Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler

Bu makalede, özellikle 1980 sonrası uluslararası göç hareketliliklerine damgasını vuran düzensiz, ya da diğer bir tabirle “kayıtdışı”, göçün genel çerçevesi çizilmiştir. Bu göç türüyle işaret edilen göç edilen ülkenin ülkeye giriş, o ülkede kalış (konaklama) ve/ya çalışmaya yönelik kurallarına uyulmamasıdır. Yazıda, düzensiz göç olgusu üç farklı düzeyde ele alınmıştır:  İlk olarak küresel ekonomik düzen içerisinde gelişen dinamiklerle düzensiz göçün ilişkisine değinilmiştir. Sonrasında, devlet düzeyinden bir bakış açısıyla düzensiz göçün devlet için ne anlama geldiği ve devletin bu göç türüne yönelik geliştirdiği politikalar ele alınmıştır. Son olarak, bireysel düzeyden bir bakış açısıyla düzensiz göçün göçmenin yaşamı için ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığı tartışılmıştır. 

A Review on Irregular Migration: Global Dynamics, Nation-States and Migrants

This paper draws a general outline of irregular migratory movements, which has been on rise in the post-1980 period.  The defining character of this type of migration is that it does not comply with state’s rules on entry, residence and/or work. The paper seeks to deepen the understanding on irregular migration by providing an analysis at three different levels: First, it discusses the relation between irregular migration and the global economic system. Then it looks at the position of nation-state towards irregular migration and the nature of policies towards it. Finally the paper adopts an individual level perspective and discusses the consequences of irregular migration for migrant’s everyday life.

Kaynakça

Akbaş, E. (2012). Göçmenler arasındaki dayanışmacı ağların dönüşümü: Göçmen si-vil toplum örgütlerinin yeni misyonu. İçinde S. G. Ihlamur-Öner & N. A. Şirin Öner (Der.), Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: İletişim.

Baldwin-Edwards, M. (2009). Chapter 2: Greece. İçinde M. Baldwin-Edwards & A. Kraler (Der.), REGINE: Regularisations in Europe Study on Practices in The Area of Regularisa-tion of Illegally Staying Third Country Nationals in The Member States Of The EU. Vienna: ICMPD.

Broeders, D. (2007). The new digital borders of Europe-Eu databases and the surveil-lance of irregular migrants. International Sociology, 22(1): 71-92.

Broeders, D. & Engbersen, G. (2007). The fight against illegal migration: Identification policies and immigrants’ counterstrategies. American Behavioral Scientist, 50(12): 1592-1609.

Cornelius, W. A. (2005). Controlling ‘unwanted’ immigration: Lessons from the unit-ed states, 1993-2004. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31(4): 775-794.

Coşkun, E. (2014). Türkiye’de göçmen kadınlar ve seks ticareti. Çalışma ve Toplum: 185-206

EMHRN (The Euro-Mediterranean Human Rights Network/Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı) Politika Notu (2013): AB – Türkiye Geri Kabulş Anlaşması: Göçmenlerin, Mültecilerin ve Sığınmacıların Hakları Güvende mi? http://www.euromedrights.org/eng/2013/06/20/an-eu-turkey-readmission-agreement-undermining-the-rights-of-migrants-refugees-and-asylum-seekers/

Erder, S., & Kaşka, S. (2003). Düzensiz Göç ve Kadın Ticareti: Türkiye Örneği. Ankara: Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Erdemir, A. & Vasta, E. (2007). Work strategies among Turkish immigrants in Lon-don. İçinde E. Berggren, B. Likić-Brborić, G. Toksöz & N. Trimikliniotis (Der.), Irregular Migration, Informal Labour and Community in Europe. Maastricht: Shaker Publishing.

Fargues, P. (2009). Work, refuge, transit: An emerging pattern of irregular immigra-tion South and East of the Mediterranean. International Migration Review, 43(3): 544-577.

Guild, E., Carrera, S. & Balzacq, T. (2008). The changing dynamics of security in an en-larged European Union. CEPS Challenge Papers, No.12: http://aei.pitt.edu/11457/1/1746.pdf

Haidinger, B. (2007). Migration and irregular work in Europe: Literature review. (Un-documented Worker Transitions EU Sixth Framework Programme, Work Package 3) http://www.undocumentedmigrants.eu/londonmet/library/r81814_3.pdf

Held, D., McGrew A., Goldblatt, D. & Perraton, J. (1999). Global Transformations: Poli-tics, Economics and Culture. Cambridge: Polity Press.

