METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: PARİS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ

Türkiye için İstanbul’un yönetimi diğer illere göre daha fazla ön plana çıkmaktadır. İstanbul’un yönetimi genel anlamda Türkiye’nin diğer illerinden farklı olmasa da nüfus ve mekan olarak İstanbul diğerlerinden oldukça farklı bir konuma sahiptir. Benzer şekilde Paris, Fransa denince akla gelen ilk şehirdir. Özellikle gönüllü kuruluşlara ve yatay işbirliğine dayanan ve komiteler, dernekler, komisyonlar, çalışma grupları, ortaklıklar, danışma platformları gibi organlarla desteklenen bir yapıya sahip olması Paris’e katkı sağlamaktadır. Türkiye’de yerel yönetim sisteminin ortaya çıkışında esin kaynağı olan Paris Metropoliten Yönetimi ile İstanbul Metropoliten Yönetimi günümüzde çeşitli açılardan birbirinden farklı olarak yönetilmektedir. Bu çalışmada Paris Metropoliten Yönetimi ile İstanbul Metropoliten Yönetimi incelenecektir.

___

ANDERSSON, M.(2012), “Metropolitan Management-Approaches and Implications”, Sixth Urban Research and Knowledge Symposium.

BOURDEAU-LEPAGE, L.(2014), “The Greater Paris: a Plan for a Global City”, Ersa 54th Congress. BRETT-VISSET,Flora,(2014) Note Rapide, Territoire, La métropole du Grand Paris : décrptage(s), n°644, Institut d'Aménagement et d'Urbanisme.

CASTRO Atelier Roland, DENISSOF Sophie, CASİ Silvia, LE DANTEC Jean-Pierre, NEXITU, Berim,(2013), Gouverner la métropole du Grand Paris, Systèmes Métropolitains”, Atelier International Du Grand Paris.

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES,(2015),“Le département de Paris, Rapport d'observations définitives et sa réponse”, Exercices 2011 et suivants.

COLLECTİVİTES-LOCALES (2017), Erişim adresi: http://www.collectivites-locales.gouv.fr/election-des-conseillers-municipaux-et-maire, (Erişim tarilhi:11.05.2017)

ERYILMAZ Bilal, (2009),Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara.

GÜL Hüseyin ve BATMAN Seda, (2013),Dünya ve Türkiye Örneklerinde Metropoliten Alan Yönetim Modelleri ve 6360 Sayılı Yasa, Yerel Politikalar.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (2017), Erişim adresi:https://www.ibb.istanbul/SitePage/Index/82, (Erişim tarihi:05.06.2017)

LA-METROPOLE-DU-GRAND-PARİS,(2017), Erişim adresi (http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/Portrait-de-la-region/Le-Grand-Paris/La-gouvernance-du-Grand-Paris/La-Metropole-du-Grand-Paris, (Erişim Tarihi:11.05.2017)

MAYER-BLIMONT Valérie, CESARI Eric , KLEIN Olivier, NICOLLE Jean-Marc and VIGIER Jean-François,(2017), Nouvelle Organisation Territoriale pour le Grand Paris: Quel Risque D'effets Frontière?, Institut d'Aménagement et d'Urbanisme, Paris.

PARİS REGİON INTREPRİSES, (2016), Paris Region Key Figures

TARHAN Erdal,(2013), “Büyükşehir Belediyelerinde Belediye Başkanının Yetkileri: Fransa (Paris), İngiltere (Londra), Türkiye Karşılaştırmalı Analizi”, SAÜ Fen Edebiyat Dergisi,2003(2),ss.101-120.

TESEV,(2009) Yerel Yönetim Sistemleri- Türkiye ve Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İstanbul, Tesev Yayınları.

TURAN Hande Tek, (2013),“Bölgeler Avrupası’nda Fransız Yerel Yönetimleri” içinde Okçu, Murat & Özgür, Hüseyin, “Dünyada Yerel Yönetimler”, Seçkin Yayınevi.

TÜRKİYE İHRACATCILAR MECLİSİ,(2015), “Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu”, İstanbul.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, (2017),Haber Bülteni, Sayı 24638, 2017

YILDIRIM Uğur, GÜL Zehra ve SONER, Akın,(2015) “İl Mülki Sınırı Büyükşehir Belediye Modelinin Getirdiği Yenilikler”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, ss 2015-230.

ZENGİN Ozan,(2014), “Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2014(2),ss, 91-116.

___

Bibtex @derleme { hititsosbil364249, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, number = {3}, pages = {1988 - 1996}, doi = {10.17218/hititsosbil.364249}, title = {METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: PARİS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Yaman, Kemal and Aydın, İsmail Safa} }
APA Yaman, K. & Aydın, İ. S. (2018). METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: PARİS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (3) , 1988-1996 . DOI: 10.17218/hititsosbil.364249
MLA Yaman, K. , Aydın, İ. S. "METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: PARİS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ" . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018 ): 1988-1996 <
Chicago Yaman, K. , Aydın, İ. S. "METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: PARİS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018 ): 1988-1996
RIS TY - JOUR T1 - METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: PARİS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ AU - Kemal Yaman , İsmail Safa Aydın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.364249 DO - 10.17218/hititsosbil.364249 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1988 EP - 1996 VL - 11 IS - 3 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.364249 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: PARİS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ %A Kemal Yaman , İsmail Safa Aydın %T METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: PARİS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ %D 2018 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 11 %N 3 %R doi: 10.17218/hititsosbil.364249 %U 10.17218/hititsosbil.364249
ISNAD Yaman, Kemal , Aydın, İsmail Safa . "METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: PARİS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 3 (Aralık 2018): 1988-1996 .
AMA Yaman K. , Aydın İ. S. METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: PARİS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ. hititsosbil. 2018; 11(3): 1988-1996.
Vancouver Yaman K. , Aydın İ. S. METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: PARİS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(3): 1988-1996.
IEEE K. Yaman ve İ. S. Aydın , "METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: PARİS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 11, sayı. 3, ss. 1988-1996, Ara. 2018, doi:10.17218/hititsosbil.364249