CASA CN 235 uçağının dış aerodinamik yüklerinin hesaplanması

Bu çalışmada, CASA CN 235 uçağı etrafında sesaltı kızlardaki sürtünmesiz ve sürtünmeli akışlar, sonlu hacimler yöntemi kullanan FLUENT® ticari yazılımı yardımıyla hesaplanmıştır. Çözüm havzası ve ağ yapılarının üretilmesi için GAMBIT ticari yazılımından yararlanılmıştır. Çözümler kanat üzerinde yapısal ağlarla, uçak üzerinde ise yapısal olmayan ağlar ile sürtünmesiz ve sürtünmeli olarak elde edilmiştir. Sürtünmeli çözümlerde Spalart-Allmaras türbülans modeli kullanılmıştır. Tüm akışlar için aerodinamik yükler hesaplanarak daha önce yapılan çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

In this study, inviscid and viscous subsonic flows around the CASA CN 235 aircraft are computed using FLUENT® commercial software that uses the finite volume method. GAMBIT commercial software is used for the computational domain and grids. Inviscid and viscous solutions are found for isolated wing with structured grids in addition for complete aircraft with unstructured grids. For viscous solutions, Spalart-Allmaras turbulence models are used. Aerodynamic loads are computed for all solutions and results are discussed in detail.

___

1.Karaağaç, C.,"The aerodynamics, flight mechanics and performance predictions for a medium range carfo aircraft ", M.S. Thesis, METU, 1998.

2.Uygun, M., "A computational study of subsonic flows over a medium range cargo aircraft", M.S. Thesis, METU, 2000

3. Bahar, C.,"Euler solutions for a medium range cargo aircraft", M.S. Thesis, METU,2001

4.Kurtuluş, D.F.,"Aerodynamic Analysis of a Medium Range Cargo Aircraft Using a Panel Method", M.S. Thesis, METU, 2002

5.FLUENT® 5 User's Guide Volume 2, 1998

6.FLUENT® 5 User's Guide Volume 3, 1998

___