İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hisse senetlerinin gelecek getirilerini tahmin etmeye ilişkin olarak çeşitli finansal göstergelerin kullanılması ve değerlendirmeye alınması, piyasa aktörleri açısından önemli konulardan biridir. Literatürde yer alan kimi çalışmalar hisse senedi getirilerinin tahmininde geçmiş dönem getirilerine odaklanırken kimi çalışmalar ise işletmelerin çeşitli finansal göstergelerine odaklanır.Bu çalışmada İMKB-100 endeksinde işlem gören ve verileri kesintisiz olarak elde edilen işletmelerin çeşitli finansal oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada kullandığımız başlıca finansal oranlar şunlardır; aktif devir hızı, öz sermaye toplam varlık oranı, öz sermaye karlılığı, satış büyüklüğü, varlık büyümesi ve piyasa değeri defter değeri oranıdır.Portföy yaklaşımını kullanarak yaptığımız çalışmada, işletmelerin t dönemine ait mali tablolarından elde edilen finansal oranları büyüklükleri temelinde sıralayıp her bir finansal oran için büyüklük temelinde farklı işletme portföyleri oluşturulmuştur. İkinci adımda, oranlar temelinde oluşturduğumuz işletme portföylerinin t+1 dönemi portföy getirileri hesaplanmıştır. Daha sonra ortalama yıllık getirileri hesaplanan portföylerin getirileri üzerine portföyleri oluşturmada temel aldığımız finansal oranların etkisinin olup olmadığı incelenmiştir.Yapılan incelemede finansal oranların hem yıllar itibariyle oluşturulan portföy getirileri üzerine, hem de 1997-2008 dönemi için 12 yıllık dönemsel ortalama getirileri üzerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yıllar itibariyle, getirilerin tahmin edilmesinde aktif devir hızı, satış büyüklüğü, varlık büyümesi ve piyasa değeri defter değeri oranının etkili olduğu görülmüştür.  

___

BASU, S. (1977), "Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price- Earnings Ratios: A Test of The Efficient Market Hypothesis", The Journal of Finance, Vol. 32, No. 3, pp. 663-682.

CHAN, Louis K. C.; HAMAO, Yasushi and LAKONISHOK, Josef. (1991), “Fundamentals and stock returns in Japan”, The Journal of Finance, Vol. 46, No. 5, pp.1739-1764.

EGE, İlhan ve BAYRAKTAROĞLU, Ali. (2007), “The use of some Multivariate Methods in Analysing Stock Performance: An Application to ISE 100 INDEX”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 3, S. 1, ss. 66-86.

FAMA, Eugene F. and FRENCH, Kenneth. (1995), “Size and Book to Market Factors in Earnings and Returns”, The Journal of Finance, Vol. 50, No. 1, pp. 131-155.

FRYDENBERG, Stein. (2004), “Theory of Capital Structure- a Review”, erişim adresi: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_?id=556631, (erişim tarihi: 27.08.2010)

KOLLER, Tim; GOEDHART, Marc and WESSELS, David. (2005), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, McKinsey&Company Inc., N.J.

LAKONISHOK, Josef; SHLEIFER, Andrei and VISHNY, Robert W. (1994), “Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk”, The Journal of Finance, Vol. 49, No. 5, pp. 1541- 1578.

LAU, Sie T.; LEE, Chee T. and MCINISH, Thomas H. (2002), “Stock returns and beta, firms size, E/P, CF/P, book to market, and sales growth: evidence from Singapure and Malaysia”, Journal of Multinational Financial Management, Vol. 12, No. 3, pp. 207-222.

MYERS, Stewart C. (1984), “The Capital Structure Puzzle”, Journal of Finance, Vol. 39, No. 3, pp.575-592.

MYERS, Stewart C. and MAJLUF, Nicholas S. (1984), “Corporate Financing and investment decisions when firms have information that investors do not have”, Journal of Finance Economics, Vol. 13, No. 2, pp. 187-221.

ROLL, Richard. (1981), “A Possible Explanation of the Small Firm Effect”, The Journal of Finance, Vol. 36, No. 4, pp. 879-888.

SHARMA, Meena and PREETI. (2009), “Prediction of Stock Returns For Growth Firms- A Fundamental Analysis”, The Journal of Business Perspective, Vol. 13, No. 3, pp. 31-40.

WELCH, Ivo. (2004), “Capital Structure and Stock Returns”, Journal of Political Economy, Vol. 112, No. 1, pp. 106-131.

___

Bibtex @ { hititsosbil100978, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {3}, number = {1-2}, pages = {33 - 43}, title = {İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {Oruç, Eda} }
APA Oruç, E. (2014). İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (1-2) , 33-43 .
MLA Oruç, E. "İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ" . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2014 ): 33-43 <
Chicago Oruç, E. "İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2014 ): 33-43
RIS TY - JOUR T1 - İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Eda Oruç Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 43 VL - 3 IS - 1-2 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Eda Oruç %T İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2014 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 3 %N 1-2 %R %U
ISNAD Oruç, Eda . "İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 1-2 (Mart 2014): 33-43 .
AMA Oruç E. İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. hititsosbil. 2014; 3(1-2): 33-43.
Vancouver Oruç E. İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 3(1-2): 33-43.
IEEE E. Oruç , "İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 3, sayı. 1-2, ss. 33-43, Mar. 2014