ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASİ KARİYER EĞİLİMİ VE SİYASAL YAŞAMA KATILIM BOYUTLARININ İNCELENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ

Demokrasiye ilişkin güncel tartışmalardan biri de “vatandaşlık ve katılım” ilişkisidir. Bu kavramların ilişkisi üzerine yapılan tartışmaların temel nedeni ise demokrasinin vatandaşların sürekli ve aktif katılımına dayanan bir sistem olmasıdır. Vatandaşlar kamusal yaşamı ilgilendiren kararlara dâhil olur ve karar merciindeki kişileri etkileyerek karar verme sürecinin içerisinde yer alırlar. Bu sayede siyasal yaşama katılımın bir boyutunu da gerçekleştirmiş olurlar. Üniversite dönemi de bireyin sosyal olgunluğa erişme, toplumsal değerlere uyum sağlama ve bağımsız bir birey olma dönemi olarak adlandırılabilir. Bu çalışma Mardin Artuklu Üniversitesinin farklı akademik bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin siyasi kariyer eğilimi ve siyasal yaşama katılım boyutları ile ilgili elde edilen bulguları içermektedir. Bu bulgulara ulaşma amacıyla ilgili literatürden de faydalanılarak bir ölçek geliştirilmiş ve bu ölçek rassal olarak seçilen örnekleme uygulanmıştır. Araştırmada bireylerin siyasi kariyer eğilimi ve siyasal yaşama katılım boyutlarının yaş, cinsiyet, gelir durumu, kent ya da kırda yaşama durumu, sivil toplum kuruluşlarına üyelik, gibi faktörlerle ilişkisi siyasi kariyer eğilimleri ve siyasal yaşama katılım boyutları incelenecektir

___

  • AKINCI, Selçuk, (2014), “Siyasal Katılım Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi,7, S. 33-45.
  • ARSAN, Esra, (2012), “Türkiye’de Gençlik, Sosyal Medya ve Siyasal Katılım”, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Demokrasi ve Siyasal Katılım konferansı, 23-24 Haziran 2012, İstanbul, s.173-180.
  • ÇAL, Harun, (2006), Bireylerde Ergenlik Döneminde Siyasal Katılım ve Siyasal Etkinliğin Gelişimi-Isparta İli Örnek Olay Araştırması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta.
  • ÇARKOĞLU, A. (2001). “Türk gençliği ve siyasal katılım”. Türk Gençliği ve Katılım, International Republican Institue, İstanbul.
  • ÇİLDAN, Cihan, ERTEMİZ, Mustafa, TUMUÇİN, H. Kaan, KÜÇÜK, Evren, & ALBAYRAK, Duygu, (2012), “Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü”, Akademik Bilişim, Erişim, 5, Ankara.
  • ERDOĞAN, Emre, (2003), “Türk gençliği ve siyasal katılım: 1999-2003”. İstanbul: Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı, İstanbul.
  • KALAYCIOĞLU, Ersin, (1983), Karşılaştırmalı Siyasal Katılma Siyasal Eylemin Kökenleri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul Üniversitesi. SBF Yayınları, İstanbul.
  • KALAYCIOĞLU, Ersin, (1984), Çağdaş Siyasal Bilim Teori Olgu ve Süreçler, Beta Basım Yayım, İstanbul.
  • KARAÇOR, Süleyman, (2009), “Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal Katılım, Demokrasi”, Yönetim ve Ekonomi, 16(2), 121-131. Manisa.
  • KAYA, Muzaffer, (2004), Siyasal Katılım: Zeytinburnu Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul.

___

Bibtex @araştırma makalesi { hititsosbil298194, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, number = {2}, pages = {1559 - 1580}, doi = {10.17218/hititsosbil.298194}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASİ KARİYER EĞİLİMİ VE SİYASAL YAŞAMA KATILIM BOYUTLARININ İNCELENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Gültekin, Mehmet Celal} }
APA Gültekin, M. C. (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASİ KARİYER EĞİLİMİ VE SİYASAL YAŞAMA KATILIM BOYUTLARININ İNCELENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (2) , 1559-1580 . DOI: 10.17218/hititsosbil.298194
MLA Gültekin, M. C. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASİ KARİYER EĞİLİMİ VE SİYASAL YAŞAMA KATILIM BOYUTLARININ İNCELENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ" . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2017 ): 1559-1580 <
Chicago Gültekin, M. C. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASİ KARİYER EĞİLİMİ VE SİYASAL YAŞAMA KATILIM BOYUTLARININ İNCELENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2017 ): 1559-1580
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASİ KARİYER EĞİLİMİ VE SİYASAL YAŞAMA KATILIM BOYUTLARININ İNCELENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ AU - Mehmet CelalGültekin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.298194 DO - 10.17218/hititsosbil.298194 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1559 EP - 1580 VL - 10 IS - 2 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.298194 UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASİ KARİYER EĞİLİMİ VE SİYASAL YAŞAMA KATILIM BOYUTLARININ İNCELENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ %A Mehmet Celal Gültekin %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASİ KARİYER EĞİLİMİ VE SİYASAL YAŞAMA KATILIM BOYUTLARININ İNCELENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ %D 2017 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 10 %N 2 %R doi: 10.17218/hititsosbil.298194 %U 10.17218/hititsosbil.298194
ISNAD Gültekin, Mehmet Celal . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASİ KARİYER EĞİLİMİ VE SİYASAL YAŞAMA KATILIM BOYUTLARININ İNCELENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 2 (Aralık 2017): 1559-1580 .
AMA Gültekin M. C. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASİ KARİYER EĞİLİMİ VE SİYASAL YAŞAMA KATILIM BOYUTLARININ İNCELENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ. hititsosbil. 2017; 10(2): 1559-1580.
Vancouver Gültekin M. C. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASİ KARİYER EĞİLİMİ VE SİYASAL YAŞAMA KATILIM BOYUTLARININ İNCELENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 10(2): 1559-1580.
IEEE M. C. Gültekin , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASİ KARİYER EĞİLİMİ VE SİYASAL YAŞAMA KATILIM BOYUTLARININ İNCELENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ", , c. 10, sayı. 2, ss. 1559-1580, Ara. 2017, doi:10.17218/hititsosbil.298194