Gençlerin Akşam ve Gece Saatlerinde Kentsel Merkezi Alan Kullanım Tercihleri

Akşam ve gece saatlerindeki eğlence amaçlı kullanılan aktivite mekânlarının dağılımı, organizasyonu ve karakteri uygulanan politika ve planların yanı sıra kullanıcıların tercihlerine göre biçimlenmektedir. Başta genç nüfus olmak üzere, kullanıcıların istek ve talepleri doğrultusunda şekillenen gece aktivitelerinin mekânsal organizasyonu ve karakteri merkezi iş alanlarının gelişiminde ve merkezlerin canlılığında etkili bir role sahiptir. Çalışmanın amacı, gençlerin kent merkezlerini gece saatlerinde kullanımları konusundaki tercihlerini analiz ederek, kentin merkezi iş alanlarının gece peyzajını ortaya çıkarmaktır. Ankara’nın farklı merkezi alanlarındaki gece kullanım tercihlerini belirlemek üzere üniversite düzeyinde öğrenim gören gençlerle yüz yüze anket uygulaması yapılmış, seçilen örneklemde yer alan 250 üniversite öğrencisinin tercihleri araştırılmıştır. Gençlerin eğlence mekânlarının yoğunlaştığı ve çeşitli gece aktivitelerine ev sahipliği yapan kent merkezlerine yönelik kullanıcı profiline göre farklılaşan bir gece algısına sahip oldukları ortaya konmuştur. Kullanıcı profili yanı sıra, her bir merkezi alanın gece aktivitelerine dair farklı avantaj ve dezavantajlara sunmasından dolayı da gençlerin tercihlerinin değiştiği tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarından hareketle, gece aktivitelerinin kümelendiği farklı niteliklerdeki kentsel merkezi alanlara dair karar vericiler için politika önerileri geliştirilmiştir.

Youth’s Preference on the Use of Urban Central Districts in the Evening and Nighttime Hours

The spatial organization and character of the entertainment activities in the evening and night hours are shaped in line with the preferences of the users as well as the policies and plans. The spatial organization and character of night activities, which are shaped by the taste and demand of users, especially the young population, have an effective role in the development of the central business districts. The aim of the study is to reveal the nightscape of the urban central districts by analyzing night-time preferences of young in city centers. In order to determine the nocturnal use of different central parts of Ankara, a face-to-face questionnaire was applied to 250 university students in the selected sample. It is revealed that young people show differentiations in their night perception on the city centers hosting entertainment venues and various night activities. In addition to the user profile, it is showed that young people associated their preferences to the advantages and disadvantages offered by each central area regarding the night activities. Departing from the results of the study, policy recommendations for decision makers on urban areas hosting differentiating night-time activities.

Kaynakça

Bayraktar, A. (2016). Başkent Ankara’da cumhuriyet sonrası yaşanan büyük değişim: Modern yaşam kurgusu ve modern mekânlar. Ankara Araştırmaları Dergisi, 4(1), 67-80.

Cattan, N., ve Vanolo, A. (2014). Gay and lesbian emotional geographies of clubbing: reflections from Paris and Turin. Gender, Place & Culture, 21(9), 1158-1175.

Chatterton, P., ve Hollands, R. (2003). Urban nightscapes: Youth cultures, pleasure spaces and corporate power. Psychology Press.

Çağlak, U. ve Satır, M.E. (2012). Eğlence mekânları ve yeni medya: Mekânın görünümleri üzerine bir değerlendirme. Selçuk Üni. Sosyal Bil. Ens. Der., 2020(44), 317-326.

Günay, B. (2006). Ankara çekirdek alanının oluşumu ve 1990 Nazım Planı hakkında bir değerlendirme. (Der.) T. Şenyapılı, Cumhuriyet’in Ankarası, içinde (s.60-119), ODTU Yayıncılık: Ankara.

Güngör, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin kentsel merkezi alanlari akşam ve gece saatlerinde kullanimi: Ankara kenti örneği, Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güzelsoy, S. (2008). İstanbul Kent Merkezi’nin Dönüşümü: Gelişme ve Planlama İkilemi. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: İstanbul.

Hannigan, J. (1998). Fantasy City: Pleasure and Profit in the Postmodern Metropolis. Routledge: London.

Hollands, R. G. (1996). From shipyards to nightclubs: Restructuring young adults' employment, household, and consumption identities in the North-East of England. Berkeley Journal of Sociology, 41, 41-66.

Liempt, I., Van Aalst, I., ve Schwanen, T. (2015). Introduction: Geographies of the urban night. Urban Studies, 52(3), 407-421.

Lovatt, A. ve O'Connor, J. (1995). Cities And The Night-Time Economy. Planning Practice and Research, 10(2), 127-134.

Matthew M. ve Chew (2009). Research on Chinese Nightlife Cultures and Night-Time Economies, Chinese Sociology & Anthropology, 42(2), 3-21.

Oldenburg, R. (1989). The great good place: Café, coffee shops, community centers, beauty parlors, general stores, bars, hangouts, and how they get you through the day. Paragon House Publishers.

Önder, D. (2012). Sosyomekânsal Bir Tarih: Ankara Kentinde Eğlence- Dinlence Mekânlarının Değişen Biçimi ve Anlamı. 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı,içinde (s. 279-293), Matsa Basımevi: Ankara.

Roberts, M., ve Eldridge, A. (2009). Planning the night-time city. Routledge: Abingdon.

Rowe, D., Stevenson, D., Tomsen, S., Bavinton, N., ve Brass, K. (2008). The City After Dark Cultural Planning and Governance of the Night-time Economy in Parramatta. Western Sydney: Centre for Cultural Research.

