İnsan kaynaklarında dış kaynak kullanımı

Günümüzdeki hızlı değişim ve artan küresel rekabet, işletmelerin giderek daha fazla esnek yapılara sahip olmalarını gerektirmektedir.İşletmelerin, rekabet stratejilerini hayatta kalabilmek uğruna oluşturduğu günümüzde varlıklarını korurken bir yandan da yarışabilmek için ana faaliyet alanları dışında kalan fonksiyonlarını başka firmalara yaptırmaları kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Dış kaynak kullanılacak fonksiyonlar seçilirken rutin hale gelmiş, standartları belirlenmiş ve büyük hacimli olan aynı zamanda da olağan işlerden ayrışmamış nitelik taşıyan işler olmalıdır. Böylece işletmeler önemli ve yüksek maliyetli bir iş yükünden kurtularak daha verimli çalışacaktır. İşletmelerin insan kaynakları fonksiyonları bünyesinde dış kaynak kullanım alanlarında işe alım süreci, eğitim ve gelişim, personel faaliyetleri ve bordrolama başta gelmektedir. Bu çalışmada, işletmelerin ana işlerine daha çok odaklanmak için insan kaynakları fonksiyonlarından hangilerini dış kaynaklardan sağladıkları ve dış kaynak kullanırken ne tip yararlar elde etmeyi amaçladıkları belirtilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

1.Olgun,O. "Outsourcing (Dış Kaynaklardan Yararlanma)", (http;//www.cvtr.net/makale/is_trend/outsourci ng.htm), 2003. (Erişim tarihi: Mart 2005)

2.Koçel, T. "İşletme Yöneticiliği", Beta, İstanbul. 2001.S.313

3.Hamel, G.; Prahalad, C.K. "The Core Competence of the Corporation", Harvard Business Review, Vol.58, No.7, May-June, 1990, pp.79-91.

4.Özden,M.C. "Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Sözleşme Yönetimi", (http://www.mcozden.com/ikfl0_dkysy.htm), 2004. (Erişim tarihi: Nisan 2005)

5.Ataman, G. "İnsan Kaynakları Fonksiyonunda Dış Kaynaklardan Yararlanma/Yararlanmama Kararı: Akaryakıt Dağıtım Sektöründe Bir Örnek Olay", Öneri: Marmara Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Sayı 21, Yıl 10, Cilt 6, Ocak 2004, s.14

6."Outsourcing Human Resources

7.Management", Annual Privatization Report,2004, p.33

8.Outsourcing Institute 5th Annual Outsourcing Index, 2004

9."İnsan Kaynaklarında Outsourcing", (http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentPr int.asp?BodyID=1330), 2003. (Erişim tarihi: Mayıs 2005)

10.Simons,J. "A Solution to an HR

11.Conundrum", Human Performance Insights, Issue 2

12.December 19,2002.

13.The Conference Board, "Report on HR Outsourcing Trends," July 2002.

14.Pricewaterhouse Coopers, İnsan Kaynakları Hizmetleri, Outsourcing Dergisi, Nisan-Mayıs, Sayı: 4, s.39,2004

15.Çanakçı, F.; Doğan, M. "İşe Alımda Outsourcing", (http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentPr int.asp?BodyID=1285), 2003. (Erişim tarihi: Mayıs 2005)

16.Pricewaterhouse Coopers, İnsan Kaynakları Hizmetleri, http://www.ikportal.com/hizmetlerimiz.asp, 2005.(Erişim tarihi: Mayıs 2005)

Kaynak Göster