SÜT SIĞIRCILIĞINDA DÜZENLİ ÜREME VE ÖNEMİ

Öz Süt sığıı'cılığında başarı her şeyden önce döl veriminin düzenli olmasına bağlıdır. Çünkü üreme olmadan süt üretiminin devam etmesi olanaklı değildir.

Kaynakça

1. APAYDIN. M.. l984. Köy Sığır Poptılasyoıltlıııın Islahı olanakları. Ankzrra (-'ayır Mcı"a 7-ootekni Araştııııa Enstitüsü. 96.

2. D(j7.GijNI]Ş. o. l963. istatistik Pı'ensipleri vc MctodIaı'ı F.-ürc (lniveısitcsi Matbaası. oı'ııova/lzmir.

3. ljK[lIL. M.. vc'I'LJNCEl.. E.. l975. I'Iolstcin x Kilis (Gı) Mclczlcı'indc Çcşitli ()zclliklcı. ı\'ii Ziı'aat l"ak. Yıllığı. Cilt:24. Fas.:3-4'ıcı-l ayrı basıın.

4. il.Ast.AN. M.. l993. Kars Karacaöı'en Kö1,tinde Yetiştirilen Doğu Anadoltı Kırınızı ilc Iisnıcı x DAK ve Siıı-ııııeııtal x DAK Mclezleı'inin Çcşitli Özcllikleı'i. Uygulanıalı Araştırıııa Soııuç Ra1ıoı'ı.l.

5. iLASI,AN. M.. OKAN. A.I].. KIZILKAYA. K.. KoÇ. A.. AKÇ^Y. |l.' 199'7. T'tirki1e Sığırcılığıııc'la Islah oı'ganizas1,ontı. IIaı,ı,aııcılıkta Örgiitlenn-ıc SorrınIarı Scnıpoz1'tıııtı. izııir.

6. KI]NDiIt. lI.S.. l9(ı9. Çifieler l-larasl vc liskişchir l}ölgesi llalk I']lindcki Mtlntolbn x Boz Irk Mclezi Sığırlaı'ın lroım. Bcdeıı Ölçt'ilcl'i ı,c Raşlıcı Vcrinılcri [']zeıinclc Aı'aştıınıa. A.[i. Vcleı'iııcr l:ak. Yay.: l 24.

7. öZCAN. L.. I,EKIlt.. E.' Şb]KERDEN. ().. LJı.ıJoCAK. N.. l97(ı. Çukı'ııova Bölgesincle Yetiştiıilen Kilis 'l'ipi cüney Kırnıızısı Sığırlarıır Islahına ..Siyah Alaca ..(.ienotipinden Yararlaııııa olanakları' II. Döl ve Siit Vcı'iınleri ile Ilgili ozellikler- Ç.tl. Ziıaat Fak. Yıllığı A.1,ıı I}asını. Yıl:7 Sayı:2.

8. 'lI IIF]M[:]. O. l9ı]3. orta Anadoltı K()ylcı'indeki Ycı'li Sığııların ve Avrtıpa lı'klarlyla Mclezleriı'ıiıı Gclişıne ve Döl Vcrinıi. l)oktora'I'czi.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { hayuretim923447, journal = {Hayvansal Üretim}, issn = {1301-9597}, eissn = {2645-9043}, address = {}, publisher = {Ege Zootekni Derneği}, year = {1998}, volume = {38}, pages = {8 - 17}, doi = {}, title = {SÜT SIĞIRCILIĞINDA DÜZENLİ ÜREME VE ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Kaya, Attila and Yaylak, Erdal and Önenç, Alper} }
APA Kaya, A , Yaylak, E , Önenç, A . (1998). SÜT SIĞIRCILIĞINDA DÜZENLİ ÜREME VE ÖNEMİ . Hayvansal Üretim , 38 (1) , 8-17 .
MLA Kaya, A , Yaylak, E , Önenç, A . "SÜT SIĞIRCILIĞINDA DÜZENLİ ÜREME VE ÖNEMİ" . Hayvansal Üretim 38 (1998 ): 8-17 <
Chicago Kaya, A , Yaylak, E , Önenç, A . "SÜT SIĞIRCILIĞINDA DÜZENLİ ÜREME VE ÖNEMİ". Hayvansal Üretim 38 (1998 ): 8-17
RIS TY - JOUR T1 - SÜT SIĞIRCILIĞINDA DÜZENLİ ÜREME VE ÖNEMİ AU - Attila Kaya , Erdal Yaylak , Alper Önenç Y1 - 1998 PY - 1998 N1 - DO - T2 - Hayvansal Üretim JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 17 VL - 38 IS - 1 SN - 1301-9597-2645-9043 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hayvansal Üretim SÜT SIĞIRCILIĞINDA DÜZENLİ ÜREME VE ÖNEMİ %A Attila Kaya , Erdal Yaylak , Alper Önenç %T SÜT SIĞIRCILIĞINDA DÜZENLİ ÜREME VE ÖNEMİ %D 1998 %J Hayvansal Üretim %P 1301-9597-2645-9043 %V 38 %N 1 %R %U
ISNAD Kaya, Attila , Yaylak, Erdal , Önenç, Alper . "SÜT SIĞIRCILIĞINDA DÜZENLİ ÜREME VE ÖNEMİ". Hayvansal Üretim 38 / 1 (Ocak 1998): 8-17 .
AMA Kaya A , Yaylak E , Önenç A . SÜT SIĞIRCILIĞINDA DÜZENLİ ÜREME VE ÖNEMİ. Hayvansal Üretim. 1998; 38(1): 8-17.
Vancouver Kaya A , Yaylak E , Önenç A . SÜT SIĞIRCILIĞINDA DÜZENLİ ÜREME VE ÖNEMİ. Hayvansal Üretim. 1998; 38(1): 8-17.
IEEE A. Kaya , E. Yaylak ve A. Önenç , "SÜT SIĞIRCILIĞINDA DÜZENLİ ÜREME VE ÖNEMİ", Hayvansal Üretim, c. 38, sayı. 1, ss. 8-17, Oca. 1998