Kliniğimizde Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi

Amaç: Kliniğimizde uygulanan histerektomi operasyonlarını, hastaların demografik özellikleri ile birlikte klinik açıdan değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: 2015-2018 tarihleri arasında kliniğimizde benign endikasyonlarla 4 yıl boyunca abdominal ve vajinal histerektomi operasyonu yapılmış toplam 776 hastanın demografik ve klinik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Histerektomi en sık 45-55 yaş grubundaki hastalara uygulanmıştır. Çalışmaya alınan 776 hastanın yaş ortalaması abdominal ve vajinal histerektomi için sırasıyla 50.7±6.2 ve 61,6±3.1’idi. Uygulanan histerektomi çeşitleri incelendiğinde hastaların 732’sine total abdominal ve 44’üne vajinal histerektomi uygulandığı görülmüştür. Ortalama abdominal histerektomi süresi 107±15 dk, ortalama vajinal histerektomi süresi 124±27 dk olarak saptandı. Vakaların 415’ünde (%53.4) histerektominin yanı sıra bilateral salpingoooferektomi (BSO) uygulanmıştı. Bunların, 398’i abdominal histerektomide, 17’si vajinal histerektomide gerçekleştirildi. Abdominal ve vajinal histerektomi uygulanan sırasıyla 6 ve 44 hastaya kolporafi anterior-posterior (CAP) uygulanmıştı. Sonuç: Ortalama hasta yaşının vajinal histerektomi gurubunda daha yüksek olduğu görülmektedir. Eldeki verilere göre, abdominal histerektomilerin %54.3 ‘ünde vajinal histerektomilerin %38.6’sında BSO yapılmıştır. ACOG’da (American College of Obstetrics and Gynecology) belirtildiği gibi histerektominin tipinin seçilmesinde hastanın anatomisi ve cerrahın deneyimi oldukça fazla önem taşımaktadır. Cerrahi işlemi gerçekleştirecek jinekolog operatörün ameliyat tekniğini seçiminde bu bilgilerden istifade edebileceğini umuyoruz.

___

1- Davies A, Magos A. Indications and alternatives to hysterectomy. Bailliere’s Clin Obstet and Gynaecol 1997; 11: 64-7.

2- Rock JA, Jones HW. Histerektomi. Tavmergen E editör. Te Linde’s Operatif Jinekoloji. 9.baskı. İzmir: Güven Kitabevi 2005. p.731-55.

3- Vessey MP, Villard ML, McPherson K, Coulter A, Yeats D. The epidemiology of hysterectomy: findings in a large cohort study. Br J Obstet Gynecol 1992; 99: 402-7.

4- Kovac SR, Barhan S, Lister M, Tucker L, Bishop M, Das A. Guidelines for the selection route of hysterectomy: Application in a resident clinic population. Am J Obstet Gynecol 2002; 187:1521-7.

5- Reich H, De CJ, Mc KF. Laparoscopic hysterectımy. J Gynaecol Surg 1989; 5: 909-10.

6- Tazegül A, Acar A. Kliniğimizde gerçekleştirilen histerektomi olgularının klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi. Selçuk Tıp Derg 2010; 26: 19-22.

7- Yoo EH, Lee PI, Huh CY, Kim DH, Lee BS, Lee JK, et al. Predictors of leiomyoma recurrence after laparoscopic myomectomy. J Minim Invasive Gynecol 2007; 14: 690–7.

8- Sajjad M, Iltaf S, Qayyum S. Pathological findings in hysterectomy specimens of patients presenting with menorrhagia in different age groups. Ann Pak Inst Med Sci 2011; 7: 160-62.

9- Kovac SR. Vaginal hysterectomy. Bailliére’s Clin Obstet Gynaecol 1997; 11: 95-110.

10- Bottle A, Aylin P. Variations in vaginal and abdominal hysterectomy by region and trust in England. BJOG 2005; 112: 326-8.

11. Mant J, Painter R, Vessey M. Epidemiology of genital prolapse: observations from the Oxford Family Planning Association study. BJOG 1997; 104: 579-85.

12. Maresh JA, Metcalfe MA, McPherson K, Overton C, Hall V, Hargreaves J, et al. The value national hysterectomy study: description of the patients and their surgery. Obstetrical Gynecological Survey 2002; 57: 431-2.

13- Benassi L, Rossi T, Kaihura CT, Ricci L, Bedocchi L, Galanti B, et al. Abdominal or vaginal hysterectomy for enlarged uteri: a randomized clinical trial. Am J Obstet Gynecol 2002,187: 1561-5

___

Bibtex @araştırma makalesi { hititmedj655978, journal = {Hitit Medical Journal}, eissn = {2687-4717}, address = {İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 19040 Çorum}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {2}, number = {1}, pages = {7 - 10}, title = {Kliniğimizde Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Atıgan, Ayhan and Eraydın, Ersen} }
APA Atıgan, A. & Eraydın, E. (2020). Kliniğimizde Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi . Hitit Medical Journal , 2 (1) , 7-10 .
MLA Atıgan, A. , Eraydın, E. "Kliniğimizde Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi" . Hitit Medical Journal 2 (2020 ): 7-10 <
Chicago Atıgan, A. , Eraydın, E. "Kliniğimizde Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi". Hitit Medical Journal 2 (2020 ): 7-10
RIS TY - JOUR T1 - Kliniğimizde Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi AU - Ayhan Atıgan , Ersen Eraydın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Hitit Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 10 VL - 2 IS - 1 SN - -2687-4717 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hitit Medical Journal Kliniğimizde Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi %A Ayhan Atıgan , Ersen Eraydın %T Kliniğimizde Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi %D 2020 %J Hitit Medical Journal %P -2687-4717 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Atıgan, Ayhan , Eraydın, Ersen . "Kliniğimizde Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi". Hitit Medical Journal 2 / 1 (Şubat 2020): 7-10 .
AMA Atıgan A. , Eraydın E. Kliniğimizde Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi. Hitit Med J. 2020; 2(1): 7-10.
Vancouver Atıgan A. , Eraydın E. Kliniğimizde Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi. Hitit Medical Journal. 2020; 2(1): 7-10.
IEEE A. Atıgan ve E. Eraydın , "Kliniğimizde Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi", Hitit Medical Journal, c. 2, sayı. 1, ss. 7-10, Şub. 2020