Seijas, A. (2018). A guide to managing your. By Sound Diplomacy. 7 Aralık 2019 tarihinde https://www.sounddiplomacy.com/night-time-economy-guide adresinden erişilmiştir.

Sumbas, A. (2013). Türk modernleşmesi’ni Ankara Palas üzerinden okumak: Doğu’dan Batı’ya açılan bir pencere. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 171-198.

Tellan, D. (2016). Mekân, eğlence ve popüler kültür ilişkisini değerlendirmek. TRTakademi, 136-153.

Thomas, C. J., ve Bromley, R. (2000). City-centre revitalisation: Problems of fragmentation and fear in the evening and night-time city. Urban Studies, 37(8), 1403–1429.

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { idealkent843871, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2021}, volume = {12}, pages = {95 - 122}, doi = {10.31198/idealkent.843871}, title = {Gençlerin Akşam ve Gece Saatlerinde Kentsel Merkezi Alan Kullanım Tercihleri}, key = {cite}, author = {Güngör, Merve and Orhan, Ezgi} }
APA Güngör, M , Orhan, E . (2021). Gençlerin Akşam ve Gece Saatlerinde Kentsel Merkezi Alan Kullanım Tercihleri . İDEALKENT , Türkiye Kentleri ve Bölgeleri: Planlama ve Tasarımda Değişen Yaklaşımlar - Kentsel Yaşam Kalitesi , 95-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/57686/843871
MLA Güngör, M , Orhan, E . "Gençlerin Akşam ve Gece Saatlerinde Kentsel Merkezi Alan Kullanım Tercihleri" . İDEALKENT 12 (2021 ): 95-122 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/57686/843871>
Chicago Güngör, M , Orhan, E . "Gençlerin Akşam ve Gece Saatlerinde Kentsel Merkezi Alan Kullanım Tercihleri". İDEALKENT 12 (2021 ): 95-122
RIS TY - JOUR T1 - Gençlerin Akşam ve Gece Saatlerinde Kentsel Merkezi Alan Kullanım Tercihleri AU - Merve Güngör , Ezgi Orhan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 122 VL - 12 IS - 32 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Gençlerin Akşam ve Gece Saatlerinde Kentsel Merkezi Alan Kullanım Tercihleri %A Merve Güngör , Ezgi Orhan %T Gençlerin Akşam ve Gece Saatlerinde Kentsel Merkezi Alan Kullanım Tercihleri %D 2021 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 12 %N 32 %R %U
ISNAD Güngör, Merve , Orhan, Ezgi . "Gençlerin Akşam ve Gece Saatlerinde Kentsel Merkezi Alan Kullanım Tercihleri". İDEALKENT 12 / 32 (Mayıs 2021): 95-122 .
AMA Güngör M , Orhan E . Gençlerin Akşam ve Gece Saatlerinde Kentsel Merkezi Alan Kullanım Tercihleri. İDEALKENT. 2021; 12(32): 95-122.
Vancouver Güngör M , Orhan E . Gençlerin Akşam ve Gece Saatlerinde Kentsel Merkezi Alan Kullanım Tercihleri. İDEALKENT. 2021; 12(32): 95-122.
IEEE M. Güngör ve E. Orhan , "Gençlerin Akşam ve Gece Saatlerinde Kentsel Merkezi Alan Kullanım Tercihleri", İDEALKENT, c. 12, sayı. 32, ss. 95-122, May. 2021, doi:10.31198/idealkent.843871

19294 11065

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yaşam Kalitesinin Arttırılması İçin Ekolojik Sosyal Konutta Yeni Bir Finansman Önerisi

Ali Burak ASLAN, Ozge ERCOSKUN

Geleneksel Kent Dokularının Korunmasında, Koruma Amaçlı İmar Planlarının Öneminin Bitlis Örneğinde İrdelenmesi

Ayşegül KELEŞ ERİÇOK, Ece GÜLER, Ömer Faruk ÖZDEMİR

Gençlerin Akşam ve Gece Saatlerinde Kentsel Merkezi Alan Kullanım Tercihleri

Merve GÜNGÖR, Ezgi ORHAN

Kentsel/Çevresel Sorun Kapsamında İklim Değişikliği İle Mücadelede Yeni Bir Yöntem: İnsansız Hava Aracı (İHA)

Baran Barış ARAS

Ebeveynlerin Mahallelerine Yönelik Sağlık Güvenliği Algısı: COVID-19 Salgını Öncesi ve Sonrası İçin Karşıyaka’da Bir Araştırma

Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA, Senem TEZCAN, Bedriye ÇINAR

Kentsel Mekân Üretiminde Belleğin Başkalaşımı: Bomonti Örneği

Tuğçe GÜRLEYEN, Mehmet OCAKÇI

Planlama Kapsamında Kentsel Risklerin Tespiti ve Derecelendirilmesine Yönelik İki Çalışma: Kocaeli Örneği

Nurseli ŞANLI, Fatma Nur VAROL, Sibel ECEMİŞ KILIÇ, Mercan EFE GÜNEY

Türkiye’de Sürdürülebilir Kentleşmenin Ölçülebilmesi İçin Yeni Bir Endeks Model Önerisi

Cem AYIK, Hatice AYATAÇ, Begüm SERTYEŞİLIŞIK

Bölgesel Çeşitlilik mi Uzmanlaşma mı? İllerin İmalat Sanayinde Çeşitlilik/Uzmanlaşma Düzeylerine Göre Sıralanması

Onur SUNGUR, Habibe YAMAN

Türkiye’de Kentsel Tasarım Yarışma Pratiği: Tanımlar, Ölçekler, Aktörler

Zeynep ERAYDIN, Pelin YONCACİ ARSLAN