STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM

STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM

With the increase in the number of universities and students requesting distance education as well as the development of Information Technologies, new institutions providing distance education have come up and this situation has made the research of the efficiency of distance education a more important issue. Considering the social and economic structure, population growth rate and young population as well as the number of students and academicians in our country, it is realized that distance education is of high importance for our country. The aim of this study is to evaluate the distance education used in the mutual courses in Hitit University in 2013-2014 term (Turkish language, Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution) by the students, to analyze the efficiency and to develop distance education system in accordance with these findings. Survey method has been used to measure the perceptions of the students for distance learning and to evaluate the system of distance learning. The sampling of the research has been made up with 321 students randomly and homogeneously chosen among 4000 students actively studying in the faculties, graduate schools and vocational schools of Hitit University. Keywords: Efficiency Analysis, Distance Education Perception

___

REFERENCES

AKMEŞE, Ömer Faruk. (2015), Uzaktan Eğitimde Ders İçeriği Oluşturma Platformu, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.

AL, Umut, Madran, R. Orçun. (2004),” Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri:Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar”, Bilgi Dünyası cilt.5, S.2, ss. 259-271.

ANTALYALI, Ömer Lütfi. (2004), Uzaktan Eğitim Algısı Ve Yöneylem Araştırması Dersinin Uzaktan Eğitim İle Verilebilirliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

COŞKUN, Cihangir. (2007), Uzaktan Eğitim için Web Tabanlı Bir Platform Gelistirilmesi ve Mekanik Derslerine Uygulanması. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

KAYA, Zeki, ULUĞ, F. (1997), Uzaktan Eğitim Yaklaşımıyla İlköğretim. Uzaktan Eğitim Vakfı, Ankara.

LIONARAKIS, Antonis, PAPADEMETRIOU, Demetra. (2003), “The Quality Of The Learning Experience: A Comparative Study Between Open Distance And Conventional Education”, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, Cilt.4, S.2.

SHACHAR, Mickey, NEUMANN, Yoram. (2003), “Differences Between Traditional and Distance Education Academic Performances: A Meta-Analytic Approach”, International Review of Research in Open and Distance Learning, Cilt.4., S.2.

Şen, B., Atasoy, F., Aydın, N. (2010). “Düşük Maliyetli Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Uygulaması” [Bildiri], Akademik Bilişim 2010, 10-12 Şubat 2010, (ss. 1-12). Muğla: Muğla Üniversitesi.

VERDUIN, John R., CLARK, Thomas A., Çeviri: Maviş, İ. (1994), Uzaktan Eğitim Etkin Uygulama Esasları, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.

TÜİK. (2014), (erişim adresi http://www.tuik.gov.tr/PreHaber Bultenleri.do?id=15975), (erişim tarihi:18 Kasım 2014).

___

Bibtex @ { hititsosbil280826, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, number = {2}, pages = {981 - 998}, doi = {10.17218/hititsosbil.280826}, title = {STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM}, key = {cite}, author = {Akmeşe, Ömer Faruk and Demir, Emre and Dünder, Emre} }
APA Akmeşe, Ö. F. , Demir, E. & Dünder, E. (2016). STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (2) , 981-998 . DOI: 10.17218/hititsosbil.280826
MLA Akmeşe, Ö. F. , Demir, E. , Dünder, E. "STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM" . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2016 ): 981-998 <
Chicago Akmeşe, Ö. F. , Demir, E. , Dünder, E. "STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2016 ): 981-998
RIS TY - JOUR T1 - STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM AU - Ömer Faruk Akmeşe , Emre Demir , Emre Dünder Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.280826 DO - 10.17218/hititsosbil.280826 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 981 EP - 998 VL - 9 IS - 2 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.280826 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM %A Ömer Faruk Akmeşe , Emre Demir , Emre Dünder %T STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM %D 2016 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 9 %N 2 %R doi: 10.17218/hititsosbil.280826 %U 10.17218/hititsosbil.280826
ISNAD Akmeşe, Ömer Faruk , Demir, Emre , Dünder, Emre . "STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 2 (Aralık 2016): 981-998 .
AMA Akmeşe Ö. F. , Demir E. , Dünder E. STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM. hititsosbil. 2016; 9(2): 981-998.
Vancouver Akmeşe Ö. F. , Demir E. , Dünder E. STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 9(2): 981-998.
IEEE Ö. F. Akmeşe , E. Demir ve E. Dünder , "STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 981-998, Ara. 2016, doi:10.17218/hititsosbil.280826