Almanya Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirme Programı

Öz Dünyanın farklı ülkelerinde “Sosyal Bilgiler” dersleri işlenmektedir. Amerikada Sosyal bilgiler dersinde tarih, coğrafya ve vatandaşlık eğitimi konularına ağırlık verilmekteyken Federal Almanya Cumhuriyetinde tarih, coğrafya, değerler ve normlar, toplum bilinci dersleri ve sosyal bilgiler dersleri ayrı işlenmektedir. Almanyada üniversitelerde Sozialkunde (Sosyal bilgiler) dersleri farklı eyaletlerde okutulmaktadır. Bu çerçevede Almanya da Sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirme sisteminin incelenmesi farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak Alman eğitim sistemi içerisinde sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirme programı incelenerek konu ile ilgili dökümanlar analiz edilmeye çalışılmıştır. Almanya sosyal bilgiler öğretmenliği yetiştirme programı incelendiğinde önemli farklılıkların olduğu gözlenmiştir. Bu farklılıkların başında ders içerikleri yer almaktadır. Sosyal Bilgiler (Sozialkunde) ders içeriğinde sosyoloji, siyaset bilimi ve çağdaş tarih konularına yer verildiği görülmektedir. Almanyada Lisans (Bachelor) eğitimini tamamlayarak Birinci devlet sınavını (Staatexamen) kazanan öğretmenler atandıktan sonra iki yıl stajerlik eğitimi almaktadır. Aday öğretmenler iki uzmanın kontrolünde öğretmenlik mesleğini tüm yönleriyle yerine getirmeye çalışır. Bu süre sonunda yapılan ikinci devlet sınavının başarılmasıyla asil öğretmenlik yapmaya hak kazanırlar.

Kaynakça

Abazaoğlu, İ. (2014). “Dünyada Öğretmen Yetiştirme Programları ve Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Uygulamaları”, Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic 9,(5), ss.1-46.Führ, C. (1997). Deutsches bildungswesen seit 1945. grundzüge und probleme. Neuwied.

Gül, Y. E. (2015). “Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması: Almanya ve Kırgızistan Örneği.” Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, ss. 68-83.

Harder, P. (2012). Werthaltungen und Ethos von Lehrern Empirische Studie zu Annahmen über den guten Lehrer, Dissertation, Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich Universität Bamberg.

Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim, Pegem Yayıncılık, Ankara.

Kantos, Z. E. (2009). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Balcı, A. (Ed), 2. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.

Keçici, S. E. (2011) “Almanyada Öğretmen Eğitimi”, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 34, ss. 117-132.

Kempf, H. P. (2002). Werteaspekte im Deutschunterricht der Realschule Repräsentative Paradigmen und literaturdidaktische Exemplifizierungen, Dissertation, Philosophischen Fakultät II der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Kricke, M. (2014). Lernen und Lehren in Deutschland und Finnland – eine empirische Studie zu Schulsystem und LehrerInnenbildung im Ländervergleich, Dissertation, der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Sağlam, M. (1999). Avrupa ülkelerinin eğitim sistemleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Sözen, S. ve Ayşegül, Ç. (2013). “Türkiye, Avusturya ve Almanya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin İncelenmesi.” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, ss. 220-237.

Tonga, D. (2012) “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının Değerlendirilmesi.” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10,(4), ss. 779-803.

https://studienwahl.de/finder/detail/40287?prefill7BstudytypeASozialkundeD#ffe, erişim tarihi: 27.02.2020

https://www.unimuenchen.de/studium/studienangebot/studiengaenge/studienfaecher/sozialkun_/lehramt_neu/la_gymn_1/index.html. Erişim tarihi 29.02.2020.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ictimaiyat709572, journal = {İçtimaiyat}, issn = {}, eissn = {2602-3377}, address = {Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi}, publisher = {Hidayet KARA}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {23 - 30}, doi = {10.33709/ictimaiyat.709572}, title = {Almanya Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirme Programı}, key = {cite}, author = {Bi̇li̇ci̇, Şükrü and Bedi̇rhanoğlu, Hüseyin Erkan} }
APA Bi̇li̇ci̇, Ş , Bedi̇rhanoğlu, H . (2020). Almanya Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirme Programı . İçtimaiyat , 4 (1) , 23-30 . DOI: 10.33709/ictimaiyat.709572
MLA Bi̇li̇ci̇, Ş , Bedi̇rhanoğlu, H . "Almanya Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirme Programı" . İçtimaiyat 4 (2020 ): 23-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ictimaiyat/issue/54605/709572>
Chicago Bi̇li̇ci̇, Ş , Bedi̇rhanoğlu, H . "Almanya Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirme Programı". İçtimaiyat 4 (2020 ): 23-30
RIS TY - JOUR T1 - Almanya Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirme Programı AU - Şükrü Bi̇li̇ci̇ , Hüseyin Erkan Bedi̇rhanoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33709/ictimaiyat.709572 DO - 10.33709/ictimaiyat.709572 T2 - İçtimaiyat JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 30 VL - 4 IS - 1 SN - -2602-3377 M3 - doi: 10.33709/ictimaiyat.709572 UR - https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.709572 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İçtimaiyat Almanya Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirme Programı %A Şükrü Bi̇li̇ci̇ , Hüseyin Erkan Bedi̇rhanoğlu %T Almanya Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirme Programı %D 2020 %J İçtimaiyat %P -2602-3377 %V 4 %N 1 %R doi: 10.33709/ictimaiyat.709572 %U 10.33709/ictimaiyat.709572
ISNAD Bi̇li̇ci̇, Şükrü , Bedi̇rhanoğlu, Hüseyin Erkan . "Almanya Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirme Programı". İçtimaiyat 4 / 1 (Mayıs 2020): 23-30 . https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.709572
AMA Bi̇li̇ci̇ Ş , Bedi̇rhanoğlu H . Almanya Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirme Programı. İçtimaiyat. 2020; 4(1): 23-30.
Vancouver Bi̇li̇ci̇ Ş , Bedi̇rhanoğlu H . Almanya Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirme Programı. İçtimaiyat. 2020; 4(1): 23-30.