OSMANLIDAN CUMHURİYETE TÜRK AYDINI

Bu çalışma, Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde Türkiye`de aydının nasıl biri olduğunu, Batılı aydından farkının ne olduğunu ve ideal aydını yaratma doğrultusunda Türkiye`nin gelmiş olduğu noktayı açıklayarak günümüzde Türk aydınının nasıl olması gerektiğine dair öngörülerde bulunmaktadır.

THE TURKISH INTELLECTUAL FROM THE OTTOMAN TO REPUBLIC

Exploring how the intellectual have been in Turkey before and after the Republic, and in what way they have been different from Western ones, and the point Turkey has reached in the way of creating the ideal intellectual, this study gives some suggestions with regard to how present-day Turkish intellectuals should be.