Bazı polimerlerin dielektrik özelliklerinin frekansla değişimlerinin incelenmesi

Bu çalışmada, 50 Hz ile 1 MHz frekans aralığında, polimerlerin dielektrik özellikleri incelenmiştir. Polimer malzeme olarak silikon, polietilen (PE), poli vinilklorür (PVC) ve etilen vinilasetat (EVA) kullanılmıştır. Dielektrik ölçümler, HP 4192A Empedans / Kazanç Faz Analizörü ile yapılmıştır. Her madde önce saf halleri ile, daha sonra çeşitli katkı maddeleri katılarak ölçüm değerleri alınmıştır. Malzeme numuneleri plakalar halinde hazırlanmıştır. Testler sonunda her malzeme için , $\varepsilon_r$-Bağıl Dielektrik sabiti ve $tan\delta$-Kayıp Tanjantı grafikleri çizdirilmiştir

In this study, dielectric properties of polymers were studied for frequencies between 50Hz and 1MHz. Polymers used in the analyses were Silicon, Poly vinylchloride (PVC), polyethylene (PE) and Ethylene vinylactate (EVA) . Dielectric measurements were performed using a HP 4192A Impedance/ Gain-Phase Analyzer. First of all, pure form of each material was measured and then the same analysis were repeated with different additives. Specimens were prepared in a plate form. After testing, $\varepsilon_r$ - dielectric constant and $tan\delta$-loss tangent graphs were plotted for each material

Kaynakça

[1] Çeviri Editörleri : KILIÇ E., KÖSEOĞLU F.; YILMAZ H., Temel Kimya, Moleküller, Maddeler ve Değişimler, Ankara, C.1, (1998). [2] BAYSAL, B., Polimer Kimyası, ODTÜ., Ankara, (1981) [3] ERDİK E., Temel Üniversite Kimyası, 5. baskı, Ankara (1991). [4] SMYTHC.P., Dielectric Behaviour and Structure, Princeton University, ABD, (1955). [5] GÖVER K., Bazı Endüstriyel Malzemelerin Mikrodalga Dielektrik Sabitinin Ölçülmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, (1996). [6] ERDOĞAN M., Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeler, Nobel Yayınevi, Ankara,(1997). [7] YILMAZ G. ve KAZANCI B., Haberleşme Kablolarında Kullanılan PVC’nin Elektriksel özelliklerinin İncelenmesi, XIV. Fizik Kongresi, (1993). [8] İZCİ E., Gördes Yöresi Doğalklinoptilolitin Doğal ve İyon Değiştirmiş Formlarının Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, (2001). [9] BUNGED Ion ve POPESCU M., Physics of Solid Dielectrics, Elsevier Science, Publishers, Amsterdam, (1984). [10] HIPPEL Arthur R. Von, Dielektrik Materials and Applicatıons, The Massachusetts Institute of Technology, (1954). [11] http://www.azo.com/details.asp?ArticleID=412 (Nisan 2003) [12] REICHA F.M., ISHRA M. ve GABR M., On the Physical and Electrical Properties of Poly-propanal Prepared by Electropolymerzation Technique, www.sciencedirect.com. , (Temmuz 2002). [13] THOUREL L., Radomes, ENSAE, Toulouse,(France), (1965)

Kaynak Göster