Anthropologie de la Surmodernite, Editions du Seuil.

Certeau, M. (2009); Gündelik Hayatın Keşfi – I; çev.: Lale arslan Özcan, Dost Kitabevi Yayınları.

Eyuboğlu, İ. Z. (2004); Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, Sosyal Yayınlar.

Freud, S. (1996); Totem ve Tabu, çev.: K. Sahir Sel, Sosyal Yayınlar.

Khayati, M. (1988); Esir Alınmış Sözcükler: Bir Situasyonist Sözlüğe Önsöz, Defter, Sayı 4.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { idealkent417070, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {172 - 183}, doi = {}, title = {İktidarın Mekânı Olarak Bir “Ders” ve Öteki(ler) Olarak “Öğrenciler”}, key = {cite}, author = {Yırtıcı, Hakkı} }
APA Yırtıcı, H . (2010). İktidarın Mekânı Olarak Bir “Ders” ve Öteki(ler) Olarak “Öğrenciler” . İDEALKENT , 2 (3) , 172-183 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/36633/417070
MLA Yırtıcı, H . "İktidarın Mekânı Olarak Bir “Ders” ve Öteki(ler) Olarak “Öğrenciler”" . İDEALKENT 2 (2010 ): 172-183 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/36633/417070>
Chicago Yırtıcı, H . "İktidarın Mekânı Olarak Bir “Ders” ve Öteki(ler) Olarak “Öğrenciler”". İDEALKENT 2 (2010 ): 172-183
RIS TY - JOUR T1 - İktidarın Mekânı Olarak Bir “Ders” ve Öteki(ler) Olarak “Öğrenciler” AU - Hakkı Yırtıcı Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 183 VL - 2 IS - 3 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2011 ER -
EndNote %0 İDEALKENT İktidarın Mekânı Olarak Bir “Ders” ve Öteki(ler) Olarak “Öğrenciler” %A Hakkı Yırtıcı %T İktidarın Mekânı Olarak Bir “Ders” ve Öteki(ler) Olarak “Öğrenciler” %D 2010 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Yırtıcı, Hakkı . "İktidarın Mekânı Olarak Bir “Ders” ve Öteki(ler) Olarak “Öğrenciler”". İDEALKENT 2 / 3 (Mayıs 2010): 172-183 .
AMA Yırtıcı H . İktidarın Mekânı Olarak Bir “Ders” ve Öteki(ler) Olarak “Öğrenciler”. İDEALKENT. 2010; 2(3): 172-183.
Vancouver Yırtıcı H . İktidarın Mekânı Olarak Bir “Ders” ve Öteki(ler) Olarak “Öğrenciler”. İDEALKENT. 2010; 2(3): 172-183.