İçduygu, A. & Aksel, D. B. (2003). Türkiye’de Düzensiz Göç. Ankara: Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

King, R. (2002). Towards a new map of european migration. International Journal of Population Geography, 8: 89-106.

Krause, M. (2008). Undocumented migrants: an Arendtian perspective. European Journal of Political Theory 7(3): 331-348.

Likić-Brborić, B. (2007). Globalisation, EU enlargement and new migratory land-scapes: The challenge of the informal economy and contingencies for ‘decent work’. İçinde E. Berggren, B. Likić-Brborić, G. Toksöz & N. Trimikliniotis (Der.), Irregular Migra-tion, Informal Labour and Community in Europe. Maastricht: Shaker Publishing.

McNevin, A. (2007). Irregular migrants, neoliberal geographies and spatial frontiers of ‘the political’. Review of International Studies 33: 655-674.

Overbeek, H. (2002). Globalisation and governance: Contradictions of neo-liberal migration management. (HWWA Discussion Paper 174) Hamburg: Hamburg Institute of Internatio-nal Economics. http://ageconsearch.umn.edu/handle/26363

Purkis, S. (2006). Modern köleler: Göçmenler. Eğitim Bilim Toplum, 4(13):44-59.

REGINE (Regularisations in Europe: Study on practices in the area of regularisation of illegally staying third-country nationals in the member states of the European Union) Politika Notu, 2009, http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/REGINE_Policy_Brief.pdf

Samers, M. (2001). “Here to work”: Undocumented immigration in the United States and Europe. SAIS Review XXI, (1): 131-145.

Samers, M. (2003). Invisible capitalism: Political economy and regulation of undocu-mented immigration in France. Economy and Society, 32 (4): 555-583.

Samers, M. (2004). An emerging geopolitics of ‘illegal’ immigration in the European Union. European Journal of Migration and Law 6: 27-45.

Spijkerboer, T. (2007). The human costs of border control. European Journal of Migration and Law 9: 127-139.

Tapinos, G. (1999). Clandestine immigration: Economic and political issues. İçinde: OECD/Sopemi (1999): Trends in International Migration. Paris: OECD Publications, Paris

Taran, P. A. (2000). Human rights of migrants: Challenges of the new decade. Interna-tional Migration 38: 7-51.

Toksöz, G. (2007). Informal labour markets and the need for migrant workers: The case of Turkey from a Comparative Perspective. İçinde E. Berggren, B. Likić-Brborić, G. Toksöz & N. Trimikliniotis (Der.), Irregular Migration, Informal Labour and Community in Europe. Maastricht: Shaker Publishing.

Toksöz G., Erdoğdu S., and Kaşka S. (2012). Irregular Labour Migration in Turkey and Situation of Migrant Workers in the Labour Market. Ankara: IOM.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { idealkent418910, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {22 - 39}, doi = {}, title = {Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler}, key = {cite}, author = {Şenses Özcan, Nazlı} }
APA Şenses Özcan, N . (2015). Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler . İDEALKENT , 6 (15) , 22-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/36755/418910
MLA Şenses Özcan, N . "Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler" . İDEALKENT 6 (2015 ): 22-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/36755/418910>
Chicago Şenses Özcan, N . "Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler". İDEALKENT 6 (2015 ): 22-39
RIS TY - JOUR T1 - Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler AU - Nazlı Şenses Özcan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 39 VL - 6 IS - 15 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler %A Nazlı Şenses Özcan %T Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler %D 2015 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 6 %N 15 %R %U
ISNAD Şenses Özcan, Nazlı . "Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler". İDEALKENT 6 / 15 (Ocak 2015): 22-39 .
AMA Şenses Özcan N . Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler. İDEALKENT. 2015; 6(15): 22-39.
Vancouver Şenses Özcan N . Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler. İDEALKENT. 2015; 6(15): 22-39.
IEEE N. Şenses Özcan , "Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler", İDEALKENT, c. 6, sayı. 15, ss. 22-39, Oca. 2015